Gönderen Konu: EUIV - Din Rehberi | Bölüm 2: Din ve Mezhep Çeşitleri  (Okunma sayısı 14324 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Gregory
1444'deki dinler haritası (tıkla/büyült)


Dinler ve oyundaki renkleri

Hristiyanlık

Hristiyanlık 1444 yılında varsayılan olarak Katolik, Ortodoks ve Kıpti kiliselerini içerir. Protestan Reformasyonu event'inden sonra bazı Hristiyan vilayetler Protestan yada Reformed (Kalvinist) olmaya başlarlar. Tüm bu kiliseler birbirlerini sapkın olarak görürler. (Kâfir değil) Ayrıca Ortodoks ve Kıpti ülkeler diğer Hristiyanlara göre daha düşük bir "Tolerated Heretics" ilişki eksisi alırlar. Ülke mezhebini değiştirmek bir ülkeye 3 stabilite ve tek seferlik olmak üzere yıllık gelirinin %10'una mâl olur. Ortodoks ülkeler mezheplerini din sekmesinden değiştiremezler fakat "Restore Pentarchy" görevi ile Papalığı, aforoz etmeyi, haçlı seferlerini ve kardinal sistemini kaldırabilir. Sadece Hristiyan devletler personal union kurabilirler.

Katolik Kilisesi

Alıntı
Kökleri kadim Latin usullerinde yatan ve Papa Cenaplarını Hristiyanlığın başı olarak gören Hristiyan geleneğine Katoliklik denir.
1444'de Katoliklik kuzey ve batı Avrupa'da baskın durumdadır fakat bu baskınlık Reformasyon hareketleri ile birlikte bozulacaktır.
Hristiyanlığın başı sayılan Papa'nın siyasi otoritesi ise Reformasyon hareketleri ile sarsılacak ve XVII. yy'dan itibaren etkisini yitirecektir.

Katolikler mutlaka Papalık sistemindeki karışıklıklarla uğraşmalıdırlar. Papalık hiyerarşisi Papa, kardinaller ve piskoposlardan oluşur. EUIV'de bu, curia (Holy See) olarak temsil edilir. Eğer devletin başkenti Avrupa'da ise Papalık sistemini kullanabilir. Ülke Tordesillas antlaşmasından hem fayda hem de zarar görebilir. (El Dorado DLC'si olmalı)
Muhtemel sapkınlar şunlardır: Bogomilist, Waldensian, Fraticelli, Hussite, Lollard ve Socinian.

Katolik olmak şu etkileri getirir;
+1
Hak Din Toleransı                   
-1
Sapkın Din Toleransı                     

• Ayrıca Ruhban (Clergy) sınıfı %5 normalden daha fazla toprak talep eder.
Curia (Papalık meclisi)

Papalık Meclisinde toplam 49 sandalye vardır. Her boşalan sandalyeye her yılın ilk günü yeni bir kardinal atanır. Bu sandalyeler yüksek vergi getiren şehirlere sahip devletler ile temel vergi toplamları en yüksek olan Katolik devletler arasından rastgele seçilir.

Katolik ülkeler Papal Influence puanları biriktirerek bunu kardinallerini Papa seçtirmek için yada stabilite, merkantalizm yada 20 yıllık yarar sağlayan etkilerden herhangi birini seçmek için harcayabilirler. Papa'nın saltanatı sırasında Vatikan hariç herhangi bir Katolik devlet 10 Papal Inf. puanı harcayarak yeni Papa'yı kendi kardinalleri arasından seçtirmek için yatırım yapabilir. Bu yatırım puanlarına Invested Influence denir. İlk 10 Invested Influence(II), 5 Papal Influence(PI) puanına mâl olur. Sonraki 10 II, 10 PI'e sonrakiler ise her 10 II'de bir 5 artarak 15 PI ve 20 PI'e mâl olarak giderek artar. Vatikan PI biriktiremez fakat bunun yerine mevcut kardinal sayısına göre otomatik olarak II kazanır. Mevcut Papa öldüğünde II puanına yatırım yapmış olan tüm devletler yatırım yaptıkları miktarın (II) toplam yatırım miktarına olan oranına göre eşit şansa sahip olurlar. (Vatikan'ın durduk yere kazandığı II'lar toplam II'ya dahildir)

Papalık

Kardinalini Papa seçtiren devlet şu bonuslara sahip olur;
+1
Diplomat             
+1
Yıllık Prestij               
+1
Komutan             
+2
Danışman             
%-10
Ucuz Stabilite             
%-20
Ucuz Danışman               
%-20
Düşük AE             
%-5
Ucuz Teknoloji                 

• 1650 yılından önce Katolik devletleri dinden atabilir.
• 1650 yılından önce Hristiyan olmayan devletlere haçlı seferi ilan edebilir.
-1 Stabilite kaybetmeden hanedan evliliklerini bozabilir.

Aforoz (Excommunication)

Papalığı kontrol eden devlet Vatikan ile negatif ilişkilere sahip olan her devleti dinden atabilir. Eğer Vatikan oyunda yer almıyorsa, Papalığı kontrol eden devlet istediği her Katolik hükümdarı dinden atabilir. Diğer tüm Katolik devletler aforoz edilen bir devlete karşı casus belli kazanır.

Aforoz edilmenin etkileri
-10
Yıllık Papal Inf.             
-2
Yıılık Prestij               
-5
Yıllık Devotion             
-3
Hak Din Toleransı             
-50
Katolik devletlerle ilişki             
-200
Katolik Teokrasiler ile ilişki             

Reform İsteği

Reform isteği tüm Katolik devletlerce paylaşılan bir özelliktir. Katolik monarşilerin insanlık dışı uygulamaları yüzünden çığrından çıkmış insanları gösterir. Bu değer Katolik monarşilerin Katolik event'lere karşı izlediği tutuma göre azalır yada çoğalır. Reform isteği %95'e ulaştığı vakit Reformasyon oluşması olasılığı vardır. Bu reformasyon süreci sonunda önce Protestanlık daha sonra ise Kalvinist (Reformed) Hristiyan mezhepleri ortaya çıkar.

Oyuncunun tavrına bakılmaksızın reform isteği her zaman AI'nin seçimlerine göre yükselir.

Protestan Kilisesi

Alıntı
Protestanlık Martin Luther ile birlikte Reformasyon sırasında doğmuş olup çok geniş dini gelenekleri kapsayan bir inanç sistemidir.
Onlar Katolik Kilisesinde içerisinde hatta bizzat Papa tarafından geliştirilmiş fikirlere tepkilidirler.
Oyunda Protestanlık başta Martin Luther'den etkilenmiş devletler ile tarihte milli kilise kurmuş devletleri kapsar.

Katolik vilayetler Reform isteği belirli bir seviyeye geldiği zaman Protestanlığa dönüşmeye başlarlar. Protestan Reformasyon event'i ile dinini değiştiren ilk vilayet aynı zamanda dini merkez olur ve ekstra %5 misyonerlik gücü ile etrafındaki vilayetleri otomatikman Protestanlık dinine çevirmeye başlar. Her ne zaman bir ülke vilayetleri dini bir merkez tarafından Protestanlığa çevrilmemişse o ülkenin diğer dini merkezler ile komşu olmayan herhangi bir vilayetinde başka bir dini merkez oluşur. Aynı anda dünyada sadece 3 tane Protestan dini merkez var olabilir ve Protestan dini bir merkez ancak var olduğu vilayetteki dinin Protestanlık dışında bir dine çevrilmesi ile yok olur.

Tüm Protestan devletler şu etkileri alır;

%+10
Ulusal vergi             
%+15
İlişki geliştirme               
• Papalık ile alakadar olmaz
• Muhtemel sapkınlar; Pentecostal, Puritan, Congregationalist

Kilise gücü
Faydalanabilmek için Common Sense DLC'si gereklidir

Kilise gücü (Church Power) zamanla biriken puanlardır ve kullanıldıklarında kalıcı bonuslar verirler. Aynı anda maksimum 3 tane bonus kullanılabilir. Bir bonus için 100 kilise gücüne ihtiyacınız vardır ve önceden alınmış bir bonusu diğeri ile değiştirmek de 100 kilise gücüne mâl olur.

Kilise gücü formülü
Kod: [Seç]
[Aylık kilise gücü] = [temel monarch power] * 0.10 * ([Dini Birlik]) + [Diğer etkiler])
• Aylık monarch power bir devletin tüm bonuslarıyla (power proj, danışmanlar, hükümdar becerisi) beraber kazandığı tüm monarch (DIP-MIL-ADM) puanlarının toplamıdır.

Aylık kilise gücü kazanımını arttıran idea ve policy'ler
(aç/kapa)

Protestan dini bonusları
Organized through bishops
%-5 Development ücreti
Priests may marry
%-10 Ucuz Stabilite
Adult baptism
%+1 Misyonerlik gücü             
Holy sacraments
%+2.5 Disiplin             
Saints accept prayers
%+5 Ordu ve Donanma morali             
Icons
%+0.5 Yıllık Prestij         
Heretics deported
+15 Yıllık göçmen artışı             
Parish registers
%10 İnsangücü yenileme hızı             
Individual creeds
%+5 Idea ücreti             
Allow usury
%+10 Üretim verimi           
Translated bibles
-1 İsyan riski                                 
Legalised divorces
0.25 Yıllık meşruluk, devotion, horde birliği yada  0.1 yıllık cumhuriyetçi gelenek                                 

Kalvinist Kilisesi (Reformed)

Alıntı
Kalvinist mezhebi, John Calvin ve John Knox gibi kişilerden ilham almış geniş bir dini gelenekler bütününü içerir.
Genellikle Protestanlardan sonra ortaya çıkmaktadırlar, tıpkı onlar gibi Papa otoritesini reddederler ve kutsal metinlerin özüne dönmek isterler.
Fakat Protestanlardan farklı olarak daha fazla sert fikri -kader ve ikona düşmanlığı gibi- kucaklarlar.

Kalvinizm genellikle Reformasyon sürecinin başlamasından 10 veya daha yıl sonra ortaya çıkar ve Protestanlık ile aynı dini merkez mekaniklerine sahiptir.

Tüm Kalvinist devletler şu etkilere sahip olur;

+1
Danışman             
+2
Sapkın toleransı               
• Papalık ile alakadar olmaz
• Muhtemel sapkınlar; Methodist, Baptist ve Quaker

Kilise gücü
(Fervor)

Faydalanabilmek için Wealth of Nations DLC'si gereklidir

Kalvinist devletler her ay fervor puanı kazanırlar. Aylık kazanılan bu puanları şunlar arttır;

+1
(Prestij 100 iken)                 
+1
Her bir pozitif stabilite için                   
+1
Dini Birlik (100 iken)                 
+1 Barış süresinde

Ek olarak Religious idea grubundan, devoutness idea'sı size ayda 0.25 fervor puanı verir. Ayrıca eksi prestij size fervor kaybettir. (-100 prestij ayda -1 fervor kaybettirir.)

Fervor puanlarını kullanabileceğiniz ticari, savaş ve stabilite olmak üzere 3 odak vardır. Her biri 2 adet bonusa sahiptir, bunlar;

          Stabilite
-2
İsyan riski                 
          Ticaret
%+10
Global ticari güç                   
          Savaş
%+10
Ordu morali                 
+1
Diplomatik nam                 
%+10
Ticaret verimi                   
%+10
Donanma morali                 

Bu focus'lardan herhangi birisini istediniz zaman aktif edebilirsiniz. Aktif ettiğin her ay fervor puanlarınız 5 azalır. Stoklayabileceğiniz maksimum Fervor puanı 95'tir. Eğer fervor puanlarınız negatife düşerse aktif ettiğin bonuslarınız deaktif olur ve fervor puanlarınızın yükselmesini bekler. Aynı anda sadece tek bir grubu kullanabilirsiniz.

Ortodoks Kilisesi

Alıntı
Kökleri eski Yunan geleneğinde yatan Ortodoks Hristiyanlık, kendini "orijinal Hristiyan" inancına Katoliklerden daha yakın addederler.
Papa'nın otoritesini ve tek bir kiliseye tabi olmayı reddederler bunun yerine yönetimi İstanbul'daki Patrik başkanlığında birden fazla kiliseye bölerler.
Oyunda doğu Avrupa'nın çoğu Ortodokstur.

Ortodoks kilisesi Patrik otoritesi adında bir mekaniğe sahiptir. Bu otorite periyodik olarak gelen event'lere vereceğiniz cevaplar ile yükselip azalır. Patrik otoritesi tüm Katolik devletlerce paylaşılan reform arzusu gibi tüm Ortodokslar arasında paylaşılan ortak bir mekanik değildir. Sadece yönetilen devlete aittir. Moskova'nın kararları Bizans'ın Patrik otoritesine etki etmez. Bu da Ortodoks Kilisesinin bağımsızlık fikrini destekliyor. Batıda her kilise Papa'nın mutlak otorisi altında yaşadığı bir hiyerarşiden farklı olarak her Ortodoks devletin İstanbul'daki ekümenik Patriğe hesap vermek zorunda olmayan kendi Patrikliği vardır.

Tüm Ortodoks ülkeler şu etkilere sahip olur;

%-10
Ucuz Stabilite             
+1
Hak Din Toleransı               
%-1
Yerel Misyoner gücü             
İkiye bölünmüş ilişkiler Diğer Hristiyanlarla 2 kat daha iyi ilişkiler.
• Sapkınlar; Old Believers, Molokan, Dukhobor, Khlysy, Skoptsy ve Oconoclast

Patrik
Otoritesi


Her otorite puanı isyan riskini %0.03 ve vergi gelirini azaltırken, insangücü limitini %0.33 ve Misyonerlik gücünü %0.02 arttırır. Bu oranlar otorite %100'e ulaşınca daha anlamlı olur. Misyonerlik gücü hariç bu etkiler sadece Ortodoks vilayetler için geçerlidir.

Patrik otoritesi sadece rastgele gelen event'ler ile değişir. %100 Patrik otoritesinin sağladıkları;

      Tüm vilayetlere etki eder
%+2
Misyoner gücü                                             
          Sadece Ortodoks
-3
Yerel isyan riski                   
          vilayetlere
%+33
İnsangücü limiti                 
          etki eder
%-33
Vergi geliri                 

Eğer CKII save'i ile oynuyorsanız ve Kiliselar arası bölünme sona erdi ise Katoliklik Ortodoksluğun sapkınlığı haline gelecektir.

Kıptî Kilisesi

Alıntı
Kıptî Kilisesi Alexandrine usulünü takip eden ve sadece İskenderiye Patriğine hesap veren Hristiyanlığın bir dalıdır.
Mısır'ın Yüzlerce yıl önce Müslümanların eline geçmesi ile birlikte Kilise Hristiyan olmayan bir devletin hudutları içinde kalmıştır.
Bunun sonucunda Kıptî dini çoğunluk olarak sadece Etiyopya ve Nubia'da yaşayabilmiştir.

Kıptî Kilisesi (Miaptizm) antik bir Hristiyan mezhebidir. Kilisenin başı İskenderiye Patriğidir ve Kıptîk Papa olarak bilinir. Bu mezhep Mısırlılar, Habeşistanlılar, Ermeniler ve Süryaniler arasında baskındır. (Aslında sadece Mısırlılar ve Habeşistanlılar Kıptî Kilisesinin bir parçasıdırlar fakat oyunda Ermeniler ve Süryanilerde onlarla aynı geleneklere sahip olarak yansıtılmıştır.) İslami fetihlerle birlikte Kıptîler yavaş yavaş Müslümanlığa geçmeye başlamıştır ve sonunda azınlık haline gelmişlerdir. Doğudaki Türk hakimiyeti Ermenilere ve Süryanilere yerel liderlerden iyi-kötü daha toleranslı davrandığı için bu milletler varlıklarını ve inançlarını koruyabilmiştir fakat oyunda herhangi bir özel mekanik ile temsil edilmezler yada Patriklikleri yoktur. (Yeni bir DLC mi acaba? :) )

Tüm Kıptîler şu etkilere sahip olur;

%+10
Kale savunması             
+2
Hak Din Toleransı               
%-2
Yerel Misyoner gücü             
İkiye bölünmüş ilişkiler Diğer Hristiyanlarla 2 kat daha iyi ilişkiler.
• Sapkınlar; Zamikaelites, Stephanites, Dukhobor, Eustathians, Skoptsy ve Oconoclast

Müslümanlık

Tüm İslamî mezhepler Piety (Dindarlık) Mekaniği'ne sahiptir. Bu mekanik, +100 (dindar) ve -100 (dine saygısız) arasındaki skalada sınıflandırılır. Dindar ve dine saygısız olmak kendi içerisinde bonuslar bulundurur. Skalanın ortada olduğu durumlarda herhangi bir bonus veya dezavantaj bulunmadığı için ya tamamıyla dindar ya da tamamıyla dine saygısız olmak daha makul bir karardır. Yeni bir hükümdar tahta geçtiğinde mevcut Piety skoru 3/4 oranında kayba uğrar, böylelikle yeni Sultan kendinden önceki hükümdar gibi dindar/dine saygısız olarak adlandırılamaz.

Hükümdar Piety üzerinde hak sahibidir. Bu skora etki eden eventler vardır. Ayrıca sapkın/kafir devletlere karşı yapılacak savaşlar bu skoru artırırken hak mezheple yapılan savaşlarsa düşürür.

Pozitif Piety Aşağıdaki Bonusları Verir ("Dindar olma" durumu):
+10% Ordu Morali
+3% Misyoner Gücü
+20% Kale Savunması
Negatif Piety Aşağıdaki Bonusları Verir: ("Dine saygısız olma" durumu):
-10% Teknoloji Masrafı
+20% İnsangücü Artışı
+20% Vergi Artışı

Sünni

Alıntı
Sünni İslam, Muhammed Peygamber'in varisinin Ebu Bekir olduğunu varsayar.

İslam içerisindeki en yaygın mezhep olarak Sünnilik Fas'tan Endonezya'ya uzanan oyundaki en yaygın inançlardan biridir.

Bütün Sünni Uluslar Şu Bonusları Alır:

+1
Hak Din Toleransı                   
+100%
Varis Şansı                         
%-2
Yerel Misyoner gücü                   
• Sapkınlar; Bektaşi, Ahmediye (Kadıyanilik), Zikri (Mehdiciler) ve Yezîdîlik.

Şii (Şia)

Alıntı
Şii Müslümanlar Muhammed Peygamber'in Halife ve İmam olarak meşru varisinin kuzeni ve damadı olan Ali'nin hakkı olduğunu düşünür.
Şiiler Ali'nin yolunu takip etmiş ve onun nihaî varisi olarak yeryüzüne inecek olduğunu düşündükleri bir dizi imama inanırlar.
Oyunda Şii İslam, İran, Yemen ve birkaç Hindu Sultanlığı'nın inancıdır.

Bütün Şii Uluslar Şu Bonusları Alır:

+10%
Ordu Morali                   
+100%
Varis Şansı                         
%-2
Yerel Misyoner gücü                   
• Sapkınlar; Dürzîlik, Hurûfilik ve Zeydilik.

İbadi

Alıntı
İbadilik'in yandaşları kendi mezheplerinin Sünni ve Şii İslam'dan daha eski olduğunu savunur.
Buna rağmen bu iki mezhep kadar takipçiye sahip değildir. İbadiler İslam ve Şeriat'ın daha eski ve Ortodoks (Köktendinci) olan bir yorumuna sıkı sıkıya bağlıdırlar.
Oyunda İbadiler baskın olarak yalnızca Umman ve Kuzey Afrika'da bulunan Mzab bölgesinde bulunur.

Bütün İbadi Uluslar Şu Bonusları Alır:

+10%
Donanma Morali                   
+100%
Varis Şansı                         
%-2
Yerel Misyoner gücü                   
• Sapkınlar; Hariciler, Sufriler, Necedat ve Acrâdiler.

Kaynak: http://www.eu4wiki.com/Religions_and_denominations
« Son Düzenleme: 17 Ekim 2016, 12:52:19 Gönderen: Gregory »


 

Çevrimdışı Gregory

Hint ve Doğu dinleri.
« Son Düzenleme: 05 Nisan 2016, 13:07:18 Gönderen: Gregory »


 

Çevrimdışı Gregory

Paganizm

Animizm

Alıntı
Doğaüstü ruhsal varlıkların var oluğu ve ruhların mevcut olandan farklı bir dünyasının olmadığı bir dünyaya inanmaya Animizm denir.
Ruhlar istedikleri herhangi bir şeyi, kendilerine tapan insanların bulunduklar coğrafyaya bağlı olarak dağların üzerinden yada şimşek olup gökten engelleyebilirler.
Oyunda Animist Güney Amerika, Afrika ve Endonezya'daki gibi geniş bir çevreyi tanımlar.

Tüm Animist ülkeler şu etkilere sahip olur;

+1
Hak Din Toleransı                   
-1
Ulusal İsyan Riski                     
%2
Yerel Misyoner Gücü                     

• Muhtemel sapkınlar; Yılan Kabilesi (Snake Clan)

Şamanizm

Alıntı
Şamanizm değişik şuur hali vasıtasıyla Ruhlar dünyası ile iletişime geçebilen Şamanların olduğu geniş bir inanç kesimini kapsayan bir dindir.
Oyunda Samoyed ve Kongolese dinleri Şamanizm ile sınıflandırılmıştır.
Kuzey Asya halkları ise Şamanizmin Tengri kolu ile sınıflandırılmıştır.

Tüm Şamanist ülkeler şu etkilere sahip olur;

+1
Hak Din Toleransı                   
-1
Ulusal İsyan Riski                     
%2
Yerel Misyoner Gücü                     

• Muhtemel sapkınlar; Keçi Kellesi (Goat Skull)

Totemizm

Alıntı
Totemistik inanç her bireyin bir hayvan yada totem ile ruhsal bir bağı var olduğunu öğretir.
Aynı totemi paylaşan kişiler bir kabile kurarlar ve kabile üyeleri totemler kadar kutsaldır.
Oyunda Totemizm tüm Kuzey Amerika'daki yerlilerin devlet dinidir.

Tüm Totemist ülkeler şu etkilere sahip olur;

+1
Hak Din Toleransı                   
-1
Ulusal İsyan Riski                     
%2
Yerel Misyoner Gücü                     

• Muhtemel sapkınlar; Ayı Ruhu (Bear Spirit)

Tengrizm

Alıntı
Tengri (Tanrı), eski Türk ve Moğolların Şamanist dinlerinin tanrısıdır.

Oyunda bu din, Kuzey Asya'daki Sibirya ve Mançurya Şamanizmini geniş ölçüde kapsayan devletlerce 1444'te bulunur.

Tüm tengrist ülkeler şu etkilere sahip olur;

-2
Ulusal İsyan Riski                     
%-10
Birim Asker Fiyatı                     

• Muhtemel sapkınlar; Eski Tanrı (Old Tengri)

İkincil Din
Faydalanabilmek için The Cossacks DLC'si gereklidir

Cossacks eklentisi ile Tengri bağdaştırıcı bir din haline geldi oyuncuya din sekmesinden ikincil bir din seçme hakkı tanındı. İkincil din seçildiği zaman yukarıdaki etkiler işlevini yitirirler. İkincil bir din seçmek için o dine ait bir sınır komşunuzun olması yada o dine ait bir vilayete sahip olmanız  gerekmektedir. Din değiştirme -50 Prestije mâl olmakta ve her 10 senede bir yapılabilmektedir.

İkincil bir din seçmek şunlara sebep olur;

  • Tengri ve yeni seçilen dine ait olan vilayetler Hak Din sayılırlar.
  • Tengri veya ikincil din ile aynı dine sahip bir komşu bu ülkeyi aynı dine sahip gibi görür. Same Religion +25
  • Tengri veya ikincil dine sahip olmayan devletler bu ülkeyi başka bir din olarak görürler. Different Religion -10

İkincil Din bonusları şunlardır;

(aç/kapa)

Norse (İskandinav dini)

Alıntı
Norse dini İskandinav halklarının çok tanrılı inancıdır.

1444'de Norse dini yokolalı çok olmuştur ve herhangi bir vilayete sahip değildir.

Oyunda Norse dinine sahip bir ülke; CKII save dosyası EUIV oyununa dönüştürülürse, ülke National Designer ile oluşturulmuş ise yada fantastik elementlere sahip bir rastgele yeni dünya modunda (RNW) oynandığı zaman Amerika'da ortaya çıkar.

Norse hükümdarlar din sekmesinden İskandinav tanrılarından birini seçmekte özgürdür. Bu seçim event ile değişmezse hükümdarın yaşamı boyunca etkili olur. Eğer devlet cumhuriyet ile yönetilirse her hükümdar değişiminde (4-8 yıl) farklı bir tanrı seçilebilir.

Tüm Norse ülkeler şu etkilere sahip olur;

%+10
Ordu limiti                   
%+10
Donanma limiti                     
%2
Yerel Misyoner Gücü                     

• Muhtemel sapkınlar; Eski Norse (Old Norse)

Her tanrı kendine has özel bonusları ve event'leri ile gelir;

(aç/kapa)


Orta ve Güney Amerika dinleri
Faydalanabilmek için El Dorado DLC'si gereklidir

El Dorado DLC'si ile birlikte Maya, Intı ve Nahuatl dinlerine özgü olmak üzere 5 farklı reformdan oluşan yeni bir mekanik eklendi. Son reform geçtikten sonra eğer ülke Batı teknolojisine sahip bir devlet ile komşu ise ülke dinini reform edebilme imkanına ulaşır. Batılı devletin sahip olduğu teknoloji seviyesinin %80'ine kadar gelebilen bir teknoloji bonusu alırsınız ve ülkenin dinini kalıcı olarak reforme edebilirsiniz. Her dinin kendi gereksinimlerine ek olarak ülke batılılaşmak için teknolojide belli bir seviyede geri kalmalıdır. Bu seviye aşağıdaki formül ile hesaplanır. Geri kalmanız gerek teknoloji ADM-DIP-MIL teknolojilerinden herhangi biri olabilir. Ve bu değer formülden çıkacak değerden düşük olmalıdır. Bu olduğu takdirde ülke hangi teknoloji grubuna ait olduğuna bakılmaksızın dinini reforme eder ve batılılaşır.

Formül (TS= Teknoloji seviyesi)Inti

Alıntı
Intı dini, And medeniyetine (Güney Amerika'yı boylu boyuna kat eden And dağları çevresinde oluşmuş inançlar topluluğu) ait olan geniş bir inanç kesimini kapsar.
Intı'nin kendisi tapınak ve anıtların oluşturduğu büyük İnka İmparatorluğunu çevreleyen Güneştanrı'nın adıdır.
Oyunda And bölgesinin çoğu bu inanca bağlıdır.

Inti inancı, otoritesini Sapa Inca'ya tapan insanlar ile sağlar. Otorite; devletin topraklarının artması ile artarken, sahip olduğu vilayetlerinin otonomisinin artması ile düşer. Ayrıca event'ler de bunu arttırıp azaltabilir.

Tüm Inti ülkeler şu etkilere sahip olur;

+1
Hak din toleransı                   
-0.05
Aylık otonomi değişimi                     
%2
Yerel Misyoner Gücü                     

• Muhtemel sapkınlar; Huaka'ya tapanlar (Huaca Worshippers)

Her otonomi puanı şunları sağlar;

%-0.1
Ucuz stabilite                   
-0.02
Ulusal isyan riski                     

Otorite şunlar ile artıp azalır;

• Yıllık Otoriye: +0.02 * toplam gelişmişlik
• Otonomiden Gelen Otorite: -0.02 veya -0.02, artan yada azalan her otonomi puanı için

Standart bir vilayetin otonomisini arttırmak (+25) -5 otorite verirken, azaltmak +5 otorite verir.

100 otorite ve en az 10 vilayete sahip bir Inti devleti dini reform yapabilir. Fakat bunu yapmak tüm otoriteyi siler ve bundan dolayı ülkede, tahtta hak isteyen diğer gruplar tarafından isyanlar çıkarılır ve ülke iç savaşa girer. Eğer isyan başarıya ulaşırsa 2 dini reform kaybedilir ve tüm çabalar boşa gider. :(

Otoriteye ilişkin önemli bir not; Ülke dini reform yaptığı vakit eski dinine ait kazanımları tutmaya devam eder. Dolayısıyla reform yaptıktan sonra çıkan isyanları bitirmeden önce otoritenizi tekrar 100'e kadar doldurun ki kazanımlarınızı reformdan sonra da koruyabilin.

Toplam 5 adet reform vardır. Bunlar ve verdikleri bonuslar (sırasıyla);

(1)Organized Recruitment:
%10 İnsangücü yenileme hızı             
(2)Exp. Mitma Policy:
%10 Ordu morali
(3)Reform the Cult of Inti
%+0.5 Yıllık meşruiyet/devotion             
(4)Yana Lords:
+1 Kolonist           
(5)Reform the Bureaucracy:
%-10 Ucuz Core       

Tüm reformlar geçtiği zaman eğer ülkeniz batılı bir devlet ile sınırdaş ise dini reformu geçirebilirsiniz.O batılı devletin kabul ettiği enstitülerin kabul edilmesini sağlar ve reformlar ile elde ettiğiniz bonuslara daimi bir şekilde sahip olabilmenizi sağlar.

Maya

Alıntı
Maya dini, Eski Maya medeniyetlerinden miras kalan çok tanrılı dine ait gelenekleri kapsayan bir Orta-Amerika dini inancıdır.
Çoğu tapınak ismi farklı olmasına rağmen yinede çoğu gelenek ve yöntem Nahuati dinine çok benzer.
Oyunda Yucatan bölgesi ve eski Mayapan birliği bölgeleri oyuna Maya dini ile başlar.

Reform geçirebilmek için ülkede isyan ve overextension olmaması, pozitif stabilite ve en az 20 vilayete ihtiyaç vardır.

Tüm Maya ülkeleri şu etkilere sahip olur;

+1
Hak din toleransı                   
+1
Muhtemel Danışman                     
%2
Yerel Misyoner Gücü                     

• Muhtemel sapkınlar; Tenocelome

Her reform geçirişinizde ülkenizdeki vilayet sayınız yarıya düşer (yani 20'den 10'a) Bu etrafa core dağıtarak yada vassal serbest bırakmak şeklinde olabilir. Fakat bu 10 vilayet sayısı her reformda artar. Tüm reformları geçirdiğinizde eğer ülkeniz batılı bir devlet ile sınırdaş ise dini reform edebilirsiniz.O batılı devletin kabul ettiği enstitülerin kabul edilmesini sağlar ve önceki reformlarda kazandığınız yararları kalıcı olur.

Toplam 5 adet reform vardır. Bunlar ve verdikleri bonuslar (sırasıyla);

(1)An Unified Army:
%-10 Ordu maaşı
(2)Central Arbitration:
-2 İsyan riski
(3)Central Armories:
%+10 Piyade Muharebe Yeteneği             
(4)Tribal Expansion:
+1 Kolonist           
(5)Reform the Bureaucracy:
%-20 Ucuz Core       

Nahuatl (Aztek dini)

Alıntı
Nahuatl dini Orta Amerika'da var olan bir dindir. Ana tapınakları ve çoğu konsept Maya dini ile aynı olsa da Nahua (Aztekler) toplumu insan kurban etmeye çok daha büyük anlam ve önem yüklerler.
Bu onlar için hayati öneme sahip olan kozmik döngünün (evrensel döngü) devamı için şarttır.
Oyunda modern orta Meksika ve çevresi çoğunlukla bu din ile başlar.

Her Nahuatl dinine sahip ülke doom etkisine sahiptir. Doom (kıyamet) etkisi sahip olunan her vilayet ile sabit bir şekilde artar. Yüksek doom teknoloji ve idea ücretlerini arttırır. Doom değeri 100'e ulaştığında devlet doomsday'i (kıyamet günü) engellemek için şiddetli tedbirler almalıdır. Bu şu şekilde olur, mevcut hükümdar ve tüm aile üyeleri tanrıların gazabından çekinmek için adak olarak kurban edilir ve ülkenin başına 0/0/0  özelliklere sahip yeni bir hükümdar geçirilir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de sahip olunan tüm monarch power'lar kaybedilir ve ülkeye bağlı olan tâbi devletler kaosun hüküm sürdüğü bu devletten kaçmak için ülke ile olan bağlarını koparırlar. :gcevil: Ama tanrıların öfkesinde sınır yoktur, onlar bu işten zevk almaya daha yeni başlamışlardır dolayısıyla eğer o ana kadar geçirilmiş olan herhangi bir reform varsa kaybedilir. (maksimum 2 tane birden)

Tüm Nahuatl ülkeleri şu etkilere sahip olur;

-2
İsyan riski                   
%+10
Ordu morali                     
%2
Yerel Misyoner Gücü                     

• Muhtemel sapkınlar; Tenocelome

Her doom puanı şunlara sebep olur;

%+0.5
Pahalı teknoloji                   
%+0.2
Pahalı idea                     
%-1
Agressive expansion                     

Nahuatl ülkeler doom'u engellemek için birkaç seçeneğe sahiptir. Flower Wars casus bellisi ile komşulara savaş deklare edilir. Savaşta vilayetler işgal edilerek yada muharebe kazanılarak ele geçirilen esirlerin yüce tanrılara kurban edilmesi ile doom etkisi azalır. Bunun yanında sahip olunan tâbi devletlerin hükümdarları ve varisleri tanrılara kurban edilerek doom puanı düşürülebilir. Azalacak doom puanı hedef ülke hükümdarı yada varisinin toplam monarch power'larına eşit olur. Fakat bunu yapmak tabi ki tâbi devletlerin bağımsızlık isteğini arttırır. Verilen kurbalar arasında en az 3 yıl geçmelidir. Ayrıca Nahuatl ülkeler naiplik döneminde de savaş deklare edebilirler.

Doom kazandıran ve kaybettiren etkiler;

• Standart yıllık doom artışı: +1 (vilayet başına)
• Doom eksiltme: %-20 (geçirilen her reform), işgal edilen bölgeler; -0.05 (development başı), Muharebe; -1 (Öldürülen her 1000 kişi için), Kurban etme; -1 (Hükümdarın her yeteneği için)
• Tâbi devletin hükümdarını kurban etme; %+25, varisini kurban etme; %+20 bağımsızlık isteğine sebep olur.

Tüm bu miladını doldurmuş batıl inançlardan kurtulmak için dininizi reform etmelisiniz. Bunun için en az 5 tâbi devlete, pozitif stabiliteye, ülkede isyancı olmamasına ve 50'den az doom puanına ihtiyacınız vardır. Reform geçirildiği vakit doom 25 artar, stabilite -1 düşer ve tüm tâbii devletler sizi sınamak için bağımsızlık savaşı açarlar. Geçirilen her reform birikmiş doom puanlarının %20'sini azaltır ve tüm reformları geçirmek yıllık doom artışını durdurur. (Fakat eventler ile artabilir.)

Toplam 5 adet reform vardır. Bunlar ve verdikleri bonuslar (sırasıyla);

(1)Open up Sumptuary  Restrictions:
-0.5 Aylık savaş yorgunluğu                 
(2)Extend Pochteca Obligations:
+1 Diplomatik ilişki                 
(3)Warrior Ranks:
%+5 Disiplin                 
(4)Tribal Expansion:
+1 Kolonist                     
(5)Legal Reform::
%-20 Ucuz Stabilite                     

Tüm bu reformlar tamamlandığın eğer ülke batılı bir devlet ile sınır komşusu ise ülkenin dini reforme edilebilir ve bu o batılı devletin kabul ettiği enstitülerin kabul edilmesini sağlar. Ayrıca doom etkisi tamamen yok olur. (Oh bea)

Musevilik

Alıntı
Oyunda en eski semavi din, Musevilik tevrat üzerine kurulmuş ve kutsal metinleri 3000 yıl öncesine giden bir dindir.

Oyunda Musevilik küçük bir azınlık olarak dünyanın hemen hemen her yerinde mevcuttur fakat sadece Etiyopya'daki Semien adlı vilayetin dinidir.

Tüm Musevi ülkeler şu etkilere sahip olur;

+2
Hak din toleransı                   
+1
Muhtemel Danışman                     
%-2
Yerel Misyoner Gücü                     

• Muhtemel sapkınlar; Samiriyeliler (Samaritan), Karaite

Zerdüştlük

Alıntı
Zerdüştlük İranlıların ve Pers İmparatorluğunun geleneksel dinidir.
Zerdüştlük tek tanrılı bir dindir ve Zerdüşt Efendinin öğretilerini takip eder.
İran'ın İslam fetihleri ile fethedilmesi ile yok olmuş bir din olduğu için 144 yılında sadece Timur'un ülkesindeki Yazd vilayetinin dinidir.

Tüm Zerdüşt ülkeler şu etkilere sahip olur;

+2
Hak din toleransı                   
%+10
Ticaret verimi                     
%-2
Yerel Misyoner Gücü                     

• Muhtemel sapkınlar; Mazdaki, Manichean
« Son Düzenleme: 21 Şubat 2017, 16:00:05 Gönderen: Muhafız »


 

Çevrimdışı Domuz

Çok teşekkürler inanılmaz bir rehber olmuş. Sırf bu yorumu yapmak için üye oldum :)
I used to be an adventurer like you... Then I took an arrow in the knee.                                                                                                                                                  So you can cast a few spells? Am I supposed to be impressed?                                                                                                                                                  Let me guess someone stole your sweetrole.                                                                                                                                                  Hey, you mix potions, right? Can you brew me an ale?
 

Çevrimdışı Vezir

  • Prussian İnfantry
  • Konsolos
  • *
  • İleti: 820
  • Herkes gibi, kendini stratejiye adamış oyuncu.
İnanılamaz, emeğe sağlık valla.  tbrk*
(aç/kapa)
 

Çevrimdışı MelaRossa

  • Konsolos
  • *
  • İleti: 529
  • The Emperor
Ben şimdiye kadar hiç Sünni sapkını görmedim bu da mı dlc ile :(?
Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.
Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.
 

Çevrimdışı Domuz

güncellenmesi lazım

Ben şimdiye kadar hiç Sünni sapkını görmedim bu da mı dlc ile :(?
hahahaha :D
I used to be an adventurer like you... Then I took an arrow in the knee.                                                                                                                                                  So you can cast a few spells? Am I supposed to be impressed?                                                                                                                                                  Let me guess someone stole your sweetrole.                                                                                                                                                  Hey, you mix potions, right? Can you brew me an ale?
 

 

Forumdan uzaklaştırmalara itiraz, yasal talepler veya uygunsuz içerik bildirimlerinizi İletişim Sayfamız üzerinden yapabilirsiniz. 3 gün içerisinde yanıt verilecektir.