İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - Bayoj

Sayfa: [1] 2
1
Benelüks ve kontrolden çıkan davranışları bir kasabayı vurup masum canlar almıştır. DHD'nin bu saldırıya sessiz kalmaması gereklidir. Öncelikli olarak Benelüks'e karşı filonun ve ordunun kullanılması taraftarıyız. Başkan ( @kerem1249 ) ve Sekreter ( @RoadWarriror ) dan talebimiz bir kararname hazırlayarak bu gereksiz agresif tutumları engellemeleridir. Yoksa çok daha büyük bir kriz kapıdadır.

2
SEB'in kuruluşu ve sosyalist devletlerin aralarında yapılan anlaşmalar daha büyük yatırımlara öncü olmuştu. Aradaki ticari bağları kuvvetlendirmek, ülkelerin altyapı ve planlarını güçlendirmek adına Fransız-Yugoslav Demiryolu Şirketi kurulmuştur. Belirlenen başlangıç sermayesi olan 2.500.000 tutarı BHSC tarafından ödenmiş, karşılığında Fransız Komünü'ne olan borcu silinmiştir. Şirket bu parayla öncelikle Kuzey BHSC içerisinde demiryolları yaparak sanayileşen BHSC'yi Almanya ve Avusturya-Macaristan ile birleştirmeyi planlıyor. Yatırımın başına ünlü Fransız mimar Henry Prost getirilmiştir. Yatırımla kazanılan para şirket hazinesine aktarıldı.

(aç/kapa)

3
Büyük Savaşın İntikamı / Sosyalist Ekonomi Bürosu
« : 13 Haziran 2018, 18:23:31 »
Enternasyonelde alınan kararlara binaen sosyalist devletler arasındaki ekonomik ilişkileri yürütmek, gerekli yatırımları tespit etmek ve ileride gidilecek kollektif yatırımları düzenlemek üzere Sosyalist Ekonomi Bürosu (SEB) resmi olarak kurulmuştur. Enternasyonel'e katılan 6 büyük devlet arasındaki ticaretin organizasyonunu üstlenen SEB'in merkez binası Belgrad'daki Dom Sindikata Ticaret Merkezi olmuştur.
(aç/kapa)

SEB'in ilk uygulaması 6 devlet arasındaki gümrük yükümlülüklerini kaldırarak tüm devrimci devletlere faydalı olacak bir ticaret alanı oluşturmaktır. Bunun sonucunda her devlet tur başına 100.000 gelir elde edecektir. Bu anlaşma aynı zamanda komünist devletlerin ortak para fonu oluşturma girişimlerinin başıdır.

Fransız Komünü ( @vakanüvis )
SSCB ( @Furkan 65 )
Japon Sendikalist Halk Cumhuriyeti ( @Agnostik )
Sendikalist Anadolu Cumhuriyeti ( @Fernweh )
Britanya Ulusal Birliği ( @koki )
Balkan Halkları Sosyalist Cumhuriyeti ( @Bayoj )

4
Büyük Savaşın İntikamı / Balkan Ticaret Ofisi
« : 13 Haziran 2018, 18:10:08 »
Dünya ticaretinde aktif bir rol üstlenmek, yeni ürünlerimizi daha rahat piyasalara sürebilmek amacıyla dost olduğumuz ülkelerle daha samimi ekonomik bağlar kurmak, tarafsız ülkelerle yeni yollara girebilmek amacıyla Balkan Ticaret Ofisi'ni kurmuş bulunmaktayız. Başına ülkemizin içindeki ticareti düzenleyen Kuzman Moldovan getirildi. Ofis BHSC'ye bağlı olup devletimiz adına ticari görüşmeleri ve şirketsel yatırımları yönetecektir.

Şuana kadar ticari anlaşmamız olan devletler:
Fransız Komünü ( @vakanüvis )
Alman İmparatorluğu ( @RoadWarriror )
SSCB ( @Furkan 65 )
Japon Sendikalist Halk Cumhuriyeti ( @Agnostik )
Sendikalist Anadolu Cumhuriyeti ( @Fernweh )
Britanya Ulusal Birliği ( @koki )
Benelüks ( @TitanBey™ )
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ( @Bourreau )

5
DHD Koordinatörü olarak dünyanın en büyük borsasının çöküşünün global bir düşüşe yol açtığının farkındayız. Bu nedenle DHD gerekli müdahaleleri yaparak krizi hafifletmelidir. Bu yüzden bu tasarıyı oylamaya sunuyoruz.
* Almanya ve DHD Yetkilileri krizi engelleyebilecek herhangi bir kredi ve ya hibe hakkında görüşme düzenleyecekler.
* Uluslararası çapta faaliyet gösteren Alman şirketlerinin hisseleri DHD tarafından alınarak Almanya'ya verilen ekonomik zarar azaltılacak. Sayısal karşılığı, DHD'nin Geliri 100k artacak, Hazinesi 1.5M azalacak. Almanya hazinesi ise 1M artacak.
* Kriz etkilerinin tespiti ve zarar gören Alman sanayisinin kalkınması için DHD tarafından karşılıksız destek verilecek. DHD Hazinesi 500k azalacak, Almanya hazinesi 500k artacak.

RP DIŞI: @kerem1249 bana sayısal değerler verir misin? Birde Alman Borsa'sının toparlanması global ekonomiye de yansımalı uzun vadede.

Onaylıyorum ()
Onaylamıyorum ()

6
Belli başlı ülkelerin talepleri doğrultusunda DHD'nin faiz oranını ilk baştaki gibi %17'ye çekmeyi talep ediyoruz.

Oylama Durumu:
Kabul Edilmiştir(2)
Kabul Edilmemiştir(2)

7
Büyük bir olay olduğundan oylamaya sunmayı ve tartıştırıp üzerinde değişiklikler yapmayı doğru bulduk. Önerimizi sunuyorum:
Osmanlı'nın kalan borcu 1.574.061
Osmanlı borcunun yarım yıl sonraki faizli hali yaklaşık 1.700.000
Bu veriler ışığında Osmanlı borcunun faizini kaldırıp borcu 1.700.000 olarak sabitleme taraftarıyız. Borcun ödenmesine 1.3.1937 tarihinde başlanmasını ön görüyoruz. Borcu 5 taksit halinde 340.000 olarak şekillendirdik. Tüm taksitlerin 1937 yıl sonuna kadar ödenmesi gereklidir. Ödenemediği taktirde DHD tekrardan bir kurultay toplar. İç Savaş bitince isterse SAB DHD'ye girişini müzakere edebilir. Borcunda bir kısmının Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanan diğer ülkelerde borcun bir kısmını üstlenecekler.

Kısacası tasarı:
1. Osmanlı'nın borcu 1.700.000 olarak sabitlenir. Faiz kaldırılır.
2. Borcun bir kısmı Mısır tarafından üstlenilir. (Borcun 400.000'i Mısır tarafından ödenir.)
3. Borç ödenmesine 1.3.1937 tarihinde başlanılır, yıl sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

8
Piyasalardaki likirtenin arttırılması amacıyla borç verme faizini %5 oranına indiriyoruz.
Kredi alışı için tüm yükümlülükleri kaldırıyoruz.

9
Dünya Halkları Dairesi / DHD Osmanlı Borçları Konusu
« : 11 Haziran 2018, 12:42:28 »
Osmanlı'nın borçlarını üstlenen yeni devlet Ortadoğu Halklar Birliği Birliğimizden zaman istemiştir. Hükümetimiz olarak OHB'nin ekonomik çöküntüsünün zaten Kara Pazartesi'yi yaşadığımız zamanlarda daha büyük sıkıntılara yol açacağı fikrindeyiz. BHSC delegesi olarak bir tasarıyla oylamaya sunuyorum.

Seçenekler:
A) OHB'nin borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması üzerine yeni seçilen koordinatörle bir görüşmeye gidilir.
B) OHB'ye diğer seçeneklerden biri seçtirilir.
C) Borca karşılık OHB'nin gelir getiren mülklerine el konur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oylamaya bizim oyumuz A)

10
Dünya Halkları Dairesi / Kredi Talebi
« : 04 Haziran 2018, 21:30:55 »
Balkan Halkları Sosyalist Cumhuriyeti olarak dünyada yükselen tansiyonun ve hızlanın silahlanma yarışının farkındayız. Her ne kadar yarışın dışında kalmaya çalışsak da coğrafi konumumuzdan ötürü önlemler almaya itiliyoruz. Ekonomimizi çağdaşlaştırmak ve insanlarımızın refahını eşit bir düzende kaldırmak amacıyla DHD'den kredi talebinde bulunuyoruz. Kaldırılması görüşülen anti komünizm algısının kırılması için de güzel bir fırsat.

Kredi Miktarı: 700.000
Kredi Faizi: %6 (hem ulusal faizimiz hem de DHD Başkanının önerisi)

Taahhütler:
Paranın bir kuruşu silahlanma için harcanmayacak.
Borç en geç yıl sonunda ödenecek.
Para hiç bir şekilde bir ülkeyi ya da partiyi desteklemek ya da fonlamak için kullanılmayacak.
Para ve kullanıldığı alanlar DHD tarafından denetlenebilecek.11
DHD şu anda homojen yapıda olan, farklı görüşlerden ülkeleri bir arada barındıran ve bu ülkelerle birlikte dünyada da huzuru sağlayan bir birlik. Fakat birliğin kuralları hala çağ dışı bir vaziyette bulunmakta. Düşünce özgürlüğünü kısıtlamakla kalmayıp üyelerinin 3'te birinin görüşlerini de hiçe saymakta. Bu nedenle BHSC olarak DHD'deki anti komünist mücadeleyi programdan çıkarıp bu konuda atılan adımların geriye atılmasını ön görüyoruz. Bloğun kendisinden dışarı ittiği SSCB ile masaya oturmasını ve üye olmasa da bloktna kopmamasını sağlaması bizim için bir gerekliliktir.

Tasarı:
DHD tümüyle anti komünist mücadeleden vazgeçecek.
Her görüşten örgüt ve sendikalara karşı olan baskı bir kaç tur içinde tekrardan gündeme alınacak.
SSCB ile Genel Sekreterlik görüşmeye başlayacak. (Kesin Madde değil.)
İleride sosyalist ülkelerinde genel yönetimde temsili için görüşmeler başlanacak. (Kesin Madde değil.)

12
Ülke Bilgileri / Balkan Halkları Sosyalist Cumhuriyeti
« : 04 Haziran 2018, 11:33:02 »
Resmi adı: Balkan Halkları Sosyalist Cumhuriyeti
Hükümet: Tek Parti Yönetimi
Din: Yok (Ateist)
İnanç Hürriyeti: Kısmen var.
Dil: Sırpça
Birincil ırk:
Kabul edilen ırklar: Sırp, Hırvat, Sloven, Arnavut, Boşnak

Hazine
Net: -55.000
Faiz: %6
Gelir: 4.400.000
Gider: 345.000 (40.000) DHD Aidatı
Borçlar:
1.940.660 DHD'ye ( %5 faizli)
5. 000.000 Almanya'ya ( %10 faizli)

Mülkler
Metro (×4)
Küçük Fabrika (×6)
Maden
Kışla (×3)
Mahalle Temsilciliği
Kaymakamlık
Valilik
Tersane (×1)
Havaalanı (×1)
İstihbarat Dairesi

Birimler
Acemi Er: 120.000 ( 70k Belgrad, 25k Zagreb, 25k Tiran)
Nitelikli Er: 55.000 ( 55k Belgrad)
Özel Kuvvetler: 15.000 ( 10k Belgrad. 5k Zagreb)
Topçu Bataryası: 500 ( 500 Belgrad)
Hafif Tank: Yok
Denizaltı: 10 (Dubrovnik)
Muhrip: 10 (Dubrovnik)
Hafif Kruvazör: 8 (Dubrovnik)
Savaş Krüvazörü: 3 (Dubrovnik) 
Savaş Gemisi: Yok
Uçak Gemisi: Yok
10 Zeplin (Belgrad)
15 YHD I (Belgrad) 
25 Avcı I (Belgrad) 

Ordu
Moral: 63/100
Disiplin: 64/100
Savunma: 56/100
Hücum: 65/100
Taktik: 72/100
Komuta Gücü: 100
Seviye: C [2000]
Huzursuzluk: 45/100

Komutanlar
Joseph Tito: 18M,6D,5S,16H,8T

Rejim
İdeoloji: Komünist
Alt-ideoloji: Ilımlı Sosyalist
Parti: Balkan Halkları Birlik Partisi
PP: 330
PP Artış: 70
Rejime Destek: 63/100
Güvenlik: 74/100
İstikrar: 84/100

İlişkiler
Britanya Birliği (Saldırmazlık Paktı)
Alman İmparatorluğu (Saldırmazlık Paktı)

13
1947 Sonrası / Olay 2003-2018 Arası Önemli Olaylar
« : 11 Mart 2018, 16:46:07 »
Merhaba dostlar. Çoğunuz benim patlak oyunumu biliyorsunuzdur. 1 Ay bilgisayarım olmadığından oyun patlamıştı. Bu süre zarfında başka şeyleri deneyimleme fırsatı buldum. Aklımdaki bir şey için 2003-2018 yılları arasında gerçekleşmiş belli başlı olaylara ihtiyacım var. Olayların Türkiye Ekonomisini, siyasetini, ordusunu, terörle mücadelesini vb. etkilemiş olması yeterlidir. Bir kaç örnek olayı ben yazıyorum. Aklına gelenler yazarsa çok mutlu olurum. (Yanlarına tarihlerini de yazarsanız daha güzel olur)

(15 Temmuz Darbe Girişimi) -2016
(2009 Ekonomik Krizi) -2009
(Tekel Grevi) -2009
(Ecevit'in Vefatı) -2006
(Erbakanın SP Başkanı Olması) -2010

14
Başlıktaki şeyleri nasıl sağlayabileceğimi bilen var mı? Birde İnfulencelerini nasıl ayarlayabilirim.

15
HOI4 - Hikaye ve AAR / İptal Edildi Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
« : 01 Aralık 2017, 17:54:18 »
Merhaba
Öncelikle ilk Hoi4 hikayemi yazıyorum. Modern Day Modu 2000 senaryosu Türkiyesine yazmayı planlıyorum. Savaşlardan çok eventlerle ilerlemeyi düşünüyorum. Önerilerinize açığım

16


Hedefler
* Bağımsız olup bir krallık kurmak
* Dawn'ı kazanmak
* Westeros'u kurmak


17
Crusader Kings II / Ölümsüzlük Olayları
« : 26 Kasım 2016, 14:48:58 »
Karakterimizin ölümsüz olması için gerçekleşen olayları sırasıyla anlatabilecek birisi var mı? Eğer öncede anlatılmışsa linkini atabilir misiniz?

18
Diğer Oyunlar / Rogue State
« : 14 Eylül 2016, 15:52:09 »
Supreme Ruler indirimiyle aldığım kaliteli bir oyun. İndirim bitmeden almanız gereken bir oyun. Bence indirimsiz parasını bile hak ediyor. İstihbaratı, ekonomiyi kalkınmayı ve sosyal politikaları yönetirken diğer yandan halktaki farklı kesimleri mutlu etmek ve kuyunuzu kazmaya çalışan kardeşinizle başa çıkmak. Oyunda her tur gerçekleşen olayların hepsi gidişatı etkiliyor. Nükleer geliştirmeler, petrol kuyuları kaçak silah satımı, televizyon röportajlarıyla ilerleyen güzel bir oyun. İleride bir rehber ve hikaye yazabilirim.

19
Başlığı okuyup bir zombi ve ya nükleer savaş oyunu olduğunu düşündüyseniz yalnış düşündünüz. Yine ben. Bazılarına göre sıkıcı olan adını bile duymanın onları rahatsız edeceği kimilerinin ise saatler gömeceği internet tabanlı strateji oyunlarından bahsediyorum. Her ne kadar oyunda yeni olduğum için tek başıma oynayacak olsamda ;D Neyse şimdi hikayeye gelelim oyun güzel tur zamanlı bir online strateji oyunu. Tur zamanını ikiye ayırmışlar. Günde bir kez girmek isteyenler içinde bir el var ya da hadi hiç kalkmadan 5 6 saat oynayıp bir oyun bitirelim diyenler içinde var. Ben tek kişi olduğum için en geniş zaman aralığında başladım hikayeye. Bölüm bu gece gelecek. Unutmayın devam için hiçbir yoruma gerek yok. Tüm forum olumsuz yorum atsa da oyunun gittiği yere kadar gideceğim. Kaç bölüm olacağını bilmiyorum fakat isteyenlerle multi oynayabilirim.

20
Crusader Kings II - Rehberler / CKII - Hanedan Rehberi
« : 14 Aralık 2015, 19:24:27 »
Merhaba arkadaşlar
İki yıla yakındır Crusader Kings oynuyorum.Bana gelen iletilerden gördüğüm kadarıyla hanedan hakkında bir rehber yok.Şimdilik kendi bilgilerimi kullanacağım.Gerekirse wikiden bilgileride kullanabilirim.Olumlu olumsuz yorumlarınızı ve katkılarınızı bekliyorum.

Konular
Gerileme ve etkileri
Entrika katılma koşulları


1.Bölüm Gerilemeler ve Entrika Katılımı
Gerileme hanedanın içinde bulunduğu sıkıntıdır.Müslüman hanedanlarda gerileme az olursa kişisel arsa sayısını arttırır.Fazla olduğu durumda toprak hakkı ve morali azaltır.İsyan oranını arttırır.

Gerileme Nasıl Oluşur?
*Hanedandaki erkek üyelerin açgözlülüğü ve toprak isteği
*Eventlerle(Olaylarla)

Gerileme Nasıl Azalır?
*Savaş kazandıkça
*Ramazan vb. etkinliklerde
*Eventlerden

Gerilemeyi Nasıl Durdurabilirim?
*Gerileme yapan kişiyi din kısmından uyarabilirsiniz.Uyarınca eğer kabul ederse gerileme durur.Eğere kabul etmezse onu hapse  atmanız ya da öldürmeniz gerekir.Eğer gerileme yapan varisiniz ise ona toprak verirseniz gerilemeyi bırakabilir.
*İç savaşları bastırmanız ve entrika gücünüzü güçlendirmeniz gerekir.

Gerileme devletin bölünmesini sağlar mı ?
Gerileme devlette iç savaş çıkmasını sağlar. Lider ölünce anneleri farklı olan çocuklar birbirlerine savaş açabilir.Gerilemeden dolayı ülkenin morali ve toprak boyutu düşer asker sayısı azalır.Vasallarınız durumdan faydalanmaya çalışır.

İç savaşı nasıl önlerim?
İç savaşı önlemek için yapabileceğiniz 3 şey var.
*Tek bir evlilik yapmak
*Varis ve öz kardeşi dışındaki erkek çocukları tutuklamak
*Varis dışında başka bir soydaşı toprak sahibi yapmamak

Entrika iki şekildedir:Öldürme ve gasp.Entrikaya katılmak için üç faktör vardır.
*İlişkiniz ve kurbanla ilişkisi
*kişilik özellikleri
*Para durumu

Komployu etkileyen karakter özellikleri

Dürüst - Komploya katılımı az.
Düzenbaz - Komploya katılmaya istekli.
Hırslı - İyi özellikler, fakat onların saldırganlıkları ve ilişki yönleri liderlerinden kurtulmaya yöneliktir.Parayla satın alabilirsiniz.
Memnun - Bu özellik lidere bağlılığı sağlar.Keyfi yerinde olan bu insanların liderlerine suikast şansı çok azdır.
Gayretli - Karşı dine karşı suikastlere seve seve katılır.Ama kutsal savaştaki bir dindaşına komplo şansı çok azdır.
Doğrucu - Komplolara isteksiz.Katılması için çok önemli bir nedene ihtiyacı var.

İPUCU:Paranızı boşa harcamamak için sarılara hediye gönderin.Yeşilleri direk davet edin.Kırmızıların komploya katılması ise çok zor.

Sayfa: [1] 2