İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - kerem1249

Sayfa: [1] 2 3 4 5 ... 9
1
Dünya Halkları Dairesi en temel görevi olan barışı sağlamayı eksiksiz ve korkusuzca yerine getirecektir. DHD Başkanı olarak, Tüzüğün 4. maddesi uyarınca aşağıdaki işlemleri yapacağım ve orduyu doğrudan komuta edeceğim.
*Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin hukuki durumunu Alman İmparatorluğu ve Sendikalist Anadolu Cumhuriyeti yapacakları ortak bir antlaşma ile belirler. Bu antlaşma düzenlenirken taraf devletler DHD'ye 100.000 öder.
*Mustafa Kemal Paşa'ya Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni kurması sebebiyle Atatürk soyadı verilmiştir.
*Mustafa Kemal Atatürk: 19M,12D,14S,6H,18T özellikleriyle DHD Başkomutan İkinci Vekili olmuştur.
*Dünya Halkları Dairesi, Benelüks Konfederasyonu'na savaş ilan eder.
*DHD Orduları Benelüks'e karşı DHD Başkanı tarafından kontrol edilir.
*DHD adına Benelüks ile barış yapmaya Başkan yetkilidir.
*Başkan'ın ve Sekreter'in ortak izni olmadan hiçbir ülke Benelüks'e fırsatçı bir saldırıda bulunamaz.
*Savaşın amacı Benelüks Konfederasyonu'nun bir daha asla saldırgan kalkışlar yapamayacak duruma düşürülmesidir.
*"DHD, Komünizm'in yayılmasına karşı tedbir niyetinde kurulmuştur." ibaresi yerine "DHD, her türlü saldırgan düşünceye karşı ortak savunma amacıyla kurulmuştur. DHD Başkanı gerektiği durumlarda savaş ihtimali doğuracak olan yakınlaşmaları ortadan kaldırmak için her türlü önlemi kararname ile almak zorundadır." ibaresi eklenir.
*Bu kararnamenin etkileri Tur 11 başladığı an yürürlüğe girer.

2
Aşağıdaki düzenlemeler Koordinatör Kanunnamesine eklenir:
*"Kanunname, Kararname veya Emir düzenlenmeden bir ülkeye kredi verilemez." ibaresi Daire Tüzüğüne eklenir.
*"Bir ülkeye kredi vermek için düzenlenen Emirin onaylanması için Başkan'ın onayı gereklidir."
Aşağıdaki düzenlemeler Koordinatör Seçimlerinin Temel Hükümleri Hakkında Kanunnameye eklenir:
*"Bir ülke Koordinatör olmak için en fazla 4 defa aday gösterilebilir. 5 defa ve daha fazla aday gösterilebilmek için DHD Başkanı'nın izni gerekir."
*"Koordinatör Seçimleri düzenlenen tur DHD üyelerinin %50'si '%75'i olarak değiştirilir' oyunu kullanana kadar kesinlikle kapanamaz." ',' ile seçili alan düzenlenir.

DHD'nin dengesi yerinden temelinden sarsılmak üzeredir. Bunu ancak Demokrasiye güvenerek kurtarırız. Bu nedenle, kararımız evet.

3
Bilgi: Bu bir kararname olduğundan yalnızca Daire Sekreteri @RoadWarriror (Almanya) onaylamalıdır. Diğer ülkelerin görüşlerinin hukuki değeri yoktur.

*Sendikalist Anadolu Cumhuriyeti DHD'ye borçları başka ülkelerin desteğiyle ödeneceği kesinleştiği için, borcuna katılma bedelinin üçte biri (100.000) daha eklenerek Daireye üye olarak katılacaktır.
*Dünya Halkları Dairesi, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan eder.
*İngiliz İmparatorluğu askeri güçleri, Sendikalist Anadolu Cumhuriyeti askeri güçleri ve Alman İmparatorluğu askeri güçleri bu savaşta DHD askeri güçleriyle ortak bir harekat düzenleyebilir.
*İngiliz İmparatorluğu komutanı Claude Auchinleck bir sonraki kararnameye kadar DHD Orduları Başkomutanı olur.
*Alman İmparatorluğu komutanı Erwin Rommel bir sonraki kararnameye kadar DHD Orduları Başkomutan Vekili olur.
*Sendikalist Anadolu Cumhuriyeti komutanı Ali Fuat Bey bir sonraki kararnameye kadar DHD Orduları Yedek Komutanı olur.
*Dünya Halkları Dairesi adına Osmanlı ve Anadolu ile barış müzakeresi yapmaya ve antlaşma düzenlemeye DHD Sekreteri yetkilidir.
*"DHD ordularına atanan komutanlar ülkeleri adına bir başka savaşta görev yapamaz." ibaresi Daire Tüzüğüne eklenir.
*"DHD ordularına komutan atama veya komutan tasfiyesi durumları Kararname ile düzenlenir." ibaresi Daire Tüzüğüne eklenir.
*"DHD bir ülkeye son bir yılda en fazla 3.000.000 borç verebilir." ibaresi Daire Tüzüğüne eklenir.
*"DHD'ye bağlı toprakların yönetim koşulları ve hukuki durumlarına kararname ile karar verilir." ibaresi Daire Tüzüğüne eklenir.
*Osmanlı İmparatorluğu'na (şu an savaşta olduğu SAC hariç) ülkeler doğrudan savaş açamaz.

4
Dünya Halkları Dairesi / DHD Koordinatör Seçimleri #1
« : 10 Haziran 2018, 23:29:32 »
Adaylar: @koki(0) , @Bayoj (7), @Hynkel(4)

5
1947 Sonrası / Kişi Recep Tayyip Erdoğan
« : 10 Haziran 2018, 15:37:35 »
Adı ve soyadı: Recep Tayyip Erdoğan
Partisi: Adalet ve Kalkınma Partisi
Babası: Ahmet Erdoğan
Slogan: Vakit, Türkiye vaktidir.
Uyruk: Türk
Doğum: 26/02/1954 İstanbul, Türkiye
Ölüm: -
Görevler: 5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (27.3.1994-12.12.1997), 22. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili, 23-24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, 58-59-60. TC Hükümeti Başbakanı, 12. (hâlen) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, AK Parti Kurucusu ve 1. Genel Başkanı (hâlen)


Recep Tayyip Erdoğan hakkında paylaşım ve bilgi notlarınızı konudan paylaşabilirsiniz. Eleştiri de yapabilirsiniz ancak 5237 Sayılı TCK 299. maddesi kapsamına girmesi muhtemel içerikler doğrudan silinecektir.

6
*Koordinatör Adayı olabilmek için bir DHD üyesi tarafından aday gösterilmelisiniz.
*Bir üye yalnızca tek aday gösterebilir. Gösterdiği adaya oy vermeye ise mecbur değildir.
*Aday göstermeler seçimlerin yapılacağı tur yapılır. Aday olarak kabul edilen ülke hemen seçime eklenir.
*Bir ülke Koordinatör olmak için en fazla 4 defa aday gösterilebilir. 5 defa ve daha fazla aday gösterilebilmek için DHD Başkanı'nın izni gerekir.
*Koordinatör Seçimleri düzenlenen tur DHD üyelerinin %75'i oyunu kullanana kadar kesinlikle kapanamaz.
*Seçimler tur kapandığında kendiliğinden sona erer ve en çok oyu alan aday Koordinatör olur.
*Koordinatör, DHD'nin diğer iki yöneticisi olan Başkan ve Sekreter ile uyum içerisinde çalışmazsa seçimler Başkan tarafından erkene alınabilir.
*Koordinatör olmaya hak kazanan ülkeye DHD tarafından 50.000 ikramiye yetkisini devraldığı tur içinde ödenir.
*Aday gösterme ücreti 25.000'dir ve DHD hazinesine aktarılır.

7
Dünya Halkları Dairesi / Koordinatör kanunnamesi
« : 09 Haziran 2018, 20:01:43 »
Dünya Halkları Dairesine "Koordinatör" ismiyle yeni bir yetki rütbesi eklenir.
Kurallar adı "Daire Tüzüğü" olarak değişir.
İlk kural maddesini "Dairenin bir Başkanı, bir Sekreteri ve bir Koordinatörü olur." olarak değişir.
Kurallara "Daire Koordinatörü ekonomik durumlara ilişkin emir yayınlayabilir, bu emirler Koordinatör dışında hiç kimse tarafından değiştirilemez veya kaldırılamaz." hükmü eklenir.
Kurallara "Bir ülkeye kredi vermek için düzenlenen Emirin onaylanması için Başkan'ın onayı gereklidir." maddesi eklenir.
Kurallara "Bir ülkeye kredi vermek için düzenlenen Emirin onaylanması için Başkan'ın onayı gereklidir." maddesi eklenir.
Kurallara "Daire Koordinatörü Seçimleri 6 Turda bir yapılır, Koordinatörün görev süresi yeni Koordinatörün seçildiği turun sonunda dolar." maddesi eklenir.
Kurallara "Daire Başkanı gerektiği durumlarda nedenini açıklayarak Koordinatör Seçimlerini belirleyeceği bir turda düzenleyebilir." maddesi eklenir.
Kurallara "ve idari kararname çıkaramaz." maddesi 'orduyu komuta etme hakkında' cümlesinden sonra gelecek şekilde eklenir.

İngiliz İmparatoru evet diyor ve DHD idari yapısını düzenleme yetkisinden de feragat edeceği bu kanun tasarısını onaylayacağınıza gönülden inanıyor.

8
Büyük Savaşın İntikamı / Milli Hırslar
« : 09 Haziran 2018, 00:14:35 »
Her tur 1 Milli Hırs seçebilirsiniz. Seçtiğiniz Milli Hırsı ülke konunuza ileti atarak belirtmek zorundasınız ve ülke bilgilerinizi hırsa göre düzenlemelisiniz. Her ülke 10 hırsa sahip olacak. Milli Hırslar sıra ile seçilmekte olup önceki hırsı tamamlamadan yenisine geçemezsiniz.
Milli Hırslar Tur 7 itibariyle etkin olacaktır. Şu anda seçerseniz işleminiz geçersiz olur. Ünlem işaretli hırslardan yalnızca birini tercih edebilirsiniz. Her Milli Hırs 150 Politik Güç değerindedir ve tamamlanması 2 Tur sürer. Örneğin, Tur 7'de seçilen hırsın getirileri Tur 9'da yürürlüğe girer.
Milli Hırs ile açılan savaşlarda gelir düşmez.


İngiliz Denizaşırı İmparatorluğu
1. Taçı savun: Vasalların isyan etme olasılığı tamamen ortadan kalkar. Gelir +150.000
2. Britanya Donanmasını güçlendir / İngiliz ordusunu güçlendir: Britanya 12 Savaş Gemisine ve 1 Tersaneye kavuşur. / Britanya 50.000 Nitelikli Er ve 1 Kışla'ya kavuşur.
3. Yeni Zelanda'yı ilhak et / Yeni Zelanda ve Avustralya'yı birleştir: Yeni Zelanda İngiliz İmparatorluğu'na bağlanır. Hazine +200.000 / Y. Zelanda ve Avustralya; Avustralya Konfederasyonu adıyla birleşir. Hazine net +200.000
4. Hindistan Sorunu'nu DHD'ye taşı: Baharat Komünü, Delhi Sultanlığı ve Şeyhlikler Federasyonu ülkelerinin geleceği konusunda "Hindistan Çalıştayı" DHD üyelerince düzenlenir.
5. Hong Kong'u geri al / Çin Demokratik Cumhuriyeti ile anlaş: İngiliz İmparatorluğu Çin Demokratik Cumhuriyeti'ne savaş ilan eder ve hiçbir ülke savaşa müdahil olamaz. / Hong Kong iddiamız kaybolur ve gelirimiz +150.000 artar.
6. Cebel-i Tarık'ı geri al / İspanya ile anlaş: İngiliz İmparatorluğu İspanya'ya savaş ilan eder ve hiçbir ülke savaşa müdahil olamaz. / Cebelitarık iddiamız kaybolur ve gelirimiz +150.000 artar.
7. Malta'yı geri al / Sicilya ile anlaş: İngiliz İmparatorluğu Sicilya'ya savaş ilan eder ve hiçbir ülke savaşa müdahil olamaz. / Malta iddiamız kaybolur ve Sicilya İtalyan İmparatorluğu vasalı olur.
8. Kıbrıs'ı satın al / Kıbrıs ve Kuveyt'i ele geçir: Osmanlı İmparatorluğu ile Osmanlı denetimindeki Kıbrıs'ın satılması için müzakere başlar, Osmanlı satmayı reddederse gideri +200.000 artar. / İngiliz İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan eder ve Osmanlı DHD'den atılır.
9. Singapur'u satın al / Malaya'yı ele geçir: Alman İmparatorluğu ile Alman denetimindeki Singapur'un satılması için müzakere başlar, Almanya satmayı reddederse gideri +200.000 artar. / İngiliz İmparatorluğu Alman İmparatorluğu'na savaş ilan eder ve Dünya Halkları Dairesi Sekreterliği makamı boşalır.
10. Britanya İttifakı / Britanya'yı birleştir: Britanya Birliği ile diplomasi yapılarak kuralları ortak belirlenecek bir ekonomik-askeri işbirliği örgütü kurulur ve ismi Britanya İttifakı olur. Britanya Birliği reddederse gideri +300.000 artar. / İngiliz İmparatorluğu Britanya Ulusal Birliği'ne savaş ilan eder ve Britanya DHD'den atılır.

Britanya Ulusal Birliği
1. Madenciliği destekle / Sanayiciliği destekle: Rejime destek +3, Gelir +100.000 artar. / Rejime destek -5, Gelir +200.000 artar.
2. Profesyonel orduya geç / Milis gücünü koru: Acemi Er -100.000, Nitelikli Er +50.000 artar. Gider +100.000, Rejime destek -3. / Acemi Er +50.000, Kışla 1 artar. Rejime destek +2.
3. A+ seviyesine geç: Britanya Ordu Seviyesi A+'ya, puanı 20.000'e yükselir.
4. Meksika'da devrimi başlat / İç devrimi geliştir: Meksika ülkesi ismi Meksika Halkiyesi olarak değişir ve ülke Komünist rejime dönüşür. / Zenginlerden alınan vergiler sayesinde, hazine 500.000 artar.
5. 'Marx' Planı / 'Arthur' Planı: İsviçre, Benelüks, Macaristan, Novgorod ve Baltıklar'da Komünist devrim ile iç savaş çıkar. / Gider %50 azalır, Gelir %15 artar.
6. Büyük Britanya Ulusal Birliği: Ülkemizin ismi Büyük Britanya Ulusal Birliği olarak değişir. Gelir +300.000
7. Özgürlükçü Anayasayı yaz / Baskıcı Anayasayı yaz: İdeoloji 'Ilımlı Sosyalist', Parti 'Britanya Halk Partisi' olarak değişir. Gelir +200.000 artar. / İdeoloji 'Radikal solcu', Parti 'Emekçi Komünist Parti' olarak değişir. Acemi Er +100.000 artar, 2 Kışla binası eklenir.
8. Rekabetçi donanmayı kur / Hava filolarını yenile: 17 Muhrip, 13 Denizaltı, 5 Hafif Kruvazör, 5 Ağır Kruvazör, 8 Savaş Gemisi ve 2 Uçak Gemisi donanmaya eklenir, 1 Tersane kurulur. / 50 Stratejik Bombardıman I, 50 Avcı I filomuza katılır, 2 Havaalanı kurulur.
9. Uluslararasıcılık / Merkezcilik: Fransa Komünü, Britanya, Balkan HSC ve SSCB'nin gelirleri +150.000 artar. / Britanya'nın geliri +300.000, Rejime destek +5.
10. Sömürgeleri geri al / Kraliyet'le uzlaş: İngiliz D. İmparatorluğu'na bağlı tüm sömürgelerde Britanyacı başkaldırı yaşanır. Kanada'da oluşacak halk ayaklanmasına sınırsız destek verme hakkına sahip oluruz ve bu hak dolayısıyla DHD veya İngilizler bize savaş açamaz. / Britanya İttifakı müzakere edilir.

Fransa Komünü
1. İşçi hakları / Asker hakları: Rejime destek +3, Gelir +150.000 artar. / Güvenlik +3, 30.000 Acemi Er ve 20.000 Nitelikli Er orduya katılır. 1 Kışla inşaa olur.
2. Romandié'yi al / İsviçre'yi etkile: Romandie eyaleti çevresi ülkemize katılır. Gelir +75.000. / İsviçre'de Komünist iç savaş çıkar ve DHD İsviçre Federasyonu'na destek gönderemez.
3. Güney saldırısı / Ceneviz'i etkile: Nicé ve Ceneviz'i ele geçirme hedefiyle Fransa Komünü Ceneviz Cumhuriyeti'ne savaş açar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. / Ceneviz'de Komünist iç savaş çıkar ve DHD Ceneviz'e destek gönderemez.
4. Norveç'i kur / Danimarka'yı etkile: Fransa Komünü Danimarka'ya Norveç'i kendine bağlı olarak kurma nedeniyle savaş açar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Rejime destek +7 / Danimarka'da Komünist iç savaş çıkar ve DHD Danimarka Derebeyliği'ne destek gönderemez.
5. Katalonya'yı kur / Bask'ı al: Fransa Komünü İspanya'ya Katalonya'yı kendine bağlı olarak kurma nedeniyle savaş açar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Rejime destek +7 / Bask eyaleti çevresi Fransa'ya katılır. Gelir +90.000.
6. Balkanlar'da devrim / Libya'yı bağla: Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Ukrayna'da Komünist iç savaş çıkar, Hazine -1.000.000. / Libya Halk Cemahiriyesi ortaya çıkar, Libya'ya savaş açar ve Fransa'nın vasalı olur.
7. Ortadoğu'da devrim / Portekiz'i etkile: Mısır Hidivliği, Irak, Azerbaycan, İran ve Maveraünnehir Devleti'nde Komünist iç savaş çıkar, Hazine -1.000.000. / Portekiz'de Komünist iç savaş çıkar ve DHD Portekiz İmparatorluğu'na destek gönderemez.
8. Güney Amerika'da devrim / Kuzey Amerika'da devrim: Arjantin, Şili, Uruguay, Brezilya, Ekvator, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Paraguay'da Komünist iç savaş çıkar, Hazine -1.250.000. / Küba Sosyalist Birliği, Küba Cumhuriyeti'ni ilhak eder. ABD ve Kanada'da Komünist iç savaş çıkar, Hazine -1.250.000.
9. Cumhuriyetçi Fransa'nın sonu / Cumhuriyetçilerle uzlaşı: Fransa Komünü, Fransız Cumhuriyeti ülkesine savaş açar ve DHD'den ayrılır (DHD müdahale etme hakkını saklı tutar). Rejime destek +10, Hazine +500.000. / Frankofon ekonomik-askeri işbirliği ittifakı olarak kurulmak için Cumhuriyetçilerle müzakere başlar, Fransa Cumhuriyeti reddederse gideri +300.000 artar.
10. Alsace-Lorraine ültimatomu / Almanlar ile uzlaşı: Alman İmparatorluğu derhal Alsace-Lorraine eyaleti çevresini terketmezse Fransa Komünü savaş ilan eder (DHD müdahale etme hakkını saklı tutar). Rejime destek tamamen dolar ve huzursuzluk sıfırlanır. / Alman İmparatorluğu ve Fransa Komünü ittifak antlaşması yapar ve iki ülkenin de geliri +400.000 artar.

Fransız Cumhuriyeti
1. Afrikalıları tanı / Afrikalıları köleleştir: Gider +50.000, 1 Kışla açılır ve 35.000 Acemi Er orduya katılır. / Gelir +100.000, Güvenlik -15, Nitelikli Er +10.000.
2. Angolalıları ayaklandır / Liberya'yı ez: Angola Portekiz'den bağımsızlığını kazanır. / Fransız Cumhuriyeti Liberya'ya savaş açar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez.
3. Faslıları ayaklandır / Fas'ı ele geçir: Fas İspanya'dan bağımsızlığını kazanır. / Fransız Cumhuriyeti İspanya'ya Fas'ı ele geçirme nedeniyle savaş açar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez.
4. Sahra Çölü'ne el koy: Fransız Cumhuriyeti, Mısır ve Libya'ya bağlı olan Sahra'nın geri kalan topraklarını ele geçirir. Gelir +50.000.
5. Adalar ültimatomu: Fransız Cumhuriyeti, Balear, Korsika ve Sardunya adalarını terketmesi için Ceneviz Cumhuriyeti'ne ültimatomda bulunur (%30 ihtimalle Ceneviz terkeder). Terk etmediği takdirde savaş açar ve DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez.
6. Batı Afrika kıyılarını al: Fransız Cumhuriyeti Portekiz'e Kuzey-batı Afrika'yı ele geçirme nedeniyle savaş açar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez.
7. Çölleri zenginleştir / Cezayir bize yeter: Dünya Halkları Dairesi'nden %8 faizle 1.500.000 borç alınır. Gelir +400.000 artar. / Gelir +50.000 artar.
8. Çin'i sömürgeleştir: Çin kıyılarında bir eyaleti ele geçirmek için DHD Kurultay'ına teklif sunulur. Gelir +50.000
9. Komünizme karşı global savaş: Asya'daki Komünist olmayan devletlerin her biri mücadele için Fransa'ya DHD Başkanı'nın belirleyeceği oranda asker ve kışla verir.
10. Eve dönüş / Yeni yurt: Fransız Cumhuriyeti, Fransa Komünü'ne savaş açar (DHD hangi ülkeyi destekleyeceğini Kurultay kararı ile belirler). / Ülke adı Yeni Fransa Cumhuriyeti olarak değişir. Gelir +250.000

Alman İmparatorluğu
1. Sanayiyi teşvik et: Gelir +100.000
2. Avrupa İttifakı: Polonya ve Romanya Almanya ile 'Mitteleuropa' adlı ittifaka katılır. Gelir +100.000
3. Ortak para birimi: Fransa Komünü, Britanya Birliği, İtalya, Bulgaristan ve BHSC'ye EURO para birimine geçip geçmeyecekleri olayı gelir. Alman İmparatorluğu gelir +50.000
4. Afrika kararı / Pasifik kararı: Almanya, Alman Batı Afrikası ile olan ilişkisini ortadan kaldırır, Gider -100.000. / Almanya, Brunei İslam Sultanlığı ve Bismarck Düklüğü ile olan ilişkisini ortadan kaldırır, Gider -100.000.
5. DHD Vizyonu: Dünya Halkları Dairesi Sekreteri acil durumlarda ekonomik ve diplomatik işlerde kararname çıkarma yetkisi elde eder. DHD Başkanı bu kararnameleri doğrudan iptal edebilir.
6. DHD Misyonu: Dünya Halkları Dairesi Sekreteri ve Başkanı, alacakları ortak karar ile Kurultay'ın %75'ten az çoğunlukla çıkardığı kanunnameleri iptal edebilir veya değiştirebilir.
7. İmparatorluğa destek / Prusya Meşrutiyetine destek: Güvenlik +30 / Rejime destek +30
8. Nitelik / Nicelik: Acemi Er mevcudunun tümü Nitelikli Er'e dönüşür. Disiplin ve Taktik +5 / 1 Kışla ve 100.000 Acemi Er eklenir, Moral +10
9. Sanayi / Ziraat: Gelir +400.000, İstikrar +5 / Hazine +700.000, Rejime destek +5
10. II. Wilhelm / III. Wilhelm: II. Wilhelm tahtta kalır ve şu özellikle komutan olur 9M,11D,6S,7H,8T Gelir +100.000 / III. Wilhelm tahta çıkar ve şu özellikle komutan olur 14M,12D,10S,13H,15T Gider +100.000

Japonya
1. Transamur'u ele geçir: Japonya, Transamur Devleti'ne savaş açar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez.
2. Çin İmparatorluğu ile barış / Çin İmparatorluğu ile savaş: Japonya Çin İmparatorluğu ile kalıcı saldırmazlık paktı imzalamış sayılır ve ona savaş ilan edemez. Gelir +100.000 / Japonya, Çin İmparatorluğu'na 'Mançurya eyaletini alma' nedeniyle savaş açar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez.
3. Faşist lejyon / Komünist lejyon: +30.000 Özel Kuvvetler, 1 Kışla, Gider +100.000 / +50.000 Acemi Er, 1 Kışla, Gider +100.000
4. Daikin: Daikin (ÇDC toprağı) ilhak edilir. Gelir +50.000
5. Moğollar ile barış / Moğollar ile savaş: Japonya Moğolistan ile kalıcı saldırmazlık paktı imzalamış sayılır ve +50.000 acemi asker kazanır. / Japonya, Moğolistan'a savaş açar ve DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Moğolistan YZ tarafından desteklenebilir.
6. Filipinler'de iddialar: ABD ile birlikte Filipinler'in durumunu gözden geçirmek için DHD'de Kanunname tasarlanıp teklif edilir. Gelir +50.000
7. Hiroşima nükleer sanayisi: Gelir +300.000, Güvenlik +5
8. Hirohito / Kyuichi Tokuda: İktidar partisi 'Hirohito Hanedanı', ideoloji 'Milliyetçi', alt-ideoloji 'Ilımlı Milliyetçi' olarak değişir. Hirohito 8M,20D,14S,12H,16T özelliğiyle komutan olur. / İktidar partisi 'Bütünleşik Adaların Komünist Partisi', alt-ideoloji 'Radikal solcu' olarak değişir. Kyuichi Tokuda 15M,9D,13S,11H,4T özelliğiyle komutan olur.
9. Tayvan: Tayvan (ÇDC toprağı) ilhak edilir. Gelir +100.000
10. Büyük Asya Refah Alanı: Japonya Asya Sorununu DHD'ye taşır, DHD çözemezse Asya'daki devletlerin tamamına karşı vasallaştırma savaş nedenine sahip olur ve DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Gelir +400.000

ABD
1. Meksika'ya duvar ör / Meksika ile ticaret: ABD-Meksika ilişkileri gerilir ve sınır çatışmaları ile ilgili olaylarla zamanla karşılaşılır. Gider +100.000 / ABD-Meksika ilişkileri güçlenir ve savaş ihtimali ortadan kalkar. Gelir +100.000
2. Dünyanın sanayisi: Gelir +500.000, Güvenlik +5, İstikrar +5
3. Barışın güvencesi: 7 Kışla eklenir, Gider +400.000
4. Donanmanın öncüsü: 32 Muhrip, 32 Denizaltı, 17 Savaş Gemisi ve 5 Uçak Gemisi 2 Tersane ile birlikte Porto Riko'da konuşlanır. Gider +300.000, Hazine -500.000
5. Uygarlığın beşiği: 3.000 Tank ve 5.000 Topçu orduya katılır. Gider +500.000, Hazine -750.000
6. Venezuela'nın şefi: Venezuela geliri alınmış bir vasal olarak ABD'ye bağlanır. Alınan gelir +350.000'dir.
7. Düzlüklerin beyi: ABD bozkır eyaletlerine yatırım yapılır. Hazine -1.000.000, Gelir +500.000
8. Arabistan'ın şeyhi: Güney Arabistan Birliği ismi Suudi Arabistan Krallığı olarak değişir. Suudi Arabistan ABD'nin vasalı olur. Suudi Arabistan sınırlarını genişletmek için DHD'de "Arap Yarımadası Çalıştayı" düzenlenir.
9. Yeni İngiltere ve Alaska / İngiliz dostluğu: İngiliz İmparatorluğu'na Yeni İngiltere ve Alaska'yı terk etmesi yönünde ültimatom gönderilir. Eğer İngilizler terk etmezse Yeni İngiltere ve Alaskayı fetih savaş nedeni ile savaş açılır. DHD bu savaşta taraf destekleyemez. / ABD ve İngiliz İmparatorluğu ittifağa girer. ABD Geliri +250.000, İngiliz Geliri +100.000
10. Amerika Birleşik Devletleri: Venezuela 51. ABD eyaleti olur. Brezilya'ya tamamen ilhak nedeniyle savaş açılır ve DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Gelir +300.000, Nitelikli Er +50.000

Osmanlı İmparatorluğu
1. İslam / Laiklik: Rejime destek +10, Huzursuzluk +12, Hazine +300.000 / Rejime destek -14, Huzursuzluk -20, Gelir +100.000
2. Dini-bütünlük / Milliyetçilik: Rejime destek +5, Mısır Hidivliği ilhak edilir. Gelir +150.000 / Rejime destek -6, İstikrar +2, Irak ve İran'da Türk nüfusu barındıran topraklar DHD'de düzenlenecek "Türk Çalıştayı" ile belirlenir ve Osmanlı'ya katılır.
3. Yunanistan'ı al / Atatürkçülük: Yunanistan'a karşı ilhak nedeniyle savaş açılır. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Rejime destek +3 / Rejime destek 84'e çıkar. Ülke ismi Türkiye Cumhuriyeti olarak değişir. Parti 'Cumhuriyet Halk Partisi', ideoloji 'Demokrat', alt-ideoloji 'Otoriter Demokrat' olarak değişir. Gelir +100.000
4. İnanç Vergisini tahsil et / Başkenti taşı: Hazine +400.000 artar. Rejime destek -5 / Başkent Ankara olarak değişir. Hazine -300.000, Gelir +200.000
5. Şii düşmanlığı / Şii dostluğu: İran ve Azerbaycan'a karşı ilhak nedeniyle savaş açılır. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Rejime destek -8, Gelir -100.000 / İran ve Azerbaycan ile Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı ittifağı kurulur. Gelir +200.000
6. Madenler: Gelir +250.000, İstikrar +15
7. Hilafet / Sekreterlik: Nüfusu müslüman olan tüm ülkelerle Hilafet tüzel kişiliği kurulur, bu örgüt her üyeden aylık 75.000 aidat alır. Halife makamı ülkemize, Şeyh-ül İslam makamı seçeceğimiz bir ülkeye geçer. / Dünya Halkları Dairesi pozisyonumuz Sekreter rütbesine yükselir. Gelir +100.000
8. Habeşistan'a tebliğ / Habeşistan'a cihat: Habeşistan ile ilişkiler gelişir ve ülkede Osmanlı yanlısı bir Milliyetçi iç savaş çıkar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez (Osmanlı hariç). Gelir +50.000 / Habeşistan'a karşı ilhak nedeniyle savaş açılır. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Gider +50.000
9. Asir ve Yemen: Almanya ile Yemen'in alınması için müzakere başlar, Almanya satışı reddederse Gideri +150.000 artar.
10. Kırım: Kırım Sultanlığı Osmanlı'ya vasal olarak bağlanır ve gelirini teslim eder. Alınan gelir +175.000'dir.

Avusturya-Macaristan
1. Milletler Birliği: Rejime destek +7, Huzursuzluk -5, Gelir +50.000.
2. Tek devlet, iki hükümet / Tek devlet, tek millet: Macaristan Krallığı geliri alınmış bir vasal olarak ortaya çıkar. Alınan gelir 200.000'dir. / Rejime destek -12, Macaristan isyan eder, Ordu seviyesi S [16.000] olarak değişir.
3. Çekoslovakya: Çekoslovakya sanayisi tüm verimiyle kullanılır bunun neticesi Gelir +100.000 artar.
4. Galiçya-Lodomeria: Romanya'ya bağlı Lodomeria topraklarına karşı ele geçirme savaş nedeni kazanılır ve Romanya'ya savaş ilan edilir. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Nitelikli Er +40.000, Acemi Er +30.000 ve 1 Kışla eklenir.
5. Alman İttifakı: (Alman İmparatorluğu kabul ederse) 'Mitteleuropa' ittifağına Avusturya'da katılır. Alman İmparatorluğu ve Avusturya geliri +300.000 artar.
6. Polonyalılar: Polonya'nın paylaşılması DHD Kurultay'ına "Polonya Çalıştayı" adıyla gelir. Gelir +50.000
7. Liechstein Prensliği: Liechstein Prensliği ilhak edilir ve Düklüğe bağlı servet ülkemize katılır. Hazine +1.000.000
8. İmparatorluk / Cumhuriyet: Ülke ismi Avusturya Habsburg İmparatorluğu olarak değişir. Gelir +300.000 / Ülke ismi Avusturya-Macaristan Milletler Cumhuriyeti olarak değişir. İdeoloji Demokrat, alt-ideoloji Muhafazakarlık olarak değişir. Parti 'Tuna Milletleri Partisi' olarak değişir.
9. Topyekûn bağışlar: Gelir +200.000, Hazine +500.000, Acemi Er +50.000 artar Kışla 1 adet eklenir.
10. Tuna'nın gücü: Gelir +200.000 artar. 70.000 Nitelikli Er ve 1 Kışla eklenir. Balkan Halkları Sosyalist Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Polonya'ya karşı Emperyalizm nedeniyle savaş ilan edilebilir ve DHD tüzel kişilik olarak bu savaşlarda yaptırım uygulayamaz.

Balkan Cumhuriyeti
1. Devrimi savun: Rejime destek +15 artar, Güvenlik +5 artar, Gider +50.000 artar.
2. Kalkınma: Gelir +100.000 Artar. Tüm Komünist devletlere BHSC'ye yardım çağrısında bulunulan bir olay gelir.
3. Askeri güç: Acemi Er +50.000 Artar, 3 Kışla eklenir.
4. Ortak güç: Tüm Komünist devletlere BHSC'ye yardım çağrısında bulunulur. Özel Kuvvetler +30.000
5. Komünizm / Kapitalizm: Mal edinme özgürlüğü ve inanç hürriyeti kalkar. Hazine +1.500.000 / İdeoloji 'Demokrat', alt-ideoloji 'Radikal sağcı' olarak değişir. Parti 'Yugoslavya Cumhuriyet Fırkası' olarak değişir. Gelir +350.000
6. Arnavutluk: Yunanistan'a bağlı olan Arnavut toprakları ilhak edilir. Gelir +75.000
7. Makedonya: Yunanistan'a bağlı olan Makedon toprakları ilhak edilir. Gelir +125.000
8. Halkların Donanması: Halkların Donanması kurulur. 3 Savaş Gemisi, 14 Muhrip ve 5 Hafif Kruvazör filoya katılır. 1 Tersane eklenir.
9. Halkların Filosu: 100 Avcı I uçağı eklenir. 1 Havaalanı eklenir.
10. Devrimi tamamla / Yenilen: Hazine +1.250.000 artar, Gider +50.000 artar. / Gelir +250.000 artar.

SSCB
1. Sincan'ın ilhakı: Sincan ilhak edilir. Gelir +150.000 artar.
2. Maveraünnehir meselesi: Kuzey Maveraünnehir ilhak edilir. Gelir +50.000 artar.
3. Hazar ihanetine son vuruş: SSCB, Hazar Sultanlığı'na savaş açar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Osmanlı Gideri +50.000 artar, (varsa) İsrail gideri +50.000 artar.
4. Tibet etkisi: Tibet'te plebisit düzenlenir. Olumlu yönde sonuç çıkarsa ilhak edilir. Gelir ilhak halinde +50.000 artar.
5. Ukrayna'dan intikam: SSCB, Ukrayna'ya savaş açar. DHD üyeleri bu savaşta taraf destekleyemez. Savaşı Fransa Komünü isterse SSCB ile müzakere ederek sonlandırabilir.
6. T34: Hazine +750.000 artar, 2.500 Tank orduya katılır.
7. Denizaltılar: Hazine +1.000.000 artar, 27 Denizaltı ve 1 Tersane eklenir.
8. Urallar ve Moskova sanayisi: Gelir +750.000 artar. Hazine -1.000.000
9. Çin Komünü ile birleşim: Çin Halk Cumhuriyeti vasal olur. Çin topraklarının tamamında "ÇHC adına ele geçirme" nedeniyle savaş ilan edilebilir. Gelir +50.000, Rejime destek +10.
10. Uluslararasıcılık: Tüm Komünist ülkelerin geliri +250.000 artar.

Benelüks

1. Benelüks Gelenekleri: Rejime Destek +5, İstikrar +5, Gider +100.000 artar.
2. Alçak Topraklarda Tarım: Hazine -500.000, Gelir +200.000 artar.
3. Birleşik Filo Kurulumu: 1 Tersane eklenir. Önümüzdeki 5 tur boyunca tüm gemiler %30 daha ucuza üretilir.
4. Azınlıkları Orduya Entegre Et: Acemi Er +50.000 artar. 2 Kışla eklenir.
5. Koloni Geleneği/ Anavatan'ı geliştirelim: Eski Belçika Kolonilerinde bir darbe olur. (%40 ihtimal direk kuklamız olurlar. %60 içsavaş çıkar. Benelüks hariç kimse savaşa müdahil olamaz.) / Gelir + 200.000
6. Göçmenleri ülkeye entegre et: Güvenlik +3, gelir + 100.000 Hazine -600.000
7. Kral için Ülke/ Ulus için ülke: Hazine +1.250.000, İstikrar +3 , Rejime Güven +5 Benelüks Kralı 9M,11D,6S,7H,8T özelliğinde komutan olur. /İdeoloji 'Milliyetçi', alt-ideoloji 'Radikal sağcı' olarak değişir. Parti 'Yüce Benelüks Partisi' olarak değişir. Gelir +200.000, + 50.000 Nitelikli Er, Rejime Destek -10. Almanya'da Benelüks yanlısı hareket güçlenir ve desteklenebilir hale gelir. Benelüks bir adet 14M,12D,10S,13H,15T general ekler.
8. Alman Sanayisiyle Rekabet Denemesi: Hazine - 3.000.000, Gelir + 1.250.000. 3 tur içinde alınacak tüm tank birimleri yüzde %25 ucuza gelir.
9. Havadaki Aslan: 100 Avcı I uçağı eklenir. 1 Havaalanı eklenir.
10. Canavar'a karşı başkaldırı/ Zayıf ve Buzlu Diyarlara doğru: Almanya'daki hareketimiz isyana başlar. Almanya'ya karşı savaş ilan edilir. DHD savaşta taraf tutamaz. +100.000 Acemi Er. Almanya +100.000 Gider  / Grönland, İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka'ya karşı Emperyalizm nedeniyle savaş ilan edilebilir ve DHD tüzel kişilik olarak bu savaşlarda yaptırım uygulayamaz. Milliyetçi Yol seçildiyse: Almanya'daki Benelüks hareketi ortadan kaldırılır. Almanya + 5 Güvenlik, Gelir + 125.000 . Benelüks -10 Rejim desteği, -5 İstikrar, Gider +150.000

9
Büyük Savaşın İntikamı / Krizler hakkında
« : 08 Haziran 2018, 11:18:45 »
Tüm kriz konuları Milli Hırslar sistemi açıklanana kadar geçersizdir. Lütfen olağan hamleler hariç konu açmayın.

10
DHD'nin İngiliz Denizaşırı İmparatorluğu'na 1.700.000 değerinde borcu %11 faizle vermesini öngören kanunnamemiz Kurultay'a sunulmuştur.

Kanada'nın geleceği için evet diyorum. VIII. Edward Windsor

11
Bu kanunname onaylanırsa, DHD kendi hazinesinden ödeyerek 200.000 Nitelikli Er alır.

Üyelerimizin oyları bekleniyor. Majesteleri VIII. Edward evet diyor.

12
Büyük Savaşın İntikamı / Harita (01.10.1936) [TUR 10]
« : 04 Haziran 2018, 21:20:13 »
Konuya yalnızca Harita hakkında merak ettiklerinizi (RP içi veya dışı) öğrenmek için ileti yazınız.

TUR 10 https://eksiup.com/78839270784
TUR 9  https://eksiup.com/dcf7021b698
TUR 8  https://eksiup.com/b49a36f1371
TUR 7  https://eksiup.com/36a92c2a418
TUR 6: https://s2.eksiup.com/d0d7fdc6487.png
TUR 5: https://s2.eksiup.com/cbf7941ff45.png
TUR 2: https://s1.eksiup.com/b95e8e1aa50.png

YZ Faaliyetleri 10. Tur

(aç/kapa)
YZ Faaliyetleri 9. Tur
(aç/kapa)

YZ Faaliyetleri TUR 8
(aç/kapa)

(aç/kapa)

(aç/kapa)

13
Ülke Bilgileri / İngiliz İmparatorluğu
« : 01 Haziran 2018, 12:20:52 »
Devletin Niteliği
Resmi adı: İngiliz Denizaşırı İmparatorluğu
Hükümet: Meşruti Monarşi
Din: Yok (Seküler)
İnanç Hürriyeti: Var
Dil: İngilizce
Birincil ırk: İngiliz
Kabul edilen ırklar: Fransız

Hazine
Net: 218,000
Faiz: %7
Gelir: 3.780.000
Gider: 450.000 (Aidat Dahil)

Mülkler
Kışla (×6)
İlçe Başkanlığı
Kaymakamlık
Valilik
Tersane (×3)
Havaalanı (×8)
İstihbarat Dairesi
Küçük Fabrika (x2)
Lunapark
Metro

Birimler
Acemi Er: 50.000 (50k Toronto)
Nitelikli Er: 180.000 (100k Ottawa, 50k Quebec, 30k Calgary)
Özel Kuvvetler: 70.000 (50k Delhi Dominyonu, 20k Canberra)
Topçu Bataryası: 2.000 (500 Delhi Dominyonu, 500 Calgary, 1k Toronto)
Hafif Tank: 800 (500 Toronto, 200 Delhi Dominyonu, 100 Quebec)
Denizaltı: 32 (Nova Scotia)
Muhrip: 40 (Nova Scotia)
Hafif Kruvazör: 14 (Nova Scotia)
Ağır Kruvazör: 10 (Nova Scotia)
Savaş Krüvazörü: 4 (Nova Scotia)
Savaş Gemisi: 14 (Nova Scotia)
Uçak Gemisi: 2 (Nova Scotia)
0 Zeplin (0)
80 YHD I (Nova Scotia)
300 Avcı I (Nova Scotia)

Ordu
Moral: 53/100
Disiplin: 74/100
Savunma: 62/100
Hücum: 66/100
Taktik: 75/100
Komuta Gücü: 125
Seviye: A- [5750]
Huzursuzluk: 46/100

Komutanlar
Edward VIII: 5M,13D,4S,9H,7T
Bernard Montgomery: 12M,17D,14S,9H,11T
Harold Alexander: 7M,14D,8S,11H,10T
Claude Auchinleck: 8M,10D,9S,9H,14T

Rejim
İdeoloji: Demokrasi
Alt-ideoloji: Sosyal Demokrat
Parti: Windsor Hanedanı
PP: 280
PP Artış: 80
Rejime Destek: 95/100
Güvenlik: 39/100
İstikrar: 64/100

İlişkiler
Delhi Dominyonu (Vasal)(Geliri alındı)
Yeni Zelanda (Vasal)(Geliri alındı)
Avustralya (Vasal)(Geliri alındı)
Afrika Yüksek Komiserliği (Vasal)(Geliri alındı)
Britanya Birliği  (Saldırmazlık Paktı - 7 Tur)
Fransa Cumhuriyeti (İttifak)

14
Büyük Savaşın İntikamı / Borçlar Hukuku
« : 01 Haziran 2018, 09:39:58 »
İstikrar, Borç ve Faiz bir bütündür. "Borç" ödenmez veya ödenmeye çalışılmazsa "Borç Faizi" ve "Faiz" artacak, Ulusal Faiz oranına göreyse "İstikrar" düşecek. İstikrarın düşüşü ise yüzdelik olarak gelirin azalması anlamına gelecek.

Borç uzun olduğunda...
3 ay ödenmezse, Borç Faizi ve Ulusal Faiz %2 artar. Ulusal Faizin çok yükselmesi ise çeşitli olaylarla İstikrarı düşürür.

İstikrar
0-10: Gelir %30 azalır
11-25: Gelir %25 azalır
26-35: Gelir %20 azalır
36-45: Gelir %15 azalır
46-60: Gelir %10 azalır
61-94: Gelir durumu değişmez
95-100: Gelir %10 artar

15
Dünya Halkları Dairesi / Dünya Halkları Dairesi
« : 30 Mayıs 2018, 10:18:32 »
(aç/kapa)

İdare

Daire Başkanı: İngiliz İmparatorluğu
Daire Sekreteri: Alman İmparatorluğu
Daire Koordinatörü: Balkan Halkları Sosyalist Birliği
Üyeler: Fransız Cumhuriyeti, Benelüks Konfederasyonu, Fransız Komünü, İtalyan İmparatorluğu, Japon Sendikalist Halk Birliği, Avusturya-Macaristan, ABD, Britanya, Bulgaristan, Balkan Halkları Sosyalist Cumhuriyeti, SSCB, Sendikalist Anadolu Cumhuriyeti

Hazine

Bütçe: -120.600
Alacak: 1,400,000 (SAC %0), 1,000,000 (ABD %5),  1.500.000 (Japonya - 1.6.1937 ve sonrasında %2), 1,397,105 (Fransız Cumhuriyeti %1), 1,000,000 (Britanya Ulusal Birliği) 3.640.000 (BHSC %5) 400.000 ( Avusturya %5)
Borç Verme Faizi: %17
Üyelik Aidatı: 40.000
Gelir: 560.000 (Aidat Gelirleri)
Gider: 235.000

Birimler
Acemi Er: 140.000 (40k Hindistan Dominyonu, 30k Kostantiniyye, 30k Diyarbakır, 20k Bağdat, 20k Kudüs)
Nitelikli Er: 370.000 (100k Toronto, 100k Capetown, 90k Ottawa, 40k Quebec, 20k Nova Scotia, 20k Hindistan Dominyonu)
Özel Kuvvetler: 70.000 (35k Ottawa, 15k Quebec, 20k Ankara)
Topçu Bataryası: 4.000 (3.500 Ottawa, 500 Quebec)
Hafif Tank: 400 (300 Ottawa, 100 Quebec)
Denizaltı: 13 (Hindistan Dominyonu)
Muhrip: 22 (Hindistan Dominyonu)
Hafif Kruvazör: 3 (Nova Scotia)
Ağır Kruvazör: 7 (Nova Scotia)
Savaş Krüvazörü: 9 (Nova Scotia)
Savaş Gemisi: 4 (Nova Scotia)
Uçak Gemisi: 2 (Nova Scotia)
Ordu
Moral: 63/100
Disiplin: 93/100
Savunma: 61/100
Hücum: 70/100
Taktik: 74/100
Komuta Gücü: 10
Seviye: A+ [12500]
Komutanlar
Claude Auchinleck: 8M,10D,9S,9H,14T (Başkomutan)
Erwin Rommel: 18M,8D,5S,12H,9T (Başkomutan Vekili)
Mustafa Kemal Atatürk: 19M,12D,14S,6H,18T  (Başkomutan İkinci Vekili)
Ali Fuat Bey: 5M,4D,6S,0H,1T (Yedek Komutan)

Kanunname/Kararnameler
(aç/kapa)

16
Büyük Savaşın İntikamı / Ordu Deneyim Sistemi
« : 30 Mayıs 2018, 10:16:04 »
Deneyim Puanı
Deneyim Puanı savaşarak veya çeşitli olaylarla elde edilir. Burada her savaş başına elde edeceğiniz DP aktarılıyor.
Taban: 25
Zafer: 75
Yenilgi: 25
Savaşa Katılan Birim Başına: 0.01
Kaybedilen Birim Başına: -0.005
Daha Az Birimle Katılanlar: 10

Seviyeler
F[0~250 DP] (0M,0,D,0S,0H,0T)
E[251~750] (1M,1D,1S,0H,2T)
D[751~1500] (2M,3D,1S,1H,2T)
C[1501~3000] (3M,3D,2S,1H,3T)
B[3001~5000] (4M,4D,3S,1H,4T)
A-[5001~7500] (4M,4D,4S,2H,4T)
A+[7501~10000] (5M,5D,5S,3H,6T)
S-[10001~15000] (5M,6D,5S,5H,6T)
S[15001~30000] (6M,6D,6S,5H,6T)
S+[30001~...] (7M,7D,7S,7H,7T)
Komuta Gücü
Her ülke başlangıçta bir komuta gücüne sahiptir. Komuta Gücü Deneyim Puanı satarak alınabilir. KG ile general yaratabilir veya generale özellik atanabilir
 DP başına KG: 0.0275
Yeni general yaratma (0 özellikli): 100KG
General morali +1: 25KG
General disiplini +1: 50KG
General savunması +1: 25KG
General hücumu +1: 50KG
General taktiği +1: 40KG
Huzursuzluk
Ordu huzursuzluğu Darbe olaylarını tetiklemenin yanısıra muharebede de ciddi dezavantajlar sağlar. Huzursuzluk ülke rejimine olan bağlılık düştükçe artar. Azaltmak içinse uygulanabilir çeşitli Kararlar vardır.
0~25: Etkisiz
26~34: -1M,-2H,-1T
35~50: -2M,-1D,-1S,-2H,-2T
51~70: -4M,-3D,-2S,-4H,-3T
71~89: -5M,-4D,-3S,-5H,-3T
90~100: -7M, -6D,-5S,-7H,-5T

17
Büyük Savaşın İntikamı / Teknoloji
« : 30 Mayıs 2018, 10:14:25 »
Bir teknolojiyi belirtilen yıldan önce açmak isterseniz, belirtilen fiyat yıl başına %20 artar. Örneğin, 1936'da 1938 teknolojisini açmak %40 daha pahalıdır.
Kara Kuvvetleri
(Taktik +1, Savunma +2, Huzursuzluk -3)Destek Ekipmanları: 1936 YILI - 575.000
(Huzursuzluk -2)Askeri Kamuflaj: 1936 YILI - 400.000
(Hücum +1, Huzursuzluk -1)Erken Gecegörüşü: 1937 YILI - 600.000
(Topçu Çarpanı +0.4)Top Geliştirmesi I: 1937 YILI - 2.300.000
(Taktik +2)Radyo: 1937 YILI - 800.000
(Radar kurmaya izin verir)Radar: 1937 YILI - 1.750.000
(Savunma +1, Acemi Er Çarpanı +0.1)Yardımcı Ekipmanlar: 1936 YILI - 2.500.000
(Acemi/Nitelikli Er Çarpanı +0.1, Özel Kuvvetler Çarpanı +0.2)Silah I: 1938 YILI - 900.000
(Topçu Çarpanı +0.4)Top Geliştirmesi II: 1940 YILI - 4.000.000
(Acemi/Nitelikli Er Çarpanı +0.2, Özel Kuvvetler Çarpanı +0.2)Silah II: 1940 YILI - 1.700.000
(Acemi/Nitelikli Er Çarpanı +0.2, Özel Kuvvetler Çarpanı +0.3)Silah III: 1943 YILI - 3.450.000
(Acemi/Nitelikli Er Çarpanı +0.3, Özel Kuvvetler Çarpanı +0.3)Silah IV: 1945 YILI - 5.750.000
Hava Kuvvetleri
(Stratejik Bombardıman I'i açar)Stratejik Bombardıman I: 1937 YILI - 2.000.000
(Avcı II'yi açar)Avcı II: 1940 YILI - 3.000.000
(YHD II'yi açar)YHD II: 1940 YILI - 3.000.000
(Stratejik Bombardıman II'yi açar)Stratejik Bombardıman II: 1941 YILI - 3.500.000
(Stratejik Bombardıman III'ü açar)Stratejik Bombardıman III: 1944 YILI - 5.000.000
Deniz Kuvvetleri
Denizcilik Teknolojileri henüz yok!
Nükleer Teknoloji
(Etkisiz)İlk Atom Tetkîki: 1940 YILI - 1.750.000
[İlk Atom Tetkîki GEREKLİ](Etkisiz)Füze Testleri: 1942 YILI - 4.000.000
[Füze Testleri GEREKLİ](Nükleer Reaktör inşaa edilebilir)Uranyumun Gücü: 1944 YILI - 4.000.000
[Uranyumun Gücü GEREKLİ](Stratejik Bombardıman III ile ATOM BOMBASI atma imkanı!)Nükleer Bomba: 1945 YILI - 5.000.000

18
Büyük Savaşın İntikamı / Kurallar
« : 30 Mayıs 2018, 10:13:39 »
Oynayış
*Her tur Yöneticinin veya vekilinin ilan ettiği an başlar ve belirttikleri süre dolduğunda kendiliğinden sona erer.
*Herkes tüm hamlelerini tur kapanana kadar yapmak zorundadır. Hamleler kişinin ülke konusuna tur sayısı ibaresi eklenerek ileti olarak yazılmalıdır. Kişi ülkesini kendi güncellemelidir.
*Birim taşıma işlemi konunuza ileti atarak bildirmeniz gereken bir hadisedir. Birim taşımanın etkileri ise bir sonraki tur geçerli olur.
*Tur kapandığında, ara tura geçilir. Ara turda ülke güncellemeleri yöneticilerce denetlenir, savaş varsa gerçekleştirilir.
*Ara tur, yeni tur Yönetici tarafından ilan edildiğinde sona erer.

Diplomasi
*Herkes yalnızca kendi ideolojisindeki ülke ile aynı ittifakta bulunabilir.
*Oyuncu tarafından oynanan bir ülkeye 1940'tan önce DHD Kurultay'ının onayı olmadan savaş açılamaz, açıldığı taktirde Dünya Halkları Dairesi Başkanı vakit kaybetmeden askeri gücü bizzat komuta ederek saldırgan ülkeyi bozguna uğratmakla yükümlüdür.
*Size savaş ilan edilirse gelirinizin %12'si, siz savaş ilan ederseniz %20'si kalıcı olarak düşer. Her iki durumda net hazinenizin %7'si veya 200.000 altın (hangisi daha çoksa) anında silinir. Net hazinenizde olacak kesinti yalnızca bir oyuncu ile savaşa girerseniz yaşanır.
*Bir ülkeyle saldırmazlık, ittifak, üs veya himaye anlaşması yapabilirsiniz.
*Saldırmazlık Paktı en az 3, en fazla 9 tur için yapılır. Paktı bozmak size DHD tarafından yaptırım olarak döner.
*İttifak olunan ülkenin askerleri topraklarınıza girebilir, sizde o ülkeye girebilirsiniz. Bir savaş olursa ve ittifakınıza yardım etmezseniz DHD size yaptırımda bulunur.
*Himaye antlaşması, iki ülkenin karşılıklı onayı ve DHD'nin kabulüyle yapılır. Himaye altına alınan ülke, her ay hamisinin gelirinin en fazla %11'i ile sınırlı olacak şekilde bir miktar ödenek alır. Karşılığında ise hamisi dışında bir devletle diplomatik ilişki kuramaz. Hamiliği üstlenen devlet, etkisindeki ülkeye verdiği ödeneğin dışındaki binalar ve askerler de satın alabilir. Bağlının hamisini terk etme isteğini yalnızca DHD veya Hamisi onaylayabilir. Hamiye karşı isyan edilirse, DHD müdahale edebilir. Himaye altına girmeden önce iki kez düşünün!
*Üs antlaşması, iki ülke arasında olur. Bir ülke, diğer ülkeden tek bir vilayeti askeri üs kurma maksatıyla satın almak veya kiralamak istediğini belirtir. Antlaşma onaylanırsa diğer ülke kiralama veya satınalma ücretini öder ve toprağı denetimine alır. Üs vilayetlerde "Üs" binası kurulmazsa en fazla 50.000 asker, havacı veya zırhlı konuşlanabilir.

19
Büyük Savaşın İntikamı / Muharebe Değişkenleri
« : 30 Mayıs 2018, 10:12:15 »
Bu bilgiler savaşlarda kazanma/kaybetme olayını belirleyici olacaktır.

I. Kısaltmalar

Moral: M
Disiplin: D
Savunma: S
Hücum: H
Taktik: T

II. Birim Türü Çarpımı

Acemi Er: 0.72
Milis: 0.81
Askeri Polis: 0.9
Nitelikli Er: 1
Motorize Er: 1
Özel Kuvvetler: 1.375
Topçu Bataryası: 3.89
Bir muharebede taraflardan her biri en fazla 900 Topçuya sahip olabilir
Tank: 4.72
Bir muharebede taraflardan her biri en fazla 12.000 Tanka sahip olabilir

III. Hesap Değişkenleri

Savunma tarafında:
(M×1.25)+(D×1.75)+S+(T×1.25)×0.93=Örnek Değer
Örnek Değer+(Birim Sayısı×Birim Türü Çarpanı)=Gösterge Rakamı
1-30 arası kura ile elde edilecek rakam=Muharebe Şansı
Gösterge Rakamı'nın %1'i+Muharebe Şansı=Esas Değer
Esas Değeri daha yüksek olan taraf savaşı kazanmış sayılır. Tarafların kayıpları Oyun Yöneticisi tarafından her iki tarafın esas değerleri arasındaki fark gözetilerek belirlenir.

Özetle: Moral, Disiplin, Taktik yönünde daha üstün olan taraf muharebeden çoğu zaman galip ayrılır.

20
Büyük Savaşın İntikamı / Kararlar
« : 30 Mayıs 2018, 10:10:59 »
İdeoloji Değiştirme
İdeolojinizi değiştirmek için her ideoloji grubunun kararlarını sırasıyla uygulayın. Alt-ideolojinizi ideolojinizi değiştiren kararı aldığınız an seçebilirsiniz.

Demokrasi
Demokrasi halkın egemenliğine dayalı iktidar sistemidir.
*Eleştiri hakkını serbest bırak: -50 PP, Güvenlik -3, Rejime Destek -1
*Demokrasiyi yay: -75 PP, Rejime Destek -4
*Oligarkları tasfiye et: -75 PP, ülke hazinesi %25 azalır
*Seçimleri yap: -50 PP, hazineden 400.000 eksilir, ideoloji Demokratik olarak değişir.

Alt-ideolojiler
Muhafazakar
Sosyal Demokrat
Azınlıkçı
Otoriter Demokrat

Komünizm
Komünizm, toplumların din ve ırk gözetmeksizin, kamu ekonomisine dayalı oluşturdukları birliğin iktidarıdır.
*Piyasayı kısıtla: Ülke geliri %10 azalır
*Toplu tarımı destekle: -50 PP, Ülke hazinesi %5 azalır
*Ekonomik hakları kaldır: -100 PP, Ülke hazinesi %10 azalır
*Devrim: Ülke hazinesinin %30'u ve gelirinin %40'ı ile ordularının bir kısmı ve 'zengin' toprakları bağımsız apayrı bir ülkeye dönüşür (bu ülke ile savaşmak yada komşuluk ilişkileri tesis etmek sizin kararınız). Sizin ülkenizin hazinesinden 300.000 eksilir ve ideoloji Komünist olarak değişir.

Alt-ideolojiler
Ilımlı Sosyalist
Proletaryacı
Sendikalist
Anarşist
Radikal Solcu

Milliyetçilik
Milliyetçilik ülkede tek bir milletin veya dinin hakimiyetini ifade eder.
*Azınlıklara saldır: -50 PP, -12 Güvenlik, -7 Rejime destek
*Milliyetçi tugayı kur: -75 PP, +10.000 Milis, ülke hazinesi -200.000, huzursuzluk +10
*Ordudan destek ara: -75 PP, +20.000 Milis, +15.000 Acemi Er, ülke geliri %30 azalır, ülke hazinesi -200.000
*Darbe: -100 PP, ülke hazinesi -500.000, huzursuzluk sıfırlanır ve Darbe gerçekleşir (oyuncu hangi tarafı seçeceğine kendi karar verir)

Alt-ideolojiler
Ilımlı Milliyetçi
Irkçı
Dini-Birlikçi
Radikal sağcı

Sayfa: [1] 2 3 4 5 ... 9