Gönderen Konu: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?  (Okunma sayısı 8692 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Annibal

 • Crazy Horse Archer
 • Paşa
 • *
 • İleti: 6154
 • Baba kaçar.
  • Profili Görüntüle
Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« : 30 Haziran 2010, 12:38:29 »
Bismark’ın “ Birinci kuşak kurar, ikinci kuşak yönetir üçüncü kuşak sanat tarihi okur “ sözünden artık
o “Sanat tarihi” okuyan neslin devrinde yaşadığımız Tarih ve Medeniyet’e bolca gönderilen “Nasıl
soy ağacımı çıkartabilirim” sorularından anlaşılıyor.  Biz de bu genel ilgiye bir yazıyla cevap vermelim istedik.

Toplumda tarihin ve tarihsel şahsiyetlerin popüler hale gelmesi,   globalleşmeyle beraber, bireyselliğin  
ön plana çıkması, soyuna alaka duyan ve bu konularda araştırmalar yapmak isteyenlerin sayısını gün
geçtikçe artırıyor. Özellikle insanlar ekonomik bakımdan rahatladıkça böyle romantik uğraşlara yönelmeye
fırsat buluyorlar. Fransa, Almanya ve Rusya’da adım başı şecereleriyle övünerek, soyluluk iddiasında bulunan
birine rastlanıyor ki bunlar nezaket ve kültürleriyle “entel” muamelesi görüp, çevresinin ilgi odağı oluyorlar.
Ezelden beri Avrupa ve Amerika’da çok revaç bulan geneoloji çalışmaları son zamanlarda ülkemizde de ilgi
uyandırmaya başladı. Peki, Türkiye’de soy araştırması nasıl yapılır, şecere nasıl çıkartılır?


Soyağacı Çıkarırken:
Şecere Arapça ağaç anlamına gelir. Bu günkü kullanımla soyağacı demektir. Kişinin soy cetvelini, silsilesini
bir ağaç şeklinde gösterir. Bir sonraki kuşaklar bir öncekilerin dalı ve meyvesi sayıldığından bu ismi almıştır.
Soy araştırmacısı bu ağacı resmederken bu günden başlayarak ulaşabildiği kadar geriye doğru gider, zamanla
yeni bulgularla eklemeler yapar ve ağaç şekillenmeye başlar.


Türkiye’de Soyağacı
Ne yazık ki Türk toplumunda nesep tutma, soy ağacı yazma geleneği yok denecek gibidir. Bunun en önemli
sebebi doğu toplumlarında yazılı değil sözlü geleneğin hâkim olmasıdır. Diğer yandan imparatorluk çökerken
oluşan kaos da böyle lükslere de imkan bırakmamıştır. Ayrıca göçler, savaşlar ve salgın hastalıklar da nesiller
arası kopukluklara sebep olmuş kültürel aktarımı kesintiye uğratmıştır. Mamafih Osmanlı toplumunda kişinin
nesebine değil ahlak ve kültürüne önem verilmesi de bu neviden adetleri 2. hatta 3. plana atmıştır.

Kemal Karpat’a göre imparatorluğun çöküşü ile Anadolu’ya göç eden Türk ve Müslüman nüfus 9 milyon
civarındadır, J.McCarthy ise bu rakamı 7 milyon olarak verir. Böylesine büyük bir hareketlilik ve göç’ün yaşandığı
coğrafyada muhacirlerin şecerelerini tutabilmesi ise pek de kolay değildir.

Her şey bir yana 1928’den önce kayıtlar eski harflerle tutulduğundan araştırma yapacak kişinin mutlaka Osmanlıca
bilmesi yahut bilen birisinin refakatinde çalışmasını yürütmesi gerekmektedir. Soy ağacı çıkarmak ilk bakışta faydasız
ya da zaman kaybı gibi görünse de araştırmacılığı arttırmak, okuma ve bilgi edinme kabiliyetini geliştirmek, kültürel
ve soysal yanı arttırmak ve akrabalarla yakın münasebet kurmak gibi daha pek çok faydası vardır.


Özel Arşiv Kaynakları

1-      Ailenin Yaşlılar
ı

Soy ağacı çıkarmak isteyen araştırmanın yapacağı ilk iş ailenin yaşlılarıyla konuşmak bunların anlattıklarını kayda
almaktır. Eskiden erkeklerden ziyade kadınlar daha konuşkan ve meraklı olduklarından bilhassa yaşlı kadınlarda
“yakası açılmadık” çok kıymetli bilgiler olabilir. Yaşlıların anlatacağı şeyler bazen çok önemli ipuçları vereceği gibi
fakat bazen de piri fâni olmuş veya zihinleri bulanmış olduklarından hadiseleri karıştırabilirler.

Ayrıca yaşlılar genelde hissi davranarak olayları ve kişileri istedikleri gibi anlatırlar. Bu sebeple aynı kişiyi uzun
zaman aralıklarıyla tekrar konuşturmalı ifadelerin çelişkili olup olmadığına bakmalıdır. Yakın geçmişte yaşanan
harp,  göç gibi felaketler sebebiyle bir nesil baba ve dedelerini tanımadan büyümüş ve kuşaklar arasında kültürel
aktarım çok noksan kalmıştır. Dolayısıyla ihtiyarların verdiği bilgileri başka yerlerden de teyit etmedikçe şüpheyle
bakmak gerekir.

Yaşlıların kullandıkları takvim tabirlerini de iyi anlamak lazımdır. Tarihlemeler genellikle o zaman meydana gelen
meşhur hadiselere göre yapılmaktadır. Mesela; “Babam,  Yemen askeri giderken ölmüş” (1905 ), “seferberlikte
doğmuşum “(1914), “muhacirlikte evlenmişler” (1916), “Yunan giderken ben doğmuşum” (1922),  “dedem öldüğünde
ben oturuyormuşum” (6 aylık), Anadolu da kullanılan; “filanca geldiğinde filanca danaları otlatıyormuş” (6-7 yaşında
ki ancak bu yaşta bir çocuk danaları otlatabilir) gibi tabileri iyi anlamak lazımdır.

İhtiyarlarca aylar da farklı şekilde isimlendirilmektedir. Anadolu’da Karakış (Aralık), Zemherir (Ocak), Gücük
(Şubat), Avril (Nisan), Kiraz ayı (Mayıs veya Haziran) , Orak ayı (Temmuz), Harman ayı (Ağustos),  
Avare ayı (Ekim), Koç ayı (Kasım)’dır.

Her yerin iklim ve ziraat özelliklerine göre ayların ismi ve başlangıcı değişir. Tütüne göre, fındığa göre,
buğdaya göre, incire göre, pancara göre aylar tayin edilir. Yaylaya çıkış, yayladan dönüş, bağ bozumu
hep böyle tarihlerdir. Tarihleri tespit ederken, bu gibi hadiseler hakkında bölgeye göre bilgi sahibi birini
bulunmak gerekir.

Memur çocuklarının doğumu genel olarak nüfus kayıtlarına doğru yazılmıştır. Bir de Cumhuriyetin ilk
yıllarında ailelerin 5. çocukları günü gününe kayıt edilmişlerdir. Zira 1950’ye kadar devam eden yol
vergisi için önemli miktar tutan 6-7 liralık vergiyi vermek veya her sene 15 gün yol inşasında amelelik
yapmak mecburiydi. Fakat nüfusu artırma çabaları ile 5 çocuğu olanlar bundan muaf tutuluyorlardı.
Bu sebeple kişiler mükellefiyetten düşmek için 5. çocukları doğar doğmaz bunları nüfusa
kayıt ettirirlerdi.


2-      Aile Arşivi

Soy ağacı çıkarmada ailenin özel arşivi de çok önemlidir. Bu arşivde aileyle alakalı tapular, mektuplar,
diplomalar, senetler, hatıratlar, günlükler, arkası tarihli – yazılı kartpostallar veya fotoğraflar yahut
bu çeşit evraklar bulunabilir. Her biri ailenin soy ağacını çıkarmada birer ipucu niteliğindedir. Ancak
Türkiye’de yakın zamanda yaşanan büyük göçler, uzun savaşlar, salgınlar ve afetler sebebiyle pek
çok ailenin arşivi olmadığı gibi olanlarda harap durumdadır.


3-      Mezar Taşları ve Kitabeler

Soy ağacı çıkarırken müracaat edilmesi gereken en önemli kaynaklardan birisi de mezar taşlarıdır.
Bunlardan dedelerin isimleri, vefat tarihleri hatta eski mezar taşlarından meslekleri ve meşreplerini
öğrenmek mümkündür. Bunun için sabrederek, mezarlıklar arasından saatlerce hatta günlerce
dolaşmak gerekebilir.

Ancak 1930’larda başlayan asri mezarlık furyası ile Anadolu’nun muhtelif yerlerinde çoğu şehirler
içindeki mezarlıklar kaldırılarak iskâna açılmış yahut üzerine park yapılmıştır. Bunların taşları ya
toprağa gömülmüş ya da kanalizasyon veya kaldırım taşı olarakkullanılmış, öğütülerek çakıl
yapılmış nihayet mezarcılar tarafından kazınarak yeni taş olarak satılmıştır. Dolayısıyla milletin
hafızası, vatanın tapusu sayılan mezarlıklar bakımından ülkemiz hiç de iyi durumda değildir.


4-      Soy isimleri

Dolayısı ile aynı aileden gelenlerin hatta kardeşlerin her birinin farklı soyadı aldığı olmuştur.
Ayrıca eskiden her ailenin bir lâkabıvardır ki bu lakapların soyadı olarak alınmasına da umumiyetle
engel olunmuştur. Çoğu yerde ise soyadını şahıslar almamış resmi makamlar tarafından hiçbir
esasa dayanılmadan rastgele iliştirilmiştir. Bu sebeple Türkiye’de soyadları aile tarihi hakkında neredeyse
hiçbir fikir vermez. Ancak çok az sayıda aile uyanık davranarak meslek, köy ve atalarını hatırlatacak
soyadları almayı başarmıştır. Nalbant, Tangal, Karaalioğlu gibi…


A- ) Resmi Arşiv Kaynakları

1-      Nüfus Defterleri


Türkiye’de nüfus kayıtları maalesef çok da eski değildir. Avrupa’da asalet ve soyluluk önemli bir statü olduğundan nüfus kayıtlarının
tutulmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca kiliselerce tutulan vaftiz kayıtları, evlilik kayıtları ve belediye teşkilatının erken kurulmasıyla
tutulan vergi kayıtları çok şeyi açığa çıkarır. Batı’daki nüfus kayıtları bu bakımdan doğudan ileridir. Fakat  bu din değil gelenekle
alakalı bir şeydir. Doğuda da Hristiyan ve Musevilerin şecere tespiti Müslümanlarınki kadar zordur.


İlk Nüfus Sayımı

Türkiye’de ilk nüfus sayımı II. Mahmud dönemine aittir. 1834’de yapılan sayım askeri maksatlar taşıdığından yalnız erkekler sayılmıştır.
Köyler hanelere ayrılmış her hanedeki erkek nüfus kaydedilmiştir. Sultan Mahmud’un son yıllarında başlayıp Abdülmecid’in ilk yıllarında
tamamlanan 1839 sayımı da aynı usulde yapılmıştır. Bu kayıtların tutulduğu defterler tasnif edilmemiş halde Başbakanlık Osmanlı
Arşivindedir ve milli güvenlik gerekçeleriyle incelemeye açık değildir.


II. Abdülhamid Devri

Bunlardan sonra 1887 tarihli II. Abdülhamid döneminde yapılan sayımlar vardır ki en esaslı ve düzenli onlarıdır. Burada her hane kadınlarla
beraber yazılmış ayrıca hane reisinin lakabı, babasının adı, varsa erkek ve kız kardeşleri, yeğenleri, amcazadeleri yazılmış sonra varsa annesi
ve ceddesi (büyükannesi) eklenmiştir. Bilahire bu sayımdan sonra doğanlar da eklenmiştir. Herkesin doğum tarihi vardır. Kızlardan sayımdan
sonra evlenenlerin evlendikleri mahalle ya da köy ile sicildeki hane numaraları eklenmiştir.

Soy araştırmacısı bu defterlerden 1887 de hayatta bulunan dedesinin babasını ve akrabalarını öğrenebilir. Bu defterler Ankara’ya nüfus
arşivlerine gönderilmiştir. Gönderilmeyip mahaldeki nüfus müdürlüğünün arşivinde kalanlar da vardır. Soy araştırmacısı için pek çoğu
yanmış ve yıpranmış olan bu eski Türkçe defterleri, her halükarda birinin aracılığı ile rica minnet bulup tetkik etmek çok faydalı olacaktır.
Zira devlet, bir takım siyasî sebeplerle, bu kayıtları da araştırmacılara açmamaktadır.

Sonraki sayım yine II. Abdülhamid dönemine ait olup 1905 tarihlidir. Bu kayıtlar 1887 defterlerinden daha temiz ve ayrıntılıdır. Bugünkü
sicillerin ve kimlik numarası sistemi MERMİS projesinin de temelini teşkil etmektedir. Buradan da 1905 de yaşayan dedelerin babalarını
öğrenmek mümkündür.

1905 sayımı defterlerinin bazı kısımları Balkan savaşında, Dünya savaşında, Yunan savaşında çıkan yangınlar ve baskınlarla ya da başka
sebeplerle harap olmuştur. MERMİS projesinde harapların yerine 1925’de yapılan şifahi sayım esas alınmıştır. Bu takdirde soy araştırmacısı
1905 de hayatta olan dedelerin babasını ve akrabalarını tespit edebilir.

Fakat bu son kayıtlarda (1925)  erkeklerin doğum tarihine çok itibar etmemelidir. Savaşların çok olduğu bir kuşak için Askere geç gitsin;
o zamana kadar hem evlenip çocuğu olsun; hem çalışıp aileye bir faydası dokunsun; hem de gücü kuvveti yerine gelsin ki askerlik meşakkatlerini
göğüsleyebilsin gibi sebeplerle 8 yıl kadar küçük yazılanlar vardır. Kızlarınkiler ise genellikle doğrudur.


Dışarıdaki Kayıtlar

Yakın bir tarihte nüfus sicilleri başka bir yere aldırılmışsa önceki nüfus kayıtlarının da incelenmesi gerekmektedir. Bu konuda Rumeli – Balkan
ve Kafkas göçmenleri ile 1924 Selanik mübadilleri en şanssız olanlardır. Hele Selanik’ten mübadele ile gelenler Türkiye deki kayıtlardan ancak
1924’de yaşayan akrabalarının babasını öğrenebilirler. Fakat yurt dışındaki nüfus defterlerine ulaşmak da çok zor değildir hem bunlar bizdekinden
çok daha muntazam ve temiz durumdadır.


Diğer Nüfus Kayıtları

Nüfusu Ceride (Yoklama) Defterleri


Ayrıca nüfus sayımlarından başka Başbakanlık Osmanlı arşivinin değişik fonlarında Nüfusu Ceride adıyla rastlanan defterler de nüfus tutanaklarını
içermektedir. 6 aylık doğum ve ölüm kayıtlarını içeren bu defterlerde soy araştırmacısı için önemli kaynaklardandır.

1904 öncesi bölgesel olarak yapılan nüfus sayımlarının defterleri de il nüfus müdürlüklerinin arşivlerinde mevcuttur. Ulaşılabildiği takdirde bu
kayıtları incelemekte de faydalıdır. Fakat pek çoğu savaş, işgal ve yangınlar sebebiyle harap olmuştur.

Nüfus defterlerinde tarihler Rumi takvimle kayıt edilmiştir. 1925’den sonra yeni takvim kullanılmıştır. Bu Rumi tarihleri Miladiye çevirmek için
artık internette pek çok program vardır. Bunlardan istifade edilebilir.


Temettuat Defterleri

Vergilendirme kaygısıyla tutulmuş fakat böylesine tafsilatlı bilgi veren bu defterler günümüz tarihçilerinde pek çok alanda faydalanılan kaynaklardır.  
Soy araştırmacısı da bazı ipuçları elde ettikten sonra bu defterler üzerinden cedlerine ait çeşitli bilgilere ulaşabilir. Ancak bu vergilendirme Osmanlının
doğu vilayetlerini kapsamadığından o bölgelere ilişkin de herhangi defter yoktur.

Bu defteler Başbakanlık Osmanlı Arşivinde tasnif edilerek araştırmacıya açılmış durumdadır. Bilgisayar üzerinden araştırılan bölgeye hatta vilayet
ve nahiyeye dair defterleri, tarayarak bulmak ve arşivden istetmek mümkündür. Hiç şüphesiz ki bunları okumak ileri düzeyde eski Türkçe bilgisi
gerektirmektedir.


Sicill-i Ahval Defterleri

1879-1909 tarihleri arasında Osmanlı Devletinde Görev yapmış memurlara ait biyografik bilgileri içeren defterlerdir.
Kayıtlarda geçen şahsın adı, baba adı, ailesi, doğum yeri, sülalesi, milliyeti, tahsil durumu, liyakati vs pek
çok ayrıntılı bilgileri bulunmaktadır.  

Burada Toplam 201 defterde 92.000 memurun sicil kayıtları mevcuttur.  Bu defterlerin hepsi Başbakanlık Osmanlı
Arşivinde tasnif edilmiş ve bilgisayara aktarılmış durumdadır. Aranılan isim bilgisayardan taranarak ilgili defterin
sayfasına anında bakmak mümkündür. Ancak bunları okumakta ortalama düzeyde Osmanlıca bilgisi gerektirir.


Tapu Tahrir Defterleri

Osmanlı devletinde 15. ve 16. asırda Timar sisteminin bir gereği olarak bölgedeki gelir kaynaklarının tespiti
 maksadıyla sayım yapılmıştır. Tahrir denilen bu işlemde şehir, kasaba, köy ve çiftlikler birer birer dolaşılarak
buralarda oturan vergi mükellefleri, içlerinde vergiden muaf olanlar varsa hangi vergiden ne sebeple muaf
oldukları yapılmış; bunun yanında topraklı ve topraksız köylüler,  evli ve bekâr haneler, meslek gurupları,
ilmiyeye mensupları, ihtiyar ve sakatlar ayrı ayrı kaydolunmuştu.

Her köyün merası, ormanı, korusu, yaylağı, kışlağı, çayırı cins cins gösterilerek yetiştirilen mahsuller ve
senede vermekle mükellef olunan vergi miktarı deftere geçirilirdi.

Soy araştırmacısı yakın nesebini tespit edebildiği taktirde eski yüzyıllardaki bu kayıtlara da başvurarak
daha da gerilere gidebilir. Özellikle orta Anadolu bölgelerinde bu defterler sayesinde çok derin geçmişini
tespit edebilen aileler vardır. Fakat bu defterlerin bazısında isimler lakapları ile beraber yazılmadığından
araştırmacıya güçlük çıkarabilir. Binaenaleyh bu defteri okumanın derin Osmanlıca bilgisi gerektirdiği de açıktır.


Vakıf Arşivleri

Şer’iyye Sicilleri [ Kadı Sicilleri – Mahkeme Kayıtları  ]


Kadı Sicilleri; her türlü dava tutanakları, mukavele senet, satış,  vekâlet, kefâlet, verâset, borçlanma,
nikah, boşanma ve taksim gibi hukuki işlemleri içeren resmi yazıları, esnaf teftişine ait notları, hatta  
yangın, sel, fırtına, deprem, salgın hastalık gibi olayların kayıtlarını günlük olarak işleyen defterlerdir.

Osmanlıda aile için meselelerin mahkemeye intikal ettiği nadirattan olsa da  hiç yokta denilemez. Aile
arşivinden yahut ailenin ihtiyarlarından böyle mahkemeye intikal etmiş herhangi bir davanın bilgisine
ulaşıldığı takdirde kadı sicillerinden de ayrıntılı bilgi edinilebilir. Özellikle son yıllarda bu siciller yoğun
olarak yeni harflere çevrilmiştir. Soy araştırmacısı bunlardan faydalanabilir.


Tereke Defterleri

Bu günkü veraset ilamı benzeri, kişinin vefatı halinde menkul, gayrimenkul servetinin, alacak ve
borçlarının ve varislerinin kaydedildiği defterlerdir. Bu defterlerde soyağacı çıkarırken istifade
edilecek kaynaklar arasında zikredilebilir. Kadı sicilleri içerisinde yer alır.


ATASE (Genel Kurmay Arşivleri)

Kırım Savaşı sonrasında tutulan askeri kayıtlar ve belgeleri içeren arşivde askeri görevli ve
şahsiyetler hakkında tafsilatlı bilgi bulmak mümkündür. Fakat bu arşive girmek milli güvenlik
gerekçeleri ile zorlaştırılmış durumdadır. Aylar sonrasına verilen özel izinle ve çok zor şartlarda
ancak birkaç saat araştırma yapmak mümkün olabilir. Herhangi işe yarayacak evrak bulunduğunda
fotokopisinin alınıp alınamayacağı görevlinin inisiyatifine kalmış durumdadır. Ailesinde tespit ettiği
askeri şahsiyetler hakkında araştırma yapmak isteyen soy araştırmacısının bu arşivden faydalanması
güçtür.


Araştırma Eserleri ve Biyografik Çalışmalar

Şayet aileden meşhur bir şahsiyet ya da onunla ilişkili bir şahıs tespit edilirse bu alanda yapılmış
biyografik çalışmaları dikkatlice incelemek gerekir. Bu alanda genel olarak Sadrazamlar, Şeyhülislamlar,
Ulema, Kaptan Paşalar, Reisülküttaplar, Hattatlar, Şuara Tezkireleri vs olmak üzere pek çok çalışmalar
vardır.( Eser adları için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu-Tarih Araştırmalarında Usul) Ayrıca pek çok yüksek
lisans ve doktora tezinden de bu konuda istifade edilebilir.

Diğer yandan ailenin yaşadığı bölge üzerine yapılmış araştırma eserlerini incelemek de faydalıdır.
Ailenim bağlı olduğu boy, aşiret ya da cemaat biliniyorsa mutlaka tetkik edilmelidir. Bu hususta
geçtiğimiz günlerde Yusuf Halaçoğlu’nun TTK tarafından yayınlanan “Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler,
Oymaklar” adlı kitabına da müracaat edilebilir.


MERMIS Projesi

Esasında MERMIS projesi kapsamında pek çok ailenin mensuplarına 1900’lü yılların başına kadar
 ulaşmak mümkündür. Bunların her biri sisteme kayıt edilmiş ve mevt olsalar bile birer kimlik
numarası atanmıştır. Ancak diğer aile efradına ve mensuplarına aidiyeti addedilen bu bilgiler  
özel hayatın gizliliğini koruma ilkesinden dolayı, nüfus müdürlüklerince verilmemekte yahut kısıtlı
olarak verilmektedir.

Ancak Kimlik beyanı ve bir dilekçe ile bağlı olunan nüfus müdürlüğünden hane döküm listesi istenebilir.  
İlgili kurumun öncelik verdiği başka işler münasebeti ile bu isteğin cevaplandırılması gecikse de 3.
veya 4. istemeden sonra sonuç alınabilmektedir. Elde ettiğiniz bu hane döküm listesiyle ilk aşamada
hatırı sayılır bir soyağacı oluşturabilir yukarıda izah edilen metotlarla da bunu genişletebilirisiniz.

Soyağacı çıkarmada tarif edilen bütün bu yöntemlerin; sebat gerektiren,  uzun soluklu, uğraştırıcı fakat zevkli bir çalışma olduğunda ise hiç şüphe yoktur.

Alıntı: tarihvemedeniyet.org
"Bir yerde küçük insanların gölgeleri büyüyorsa, orada güneş batıyor demektir"

Çevrimdışı blitzkrieg

 • Nizam-ı Cedid
 • *
 • İleti: 2124
 • Nuka Cola!
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #1 : 30 Haziran 2010, 12:44:10 »
TTK başkanı Yusuf Halaçoğlu'nun kendi hazırladığı şereceleri barındıran bir siteden öğrenmek mümkün. Tabi parasını ödersiniz.  >:(
1 Drifter              
  Culture: Turkish           Militancy: 1 (-0.02)
  Religion: Sunni             Consciousness: 10.01(+0.001)
  Ideology: Reactionary   Issues: Laissez Faire / Free Trade / Pluralism

Çevrimdışı Apol10

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 1032
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #2 : 30 Haziran 2010, 23:37:31 »
Soy ağacımı öğrenmeyi çok istiyorum dedemin dedesinin babası kimdi öğrenmek hakkımız değilmi !!

Çevrimdışı bir_dost

 • Nizam-ı Cedid
 • *
 • İleti: 2361
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #3 : 30 Haziran 2010, 23:46:19 »
İnsanın dedesini merak eder, onun da babasını merak edebilir de yani dedenin dedesi ya da onun da dedesi falan...
Açıkçası önemsiz buluyorum bu şecere çıkarma işini. Sonuçta bırakın dedeyi babanızın bile ne/kim olduğu sizi bağlamaz.
Şecere demişken bizim sınıfta Enver Paşa'nın soyundan geldiğini iddia eden bir kız vardı o aklıma geldi.  ;D

Çevrimdışı Apol10

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 1032
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #4 : 30 Haziran 2010, 23:55:09 »
Belkide geliyordur.Benim soyadım ''Bayezit'' dedemin dedesinin babasının Osmanlı hanedanı ile ne ilgisi varmış çok merak ediyorum :)

Çevrimdışı bir_dost

 • Nizam-ı Cedid
 • *
 • İleti: 2361
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #5 : 30 Haziran 2010, 23:58:31 »
Hanedan soyundan olsaydın kesin bilinirdi. Bence pek umutlanma.  ;D

Çevrimdışı Apol10

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 1032
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #6 : 01 Temmuz 2010, 00:01:41 »
Hanedan soyundan geldiğimi iddaa etmiyorum ama tahminimce saraya yakın bir aileden geliyorum :) Dedeme soruyorum Babamlar Selanik göçmeni diyor.Yani enteresan. Soy ağacımı o yüzden bilmeyi çok isterdim :)

Çevrimdışı Annibal

 • Crazy Horse Archer
 • Paşa
 • *
 • İleti: 6154
 • Baba kaçar.
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #7 : 01 Temmuz 2010, 00:28:56 »
Padişahın İbrikçibaşısı falan mıydı yoksa   :drunk:
"Bir yerde küçük insanların gölgeleri büyüyorsa, orada güneş batıyor demektir"

Çevrimdışı Apol10

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 1032
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #8 : 01 Temmuz 2010, 00:56:58 »
Bilemeyiz.

Çevrimdışı fatih pasha

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 1257
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #9 : 01 Temmuz 2010, 01:08:56 »
Üniversite yıllarında Ziya Paşa'nın(başka bir paşa da olabilir ama aklımda öyle kalmış) soyundan gelen biriyle aynı yurtta kalıyordum. Ailesinin İstanbul adalarının birinde dede yadigarı köşkleri vardı.

Şimdi arkasından atmış olacağım ama bahsetmeye değer bir adamdı. Öyle bir adamdı ki, paşazade demeye bin şahit ister. Ağzında devamlı sigara, elinde ganyan kuponu. Ne zaman görsem, bilgisayar başında CM 01/02 oynardı. Vizesinin olduğu gün, sınava gitmeyip, at yarışına gittiğini bilirim.

Her neyse, insanın soyunu sopunu merak etmesi gayet normal. DNA testleri baya yaygınlaştı. Hangi ırıkın genlerini taşıdığınızı veya atalarınız arasında hangi ünlü tarihi kişiliğin olduğunu yeni test yöntemleriyle öğrenebiliyorsunuz.

Bir kaç yıl önce gazetede okuduğum bir haberde Amerikalı bir üniversite hocasının merak edip yaptırdığı DNA testinde Cengiz Han'ın soyundan geldiğini öğrendiğini okumuştum. O gün bugündür merak ederim hep. Acaba atalarım arasında şöyle ünlü biri var mıdır diye.
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2010, 01:10:35 Gönderen: fatih pasha »
"Dostlarım! İlerlersem beni takip edin! Geriye dönersem beni öldürün! Ölürsem intikamımı alın!" - Henri de la Rochejaquelein
Norðhymbriscra Ealdgesege
U-38'in Harp Ceridesi

Çevrimdışı Loki

 • Ağır Süvari
 • *
 • İleti: 5021
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #10 : 01 Temmuz 2010, 01:12:22 »
Anne Kral Faruk'un kızının torunu  :)  Mısır'da bizim adımızla iş yapan ve devlet malı olan pek çok fabrika var, Nigbi Aşireti bile var. Libya taraflarında da silah fabrikası... 25 yıldır almak için ugraşıyor bizim aile ama işte Mısır, sorun çıkarıp duruyor eninde sonunda bizim sülalenin olacak o silah fabrikaları.

Yazım ve imla kurallarına uyalım - Yönetim
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2010, 12:27:33 Gönderen: Annibal »

Çevrimdışı Amiral

 • Sekban
 • *
 • İleti: 1766
 • Uncle Junior
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #11 : 01 Temmuz 2010, 01:50:16 »
Anne kral farugun kızının torunu  :)  Mısırda bizim adımızla iş yapan ve devlet malı olan pek çok fabrika var Nigbi Aşireti bile var..   Libya taraflarında'da silah fabrikası  25 yıldır almak için ugraşıyor bizim aile ama işte Mısır sorun çıkarıp duruyor elinde sonunda bizim sülalenin olacak o silah fabrikaları

 :snore:

İnşallah.
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2010, 01:51:24 Gönderen: süperman »
You heard about the Chinese Godfather? He made them an offer they couldn't understand.
-Uncle Junior

Çevrimdışı Apol10

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 1032
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #12 : 01 Temmuz 2010, 12:08:09 »
Üniversite yıllarında Ziya Paşa'nın(başka bir paşa da olabilir ama aklımda öyle kalmış) soyundan gelen biriyle aynı yurtta kalıyordum. Ailesinin İstanbul adalarının birinde dede yadigarı köşkleri vardı.

Şimdi arkasından atmış olacağım ama bahsetmeye değer bir adamdı. Öyle bir adamdı ki, paşazade demeye bin şahit ister. Ağzında devamlı sigara, elinde ganyan kuponu. Ne zaman görsem, bilgisayar başında CM 01/02 oynardı. Vizesinin olduğu gün, sınava gitmeyip, at yarışına gittiğini bilirim.

Her neyse, insanın soyunu sopunu merak etmesi gayet normal. DNA testleri baya yaygınlaştı. Hangi ırıkın genlerini taşıdığınızı veya atalarınız arasında hangi ünlü tarihi kişiliğin olduğunu yeni test yöntemleriyle öğrenebiliyorsunuz.

Bir kaç yıl önce gazetede okuduğum bir haberde Amerikalı bir üniversite hocasının merak edip yaptırdığı DNA testinde Cengiz Han'ın soyundan geldiğini öğrendiğini okumuştum. O gün bugündür merak ederim hep. Acaba atalarım arasında şöyle ünlü biri var mıdır diye.

Ne baba adammış yahu cm 01/02 nin nesi var :) . Soyluyum diye ganyan oynamasınmı yani ? Soylu deyince siz hep resmi takılan ingiltere kraliyet ailesi gibi bir şey mi getiriyorsunuz aklınıza ? :)

Çevrimdışı fatih pasha

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 1257
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #13 : 01 Temmuz 2010, 13:17:03 »
Ne baba adammış yahu cm 01/02 nin nesi var :) . Soyluyum diye ganyan oynamasınmı yani ? Soylu deyince siz hep resmi takılan ingiltere kraliyet ailesi gibi bir şey mi getiriyorsunuz aklınıza ? :)

Yahu paşazade deyince adamın aklına ister istemez golf oynayan yelken sporu yapan tipler geliyor. Yoksa biz de ömür çürüttük CM serisinin başında.

Zaten sonradan yolunu buldu bizimki. Şimdi Amerika'da yaşıyor.
"Dostlarım! İlerlersem beni takip edin! Geriye dönersem beni öldürün! Ölürsem intikamımı alın!" - Henri de la Rochejaquelein
Norðhymbriscra Ealdgesege
U-38'in Harp Ceridesi

Çevrimdışı fear34

 • Sekban
 • *
 • İleti: 1894
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #14 : 01 Temmuz 2010, 21:32:26 »
Alıntı
TTK başkanı Yusuf Halaçoğlu'nun kendi hazırladığı şereceleri barındıran bir siteden öğrenmek mümkün. Tabi parasını ödersiniz.  Sinirli
Dostum adam hayatını harcamış o kitap için. Bir bedeli olsun. Sen 2 Dk bakacaksın adam 50 yıldır kitabı yazıyor.Şecere demişken bizim sınıfta Enver Paşa'nın soyundan geldiğini iddia eden bir kız vardı o aklıma geldi.  ;D


Adı neydi söylesene merak ettim. Eğer salladığını düşünüyorsan ona deseydinki bende Abdülhamid'in soyundan geliyorum.


Benim baba tarafından en fazla dedemin babasını biliyorum. O da resmi var bir tane dedem anlatmıştı, o kadar. Baba tarafı Erzurum'lu. Ya Azerbaycan Türk'ü ( tabi bundan 300 yıl evvelinden bahsediyorum) ya da Kafkas Göçmeni. Sebebi Osmanlı zamanından itibaren şehirliler. 1870'lerden evvel Doğu Anadolu'da şehirlerde müslümanlar yok. Eğer bizimkiler 1870'den evvel şehirliyse bir ayanın ahfadıyım, değilse Kafkas Göçmeniyim. Dedemin Babası'nın 6 kardeşinin Yemen'de öldüğünü duymuştum. ( büyük ihtimalle yanlış)

Anne tarafı ise çok seksi. Annemin anne tarafı Mübadele'de Bulgaristan'dan Bursa'ya geliyorlar. Baba tarafı ise tamamen asker. Anne'min BabaSının Annesi ( hala yaşıyor) 'nin Üvey Babası Müşir Gazi Ethem Paşa ( bkz. 1897 Türk-Yunan Harbi). Kurtuluş Savaş'ında savaşan dedelerim var, hatta dedemde İstiklal Madalyası var. Fakat o yıllarda bizim ecdad İstanbul Hükümeti'nden taraf olmuşlar. Nenem sürekli babasının pişamnlığını anlatıyor.
"When you play the game of thrones, you win or you die. There is no middle ground."

Çevrimdışı Kül Tigin

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 656
 • Pyrrhic Victory
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #15 : 07 Temmuz 2010, 11:56:40 »
Benim soyum anne tarafından Kazasker yada önemli bir yerin Kadısına dayanıyormuş diye duymuştum rahmetli anneannemden. Baba tarafından ne olduumu bulmam çok kolay çünkü yaklaşık bir sene önce babamın tarihçi sayısı osmanlı arşivlerinden falan araştırıpı bizim köydekilerin soylarını bulmuştu ve bunu bir kitap olarak derlemişti ama daha okumaya fırsatım olmadı.

Çevrimdışı Dadakoğlu

 • The show must go on
 • Nizam-ı Cedid
 • *
 • İleti: 2976
 • Dadak Paşa
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #16 : 18 Eylül 2010, 04:10:28 »
Alıntı yapılan: blitzkrieg
TTK başkanı Yusuf Halaçoğlu'nun kendi hazırladığı şereceleri barındıran bir siteden öğrenmek mümkün. Tabi parasını ödersiniz.  >:(

Sorgulamak 1 TL imiş. Çok makul bir fiyat.
Sitede 4 tane Dadak Cemaati olduğunu görünce iyice heyecanladım. :D Kesin arama yapacağım, 1 TL dediğin nedir ki?
« Son Düzenleme: 18 Eylül 2010, 04:14:04 Gönderen: Dadakoğlu »

Çevrimdışı fatih pasha

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 1257
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #17 : 18 Eylül 2010, 08:58:08 »
Çok faydalı bir site. Hocamın ellerine sağlık.

Gerçi ben zaten faydalanamıyorum. 1453-1650 yılları arasını kapsıyormuş. Bizimkilerin Anadolu'ya gelmesine daha 200 sene var.  :)

Türkiye'de jenealoji konusunda böyle çalışmalar yapılması sevindirici. Elin ecnebisi soyadı ve kilise kayıtları sayesinde 500 sene hatta daha öncesine kadar soyunun izini sürebiliyor. Mesela Amerika'da yaşayan bir adam bile ailesinin hangi yıllarda Avrupa'nın neresinden göçtüğünü biraz araştırınca buluyor. Bizde ne soyadı var, ne kayıt kuyut var. Ara ki bulasın.
"Dostlarım! İlerlersem beni takip edin! Geriye dönersem beni öldürün! Ölürsem intikamımı alın!" - Henri de la Rochejaquelein
Norðhymbriscra Ealdgesege
U-38'in Harp Ceridesi

Çevrimdışı Annibal

 • Crazy Horse Archer
 • Paşa
 • *
 • İleti: 6154
 • Baba kaçar.
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #18 : 18 Eylül 2010, 09:20:23 »
İşte en büyük eksikliklerimizden biri de o. Ayrıca büyüklerimiz ecdadlarını anlatma konusunda fazlasıyla tutucu. Kimse 3 kuşak öncesini bilmiyor, halbuki bunlar çok önemli. Yazıyı geçtim sözle bile ilerlemiyor.
"Bir yerde küçük insanların gölgeleri büyüyorsa, orada güneş batıyor demektir"

Çevrimdışı fatih pasha

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 1257
  • Profili Görüntüle
Ynt: Soy Ağacı Nasıl Çıkarılır?
« Yanıtla #19 : 18 Eylül 2010, 09:56:07 »
İşte en büyük eksikliklerimizden biri de o. Ayrıca büyüklerimiz ecdadlarını anlatma konusunda fazlasıyla tutucu. Kimse 3 kuşak öncesini bilmiyor, halbuki bunlar çok önemli. Yazıyı geçtim sözle bile ilerlemiyor.

Aynen yahu. Benim rahmetli ninem 1913 doğumluydu. Hafızası falan da kuvvetliydi. Eskilerden falan hikayelerini anlatırdı. Çok ilginç bilgiler çıkardı anlattıklarından. Köleleri falan varmış ailesi ilk Kafkasya'dan göçtüklerinde. Duyunca inanamamıştım.

Kendi anlatırken anlatırdı da, ben sorunca "Aman ne yapacağan eskileri gadasını aldığım?" der geçiştirirdi.  :)

"Dostlarım! İlerlersem beni takip edin! Geriye dönersem beni öldürün! Ölürsem intikamımı alın!" - Henri de la Rochejaquelein
Norðhymbriscra Ealdgesege
U-38'in Harp Ceridesi