Gönderen Konu: EUIV - Din Rehberi | Bölüm 1: Genel Bakış  (Okunma sayısı 7170 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Gregory

EUIV - Din Rehberi | Bölüm 1: Genel Bakış
« : 21 Mart 2016, 17:13:48 »

Din arayüzü

Bir ülke tarafından benimsenen din ve bu dinin ne kadar toleranslı olduğu oyundaki önemli etkenlerden biridir.
Din, diplomatik ilişkileri etkilediği gibi aynı yada benzer inançlara sahip ülkeler arasındaki diplomatik anlaşmalarda
daha iyi sonuç almanızı sağlar. Din ayrıca ülkedeki isyan riskine de etki eder. Örneğin; ülke dininin tolere etmediği
dinlere sahip vilayetler  isyan etmeye daha yatkın olurlar. Oyuncular din üzerinde tamamen olmasa da kısmen bir
kontrole sahiptirler. (Bazı devletler mezheplerini  değiştirebilirler.) Oyunda aldığınız dini kararlar iç ve dış ilişkilerinizi
etkileyebilir. Oyuncu devlet dini ile aynı inancı paylaşmayan vilayetlere misyoner yollayıp o bölgelerin dinini devlet
dinine çevirebilir.

Not: Rehbere başlamadan önce oyundaki heathens terimini kâfir, heretic ifadesini ise sapkın olarak kullanacağımı
belirteyim. Muhtemelen günlük konuşmada sapkın, zındık, kâfir kelimeleri hep aynı anlamda kullanılıyor.


1444'deki dinler haritası (tıkla/büyült)Religious Unity
Dini BütünlükReligious unity yani dini bütünlük, devlet dinine sahip yada kâfir yada sapkınlara ait olmasına rağmen pozitif toleransın hakim olduğu
şehirlerin toplam gelişmişlik değerinin ülkenin toplam gelişmişliğine olan oranıdır. Bu orana ticaret şirketlerine ait olan vilayetler dahil
değildir.

   • İnancı Devlet mezhebi ile aynı olan vilayetler toleransa bakılmaksızın %100 dini bütünlük verirler.
   • İnancı sapkın yada kâfir olan vilayetler ülkedeki toleransa göre dini bütünlük yüzdesi verirler.

Vilayetlerin sağladığı tolerans/dini bütünlük yüzdesi arasındaki ilişkiyi soldaki tablodan görebilirsiniz.

Örn; 10 development'ı olan bir Katolik ülkeyi ele alalım. Bu ülkenin 4 dev. a sahip Protestant ve 16 dev. a sahip Sünni vilayetleri olsun.
Eğer sapkın toleransı +1 ve kâfir toleransı -2 ise ülkenin dini bütünlüğü (%100*10 + %50*4 + %0*16)/(10 + 4 + 16) = %40 olur.


Dini bütünlüğü yükselten idea ve policy'ler;                                                                                                                                                                                                   
(aç/kapa)

Dini bütünlük direkt olarak şunlara etki eder;

     • Dini bütünlükteki her %1'lik değişim       

+0.01
Monthly fervor point
    • %100'ün altındaki her %1'lik değişim

%+1.0
Stability cost mod.             
+0.03
İsyan riski             
%−1.0
Church power             
−0.01                                           
Yearly devotion       


Tolerance
Tolerans


Ülkelerin 3 adet tolerans değeri vardır. Bu değerler ulusaldır fakat vilayetlere de etki ederler.

Her pozitif tolerans puanı;         

-1
İsyan riski
Her negatif tolerans puanı;

+1.25
İsyan riski               
%-10
Yerel vergi miktarı               
%-10
Yerel üretim miktarı             

Ayrıca pozitif toleransın vilayetlerden kazanılan dini bütünlüğü arttırdığını söylemiştik. Macaristan ve ABD'nin negatif toleransın etkilerini tamamen silen national idea'ları
vardır.

Tolerance of the
true faith


Bu ifade devletin resmi dinini ifade eder. Mesela ülke dini Katolik ise Katolik vilayetler bu tolerans değerini alırlar. Varsayılan değer +3'dür ve maksimum değeri yoktur.

Tolerance of the true faith'i yükselten idea ve policy'ler;                                                                                                                                                                 
(aç/kapa)

Tolerance of
heretics


Bu ifade aynı din içindeki farklı mezhepleri simgeler. Örneğin devlet dini Katolik ise bu ülkedeki Protestan, Reformed, Ortodoks yada Kıptiler heretic'dirler. Varsayılan
değer -2'dir, maksimum +3 olur.

Tolerance of heretics'i yükselten idea ve policy'ler;                                                                                                                                                                 
(aç/kapa)

Tolerance of
heathens


Bu ifade diğer dinleri kasteder. Örneğin bir devlet Katolik ise ve Müslüman, Pagan yada Hindu dinine sahip vilayetleri bu değeri kullanır. Varsayılan değer -3'dür, max.
+3 olur.

Tolerance of heathens'i yükselten idea ve policy'ler;                                                                                                                                                                 
(aç/kapa)Defender of the Faith
Dinin koruyucusu


Her Hristiyan veya Müslüman devlet 500 altın karşılığında dinin koruyucusu ünvanını elde edebilir. Kadın hükümdarlar yada Naiplikler bu ünvanda hak iddia edemezler.

Dinin koruyucusu ünvanı şu etkileri verir;

%5                     
Ordu morali

%5                     
Donanma morali
%5                   
Teknoloji masrafı

−0.025                             
Aylık savaş yorgunluğu
+1                                 
Yearly Papal Influence

+0.5                   
Yearly devotion
+1               
Yıllık Prestij

+1           
Misyoner

Ülkeler eğer farklı bir dine sahip devlet tarafından saldırıya uğrarlarsa otomatikman dinin koruyucusunu savaşa çağırabilirler. Yama 1.8'den itibaren dinin koruyucularını
sadece aynı kıtada olan devletler yada aynı sınırı paylaşan ülkeler çağırabilir. Dinin koruyucusu ittifakların savaşına çağrılamaz msl, Osmanlı Katolik Venedik ile dost
olan Ortodoks Sırbistan'a saldırıp savaşa Venedik'i co-belligrent olarak çağırırsa mevcut Katolik dinin koruyucusu savaşa çağrılamaz.

Dinin koruyucusu olan devletler Papalık'la ilişkileri ne kadar kötü olursa olsun aforoz (excommunicate) edilemezler.

Dinin koruyucusu eğer çağrıldığı bir savaşa katılmaz ise prestij kaybetmez fakat ünvanını kaybeder.Conversion
Din değiştirme


Vilayetin dinini değiştirme

En yaygın vilayet dini değiştirme biçimi misyonerlerin kullanımından geçer fakat alternatifleri de vardır.

Missionaries
Misyonerler

Misyonerler vilayetlerin dinini devlet dinine çeviren elçilerdir. Vilayetlerin dinini yavaş yavaş aylık bir süreçte dönüştürürler. Yeterli misyoner gücünüz varsa ve süreç
%100'e ulaşırsa vilayetin dini devlet dinine çevrilmiş olur. Eğer etkisiz bir misyoner gücünüz varsa bölgenin dini asla çevrilmeyecektir. Misyonerler aktif oldukları
vilayetlerdeki isyan riskini %6 yükseltirler.

Her ülke varsayılan olarak 1 misyonere sahiptir. Daha fazla elde etmek için;

Idea'lar ile

Decision ve event'ler ile;Missionary maintenance
Misyoner masrafı


Misyoner giderlerini ekonomi tabından azaltıp arttırabilirsiniz. Giderleri tamamen azaltmak %-2 Misyoner gücü kaybına sebep olur. Masrafları full'lerseniz yıllık 5 dukat
gider olur. Bu değer 1444'den itibaren her sene %0.5 artar. (Tıpkı danışman ücretleri gibi)

Missionary strength
Misyoner gücü


Varsayılan misyoner gücü giderleri full'lediğinizde %2'dir. Giderleri tamamen aşağı çekerseniz bu değer %0 olur.

Misyoner gücü şunlar ile artar;

 • Danışmanlar: Inquisitor danışmanı ile 2% misyoner gücü artar.
 • Stability:  Her bir pozitif stabilite ile 0.5% misyoner gücü artar.
 • Dindarlık: Müslüman devletlerin dindarlığı ile birlikte %3'e kadar misyoner gücü sağlar.
 • Patrikhane Otoritesi: Ortodoks devletlerde Patrikhane otoritesinin artması ile %2'ye kadar misyoner gücü sağlar.
 • Binalar: Catedral ile %3 misyoner gücü artar.
 • Decision'lar: Bazı ulusal kararlar ülkenin misyonerlik gücünü yükseltebilir yada azaltabilir.
 • Event'ler: Bazı event'ler ülkenin misyonerlik gücünü geçici olarak arttırabilir yada azaltabilir.
 • Vilayetlerin mevcut dini: Pagan vilayetler %2 misyoner gücü sağlar.
 • Holy Roman Empire: Baskın dine mensup olma %1 misyoner gücü sağlar.
 • Estate: Clergy estate'inin kontrol ettiği vilayetler eğer estate'in bağlılığı %60'ın üzerinde ise %2 misyoner gücü sağlar.
 • Devlet dinini din sekmesinden değiştirirseniz ülke 10 yıllığına "Religious Zeal" bonusu kazanır. Bu etki sapkınlar üzerinde %10 misyoner gücü sağlar.

 • Ayrıca bazı idea'lar misyonerlik gücüne etki eder;
(aç/kapa)

 • Ek olarak bazı idea'lar sadece sapkınlar üzerinde etkilidir;
(aç/kapa)

Misyonerlik hızını azaltan faktörler;

 • Vilayetlerin mevcut dini: Kıpti, Müslüman ve Şinto inancına mensup vilayetler %2
 • Vilayetlerin mevcut dini: Ortodoks ve Sikh inancına mensup vilayetler %1
 • Kültür: Kabul edilmeyen kültürler %2
 • Ticaret Şirketleri: %2 (Ticaret şirketleri kabul edilmeyen kültür handikapı yaşamadığı için herhangi bir 3 kağıt etkili olmaz)
 • Vilayetin gelişmişliği: Her development değeri için %0.1
 • Dini merkezler: Roma, Mekke, Sikh inancını kabul eden ilk vilayet ve tüm Protestan ve Reformed reformasyon merkezleri %5
 • Dini yeni değiştirilmiş vilayetler 30 yıllığına %100 misyonerlik gücü kaybederler.

Centers of Reformation
Reformasyon Merkezleri


Protestanlığa geçen ilk 3 devlet ile Reformed inancını seçen ilk 3 devlet, ülkelerinde rastgele dini merkezler oluştururlar. Bu dini merkezler otomatik olarak yakınlarındaki
vilayetlerin dinini -fethedilmedikleri yada yakın zamanda başka bir dine çevrilmedikleri sürece- kendi dinlerine çevirirler. Bu merkezler tarafından çevrilmiş vilayetler 30
yıllığına %100 misyonerlik gücü kaybederler. Bu merkezler tarafından çevrilmekte olan vilayetlerde ülke misyonerleri aktif olabilirler ve her bir
dini merkez tek seferde tek bir vilayetin dinini çevirebilir.

Doğal yollarla din değiştirme

Decision ile

Katolik, Reformed yada Protestan Hristiyan devletler dinlerini Reformasyon başladıktan sonra din sekmesinden değiştirebilirler. Hindu ve Sikh'ler de aynı şekilde Sikh dini
ortaya çıktıktan sonra aynı şeyi yapabilirler.

Sword and Crescent DLC'si ile Sünni ve Şii (İbadi yok) ülkeler devlet dinini decision ile değiştirebilirler. Bunun için başkentlerinin ve ülkenin çoğunun çevirmek istedikleri
dine mensup olması gerekmektedir. Japon Daimyo devletçikleri (Japonya değil) vilayetlerinin çoğu Katolik olursa decision ile Katolikliğe geçebilirler. (Bu 16. yüzyılda
event ile de olabilir)

Diğer dinlere sahip devletler ancak savaş yada isyanlarla din değiştirebilirler.

Event ile

Totemist, Şamanist ve Animist Pagan devletler eğer yanlarında Katolik, Protestan yada Reformed çoğunluğa sahip ve iyi ilişki içerisinde olduğu devletler varsa event ile bu
dinlere geçebilirler. Kongo ve Çin'in Katolikliğe geçişi için özel event zinciri vardır.

Savaş ile

Bir ülke savaş yoluyla sapkın (kâfir değil) dine sahip bir devleti kendi dinine geçirebilir. Bunun için "Cleansing of Heresy" (religious idea grubundan gelir) veya
"Religious Conformance" (Hre İmparatoruna has) gibi özel bir cb'ye ihtiyaç yoktur. Bu işlem ülkenin annex değeri ile aynı puana sahip olur barış ekranından yapılır ve
yapıldığı takdirde ülkenin sadece devlet dini ve başkentinin dini değişir diğer vilayetlerde bir değişiklik yaşanmaz.

Zorla dayatma ile

HRE'ye tek bir din hakim olduğu zaman, İmparator ilişkilerinin iyi olması halinde prenslerden birine dinini değiştirmesi için istekte bulunabilir. Bu savaş yoluyla çevirme
gibi sadece başkent ve devlet dini ile sınırlıdır. Common Sense DLC'si ile birlikte Hükümdarlar kendilerine tâbi olan devletleri dinlerini değiştirmesi için zorlayabilirler.
Eğer sapkın vassala din dayatılırsa vassal %50, kâfir vassala din dayatılırsa ise %100 liberty desire (bağımsızlık
arzusu) kazanır.

İsyanlar ile

Devletler diğer devletlerdeki dinci isyanları destekleyebilirler. Bu isyancılar işgal ettikleri vilayetin dinini işgal ettikleri anda değiştirirler. Başka bir devlette böyle isyanları
desteklemek için isyan riskinin %0'ın üzerinde olması gerekir. İsyan çıkartmak için farklı dine sahip bir vilayeti hedef devlete satabilirsiniz ;)

Desteklediğiniz isyancıları daha fazla desteklemek için hedef ülkeye support rebels cb'si savaş açabilirsiniz.

İsyancılar bir ülkenin başkentini ele geçirdikleri anda isteklerini kabul edebilirsiniz. Çoğu devletin dinini zorla değiştirmek için bu seçenek kullanılır.


Strateji

 • Vilayetlerin dinlerini hızlıca değiştirmek için en etkili yol religious idea grubunu almaktır.
 • Ülkedeki düşük toleransa sahip devlet dini dışındaki vilayetler çöp vilayet gibi bir şeydir. Bunun için önünüzde 2 seçenek vardır; Ya Religious idea grubu alır hepsini
devlet dinine çevirirsiniz yada Hümanist idea grubu alır ve toleransı arttırıp bu vilayetlerden yararlanmaya başlarsınız.


Kaynak: http://www.eu4wiki.com/Religion                                                                                                                                                                                                     
« Son Düzenleme: 13 Mayıs 2016, 19:50:37 Gönderen: Gregory »


 

Çevrimdışı Little Jacob

 • Başrahip
 • *
 • İleti: 3151
 • Khal fini laz vos dothrao, vos khal.
Ynt: EUIV - Din Rehberi
« Yanıtla #1 : 21 Mart 2016, 22:23:45 »
Güzel rehber tebrik ederim tbrk* Bir sorum var, başka dinden olan bazı devletlerle olan ilişkim -5 düşerken bazılarıyla olan ilişkim -10 oluyor. Bunu belirleyen faktör nedir?
 

Çevrimdışı Gregory

Ynt: EUIV - Din Rehberi
« Yanıtla #2 : 21 Mart 2016, 22:39:13 »
Hangi devletle oynadığını söyler misin yada bir ss iyi olurdu çünkü -10, -20 ve -40'dan başka modifier duymadım bu zamana kadar.


 

Çevrimdışı Little Jacob

 • Başrahip
 • *
 • İleti: 3151
 • Khal fini laz vos dothrao, vos khal.
Ynt: EUIV - Din Rehberi
« Yanıtla #3 : 21 Mart 2016, 22:41:36 »
SS yok ama bir daha karşılaşırsam atarım. Osmanlı ile oynuyordum sanırım ve Hristiyan ülkelerle ilişkim değişik seviyelerde azalıyordu.
 

Çevrimdışı Gregory

Ynt: EUIV - Din Rehberi
« Yanıtla #4 : 21 Mart 2016, 22:52:58 »
Cumhuriyet olmuşsun demek ki 2 farklı dine sahip cumhuriyetler birbirleri ile -5 ilişki alırlar.

« Son Düzenleme: 22 Mart 2016, 02:59:23 Gönderen: Gregory »


 

Çevrimdışı Little Jacob

 • Başrahip
 • *
 • İleti: 3151
 • Khal fini laz vos dothrao, vos khal.
Ynt: EUIV - Din Rehberi
« Yanıtla #5 : 22 Mart 2016, 00:23:52 »
Cumhuriyet olmuşsun demek ki 2 farklı dine sahip cumhuriyetler birbirleri ile -5 ilişki alırlar.
Hm olabilir. Teşekkürler.
 

Çevrimdışı Gregory

Foruma uzun zamandır gerekli olan din rehberini sonunda ekledik. İleriki bir zamanda "Bölüm 2: Din ve Mezhep Çeşitleri" eklenecek.


 

Çevrimdışı Rapper

 • Redwood Original         Men of Mayhem
 • Onursal Üye
 • Tribunus Militus
 • *
 • İleti: 1541
 • Beğenildi: 19 kere
 • Redwood Original
Eline sağlık Gregory, oldukça faydalı ve güzel olmuş.
« Son Düzenleme: 22 Mart 2016, 15:32:14 Gönderen: Rapper »
 
 

Çevrimdışı Domuz

güncellenmesi gerek
I used to be an adventurer like you... Then I took an arrow in the knee.                                                                                                                                                  So you can cast a few spells? Am I supposed to be impressed?                                                                                                                                                  Let me guess someone stole your sweetrole.                                                                                                                                                  Hey, you mix potions, right? Can you brew me an ale?
 

 

Forumdan uzaklaştırmalara itiraz, yasal talepler veya uygunsuz içerik bildirimlerinizi İletişim Sayfamız üzerinden yapabilirsiniz. 3 gün içerisinde yanıt verilecektir.