Paradox Interactive Türkiye

Paradox Development Studio => Europa Universalis IV => EU4 - Hikaye ve AAR => Konuyu başlatan: Celali - 27 Aralık 2013, 18:24:07

Başlık: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 12.bölüm geldi
Gönderen: Celali - 27 Aralık 2013, 18:24:07
(http://img402.imageshack.us/img402/9710/93221231.jpg)

Genç Osman Han tahttan indirilip yedikule zindanlarında katledilmiş yerine geçirilen Sultan Mustafa Han'ın akli dengeleri bozuk olduğundan tahttan fetva yolu ile indirilmiş yerine Sultan IV.Murad Han geçmiştir.

Kösem Sultan iktidarı

IV. Murat tahta geçtikten sonra hızlı bir eğitime tabi tutuldu. Genç padişah ise kendisine eğitime olumlu tepkiler verecek ve ileride sahip olduğu entellektüel bir birikimle kendinden söz ettirecektir. Bu süre içerisinde padişah adına annesi Kösem Sultan "saltanat naibesi" adıyla devleti yönetmek zorunda kaldı. Padişah adına devleti annesinin yönetecek olması Osmanlı tarihinde bir ilktir. Bu süre içinde imparatorluk anarşiye ve büyük iç karışıklıklara sürüklendi. Safeviler, Irak'ı ele geçirdi, Bağdat başta olmak üzere birçok yerde Sunniler kılıçtan geçirildi. Safevi orduları Mardin'e kadar ilerledi. Ortadoğu'daki Sunni - Şii dengesi bozuldu. Kırım, Yemen, Lübnan ve Mısır'da ciddi isyanlar çıktı. Abaza Mehmet Paşa, Doğu Anadolu'da iki kez isyan çıkardı. Askerlere verilen maaşlar arttırılırken, vergi sistemi bozulduğundan gelirlerde azalma görüldü. Kuzey Anadolu'da işlevsizleşen Tımar Sistemi ve buna bağlı artan yolsuzlukları öne süren halk isyan başlattı. Safevilere karşı yürüttüğü seferde başarısız olan Sadrazam Hüsrev Paşa'nın azli üzerine 1632 yılında Yeniçeriler sarayı basarak sadrazam ile 17 devlet yöneticisinin kellesini istedi. Yeni Sadrazam Hafız Paşa yeniçerilerce öldürdü, birçok devlet adamının evi yağmalandı. İkinci bir isyana kalkışarak padişaha güvenmediklerini söyleyen yeniçeriler, ileride padişah olacak şehzadelerin hayatlarından şüphe ettiklerini, sağ olduklarının bir ispatı olarak şehzadelerin kendilerine gösterilmesini hatta bazı şehzadelerin Yeniçeri Ocağında kendi himayelerinde kalması gerektiğini söylemişlerdir. Padişah, şeyhülislam ve veziriazamın kefil olması ile yeniçerileri bu isteklerinden vazgeçirmiştir. Asilerin ayak divanına çıkartıp yaptıkları pazarlıklarla genç padişahı zor durumda bırakması, acizliği, yaşı itibariyle sürekli küçümsenmesi ve annesinin himayesinde kaldığı düşüncesi onun ilerde sert bir mizaca bürünmesine neden olmuştur.


Yayımlanmış Bölümleri:

- Gürz ve Zafer -

Sultan Murad Han Dönemi:

I-Mutlak saltanat yılları
II-Revan  Seferi
III-Bağdat Seferi
IV-Hazırlıklar Başlıyor
V-Girit Seferi
VI-Azerbaycan Seferi
VII-Avusturya Seferi
VIII-Nihai Savaş

Sultan İbrahim Han Dönemi:

IX-Cihana Karşı tek başına
X-Harbin Sonu
XI-Gecikmiş Dava Hotin

Sultan IV.Mehmed Han Dönemi:
XII-Saray ve ıslahat
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: ultrasomega - 27 Aralık 2013, 19:03:45
Güzel.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Gandalf - 27 Aralık 2013, 19:59:00
Takip  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Darknight250 - 27 Aralık 2013, 20:09:19
Güzel takip  :popcorn:
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Frederik Barbarossa - 27 Aralık 2013, 20:14:26
Keyifli olabilir. 8|
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Celali - 27 Aralık 2013, 20:14:42
Arkadaşlar resimler internete yüklenmiyor neden acaba ? imageshac .. ve uppix yüklemiyor 0 da kalıyor yoksa ilk bölümü paylaşacaktım

Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Ayran.Forever - 27 Aralık 2013, 20:23:25
Tinypic.com :(.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Celali - 27 Aralık 2013, 20:28:17
yükleyebiliyorum tamam paylaşırım birkaç dakikaya
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Darknight250 - 27 Aralık 2013, 20:30:10
yükleyebiliyorum tamam paylaşırım birkaç dakikaya
Bekliyorum merakla,güzel giriş,IV.Murad devrinde geçmesi de güzel.Amaçların ne olacak?
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Celali - 27 Aralık 2013, 20:43:06
Darknight arkadaşım amacım öne gerçekteki 4.murad'ın yaptıklarını yapmak (bağdat'ı geri almak gibi ) herşey aynı olmicak tabi ,  sonra da seferler düzenlemek(avusturyaya ) osmanlıyı büyütmek vb...

I- Mutlak saltanat yılları

IV. Murat kendini yeterince güçlü ve idareyi ele alacak kabiliyet ve tecrübede hissedince Yeniçeriler'i merasim için Sultan Ahmet Meydanı'nda topladığı, beklemekten canı sıkılan bir yeniçeri subayının disiplinsiz bir şekilde, padişah geçerken yaşı ile alaya varan sözler sarfetmesi üzerine kılıcı ile tek hamlede hem yeniçeriyi hem de atını ikiye bölmüştür. Bu olaydan sonra hemen Yeniçeri Ocağı'nda düzenlemeye gitmiş ve ocak içerisindeki kimi subayları halletmiş, kimine de boyun eğdirmiştir.

Sultan İdareyi ele aldıktan sonra.İsyancıların Sadrazamlık makamına getirdiği Topal Recep Paşa hemen azledilip idam edildi yerine Emin Çuhadar Paşa Sadaret makamına getirildi

(http://i39.tinypic.com/29qb6dx.png)

Alkol ve Tütün yasağı
(http://www.tariharastirmalari.com/kahvehane.jpg)
IV. Murat ilk olarak, yaygınlaşmış olan rüşvet ve iltiması azalttı.İstanbul'da alkol,tütün ve kahveyi yasaklattı. Yasağın sebebinin 1633'deki büyük İstanbul yangını olduğu ve padişahın yaptırdığı bir soruşturma sonucuna göre bu yangının tütün içen sarhoş yeniçeriler tarafından çıkarıldığı iddia edilir. Ayrıca meyhane ve kahvelerin Yeniçeri ve isyancıların toplanma mekanı haline gelmesi padişahı düşündürmüştü. Yasak, kaybolan devlet otoritesinin de bir nevi tekrar tesisinin bir göstergesi olacaktı. Padişah kendi yasağına ne derece uyulduğuna bağlı olarak otoritesini ölçtü. Bu nedenle yasak çok katı bir şekilde uygulandı.


Zamanında Yeniçerilerin isyanla Yeniçeri Ağası yaptığı Hüseyin Ağa Sultan'a sadık bi adem çıktı ve Sultan'ın idareyi ele almasına yardım etti.
Sultan bürokratik yeteneğini keşfettiği Beyazıt Barbaros'u Nişancı Makamına atadı.
(http://i44.tinypic.com/4lou81.png)

29 Aralık 1633
Hasodabaşı:''Sultan'ım Vezir Kenan Paşa gelmek içun izin isterler Sultan'ım''
Sultan:''Çağırın gelsin''
Vezir Kenan Paşa içeri girer  sultan'ın eteğini öperek geri çekilir
Vezir:''Devlet'lü Sultan'ım size bahsettiğim Hezarfen Ahmed Çelebi 3 gün sonra uçuş yapmak dilerler ''
Sultan:''Tamam Paşa , tek deyeceğin bu ise çekilebilirsin''.
Kenan paşa huzurdan ayrılır.

3 gün sonra Hezarfen Ahmed Çelebi Sultan'ın izniyle  Galata Kulesinden Üsküdarda'ki Doğancılar meydanına uçar.
(http://www.havaciliktarihi.com/wp-content/uploads/2011/05/Hezarfen-Ahmed-%C3%87elebi-1.jpg)
Bunu çok beğenen sultan bir kese akçe ihsan buyurarak onu sipahi yazar ve araştırmalarına tam destek vermeye söz verir.

Kırım Veliahtı Sahib Giray ile Sultan'ın kızı Safiye Sultan muhteşem bir düğün ile istanbulda evlendirildi.
(http://i41.tinypic.com/314p3tf.png)

Hezarfenin gösterisinden cesaret alan Lagari Hasan Çelebi Sultan'ın kızı ile kırım veliahtının  düğününde  fişeğiyle göğe 200 metre kadar yükselir ve kanatlarla denize ağır bir iniş yapar.
(http://img580.imageshack.us/img580/932/733pxlagari.jpg)
Buna çok sevinen sultan bi kese akçe ihsan buyurarak onu sipahi yazar.Lagari Hasan Çelebi  kırım veliahtı Sahib Giray'ın heyetine katılıb Kırım'a gitmeye hazırlanır.


İstanbul'da asayiş sorunu kalmadı.Devletlü Sultanımız sayesinde istanbulda huzur oldu.
(http://i44.tinypic.com/70as6d.png)

Sadrazam Çuhadar Paşa Musul'u Safevilerin elinden geri aldı.
(http://i43.tinypic.com/29zsyv8.png)

Kerbela'da Safevi Ordusunu yenilgiye uğratan Mısır Beylerbeyi Bahadır Ohrili Anadolu Beylerbeyliğine terfi ettirildi
(http://i44.tinypic.com/ir2kj7.png)

Not:yorumlarınızı bekliyorum - yarın 2.bölümü paylaşırım
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Darknight250 - 27 Aralık 2013, 20:49:04
Gerçekten çok güzel olmuş.Hatta şuana kadar gördüğüm en çekici hikaye.Soluklanmadan okudum neredeyse.Tarihe de uygun fakat benim bildiğim Hezarfen sürgün ediliyor. :D
Edit:Biraz baktım.Altından sonra sürgün ediliyormuş.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Celali - 27 Aralık 2013, 20:53:43
Gerçekten çok güzel olmuş.Hatta şuana kadar gördüğüm en çekici hikaye.Soluklanmadan okudum neredeyse.Tarihe de uygun fakat benim bildiğim Hezarfen sürgün ediliyor. :D
Maalesef , büyük ihtimalle saray ahalisi Sultan'ın aklına girip yarın öbür gün isyancılar uçarak saraya gelip canınıza halel getirebilirler şeklinde bi fikir sokuyorlar. Sonra da Hezarfen Ahmet Çelebi  Cezayir'e sürgün ediliyor ,lagari hasan çelebi ise Kırım'a kendisi gidiyor diye biliyorum.
Arkadaşım sonradan imla hatalarımı eksiklikleri düzelttim ilk yazdığım gibide durmuyor  :) ...
Edit:Ben Hezarfen gitmesin kalsın dedim  ordan danışman olarak atadım  :) .
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: ajdarın askeri - 27 Aralık 2013, 21:15:06
Takip  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: cemoooo - 27 Aralık 2013, 21:25:58
Resimleri kırparsan daha güzel olabilir.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Jackal - 27 Aralık 2013, 21:43:40
Takip  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: erman95 - 27 Aralık 2013, 21:47:32
Takip  :toff:
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Frederik Barbarossa - 27 Aralık 2013, 21:56:18
Güzel bölüm  :D Forumun böyle bir hikaye'ye ihtiyacı vardı  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: zafer2813 - 27 Aralık 2013, 22:10:45
Güzel, takip edeceğim  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Kurt Knispel - 27 Aralık 2013, 22:14:27
Takip.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Celali - 28 Aralık 2013, 08:14:10
Resimleri kırparsan daha güzel olabilir.
Çoğunu kırpmayı düşünmüyorum.

II - Revan  Seferi

Sultan Murat'ın otağı Şubat 635 Üsküdar'da kuruldu. Kendisi 7 Mart'ta otağa çıktı. Hareketten evvel kendisinin haberi olmadan hiç bir ocak ağasının ortak (tekaüd) ve korucu (yeniçeri odalarını bekleyen) isimleriyle İstanbul'da asker bırakmamalarını emretti; Maltepe geçilip Kazıklı derbend'ine gelindiği zaman solakbaşı'lardan Galatalı Çelebi'nin bir neferi İstanbul'da bıraktığını duyunca emektarlığına bakmayarak derhal önünde çökertip boynunu vurdurdu. Bundan sonra muhtelif konaklarda da zorbalardan veya haklarında şikâyet edilenlerden isterse vezir veya kadı olsun hiç kimseye aman vermeden öldürttü.

(http://i42.tinypic.com/2iw0hoh.png)


Erzurum'da Anadolu Sipahileri ve Sadrazam komutasındaki osmanlı ordusu ile birleşildi.

Erzurum'un merkeze uzaklığından ve ticaret imkanlarının kolaylığından dolayı bozuncu firarilerin pek çoğunun bulunduğu bir yerdi.Burada kısa vakitte peş peşe o kadar kelle  alındıki kelle sayısını hatırlayamıyorum.

(http://i43.tinypic.com/2vxruqd.jpg)

Ohrili Paşa Karabağ'ı kuşatmaya gönderildi ve Sultan IV.Murat 83 bin kişilik kuvveti ile kaleyi topa tutmaya başladı

(http://i41.tinypic.com/1zd8wux.jpg)

Kuşatma Günlüğü(önemli şeyler) :
-Emirguneoğlu Tahmasp Kulu Han  , kalenin barış içinde teslim edilmesinin teklifi için gönderilen elçiyi küstahlık ederek boş çevirdi.Babası Emirgune Han'dan beri aynı  aile 30 yıldır bu kalenin muhafızlığını yapmaktalar  , dolayısı ile safevilere olan sadakati tartışılmazdı.
Kale küçük olmasına karşın on iki bin kişiyle tahkim edilmişti ve cansiperane savunuluyordu.

-Murat Han ,ağır kayıplar verme pahasına kalenin etrafına metrisler kazdırdı ve o güne kadar görülmemiş bir harp tekniği olarak çıkan toprağı siperlerin önüne değil arkasına yığdırdı.Böylece muhtemel bi bozgun anında askerlerin kaçmasına mani olunacaktı.

-Aralıksız süren tahrip ateşiyle surarda açılan gedikler,safevilerin tüm müdahalelerine karşın birkaç gün içinde onarılamaz hale geliyordu ve Lağımcılarında berkitilmiş istihkamları uçurmasıyla savunma kısa sürede çökmeye yüz tuttu.
-Ancak Sultan Murad Han inanıyordu ki , top ve gülle sayısı daha fazla olabilir,yol boyunca islanan ve sellere kapılan barut'un takviyesi de daha sağlıklı olabilirdi bu yüzden Sadrazam Çuhadar Paşa'yı azarlamıştı.Hızla azalan barut stoklarının yetişmemesi tehlikesi gün gittikçe artıyordu.
Sultan Kırım Han'ı Canıbek Giray'a güvenmekle büyük hata etmişti , 40 bin altın sefer parası almasına rağmen böyle bi seferin gereksiz olduğunu açıklayıp  gelmemişti.

-Hünkar , muharebe süresince , atası Yavuz gibi ön saflardan ayrılmayarak askerin kararlılığının  sarsılmamasına kuvvetle vesile oldu.
Devrisi günlerde o denli azimle savaştıki  Murat Han , kısa süre sonra eklem ağrıları(nikris hastalığı) yüz tuttu.Hastalığına inat , agustosun 28'inde , Nalçalı İshak isimli , irilikle nam salmış bi yeniçeri ile birlikte Şahi güllelerinden birini yüklenip yağlı namludan içeri bıraktılar.Ancak yeniçeri rahatsız olduğunu işittiği sultan için ağırlığın çoğunu kendi üzerin almaya kalkışmıştı.Murat Han , bunu şahsına yapılan bi hakaret olarak kabul belledi ve koca yeniçeriyi bi tokat ile yere serdi işini kılıcıyla bitirecektiki yanındakiler onu caydırdılar.

(http://www.nkfu.com/wp-content/uploads/2012/03/bagdat-seferi-199x300.jpg)

-Saldırılar devam etti,açılan gediklerden sızan yeniçerilerle müdafiler arasında kanlı çarpışmalar oluyor, lağımcıların apansız indirdiği surların arasına süratle inen gaziler Safevi askerlerinin şaşkın ama kararlı savunmalarını teker teker   düşürüyorlardı. 

-Nihayet yenileceklerini anlayan Emirguneoğlu Tahmasp kulu Han  aman diledi ve kabul edildi . Sultanın huzuruna çıkan Emirguneoğlu'nu çok seven sultan ona hilatlar giydirip halep beylerbeyi yaptı , ismide değiştirilip Yusuf Emirguneoğlu yapıldı.   

Revan kalesi böylece feth edilerek derhal onarımına başlanmış,Saadetlu Murat Han ''Gazi'' unvanıyla anılır olmuştu.
Revan kalesi içine on iki bin asker, cephane konup muhafızlığı vezir Murtaza Paşa'ya bırakıldı.
(http://i44.tinypic.com/2dir1ue.png)

Sultan Revan alındıktan sonra Sadrazam'ı kuşatılan Diyarbekir'i kurtarmaya gönderdi.
Safevi Şah'ını iyice tahrik etmek ve harp meydanına getirmek için de
 kendisi ordusuyla Tebriz'e hareket  etti. Sultan yolda Maku,Merend,Hoy şehirlerini zapt etti;fakat aniden şiddetlenen ağrıların o güçlü bedeni yatağa düşürmesiyle herkesi bi endişe aldı. 

(http://i44.tinypic.com/2817wva.png)

Sadrazam'ın Safevi ordularına yenildiği haberi Otağ-ı Humayun'a ulaşınca Sultan çok sinirlendi.

(http://i41.tinypic.com/2rffp1h.png)

Bir süre sonra Tebriz'e giren sultan  taş üstünde taş , ileri gelenlerin de omuzları üzerinde başlarını koymadı.Bir tek Cihanşah ve Sultan Hasan Camilerini salimen bıraktı.Böylece Tebriz ,Osmanlılar tarafından altıncı defa ilhak edilmiş bulunuyordu.

 (http://i39.tinypic.com/2uj4j83.png)


Sultan akabinde Erdebil ve Kazvin'e kadar ilerlemek ve Şiilerin bu kutsal kentlerini yerle bir etmek istiyordu  ancak yaklaşan kış şartları ve dinmek bilmeyen rahatsızlığı daha öteye geçmesini engelledi.Bi süre  sonra sultan geri dönüş kararı aldı.

(http://i44.tinypic.com/15g7yxg.png)

Anadolu Beylerbeyi Bahadir Ohrili Paşa'nın Karabağ'ı zapt ettiği haberi Otağ-ı Humayun'a ulaşınca herkes çok sevindi.Sultan Ohrili Paşa'ya hediyeler gönderdi.

(http://i43.tinypic.com/4kit74.png)

Sadrazam Çuhadar Paşa'nın Safevilere tekrar yenilmesi ve badiat as şam kentinin Safevilerin eline geçmesi Sultan'ı sinirlendirdi.Bu kent Safevilerin eline geçince Şam yolu onlara açılmış oldu.

(http://i40.tinypic.com/w8b4b4.png)


İstanbul'a dönen Sultan Çuhadar Paşa'dan sadaret mührü geri alınıp Tayyar Paşa'ya verilmesini emretti.Çuhadar Paşa'da tekrar Vezir olup Rumeli Beylerbeyliğine atandı.

(http://i43.tinypic.com/a2pro0.png)


Yardıma gelmeyen Canıbek Giray tahttan indirilmiş yerine Sahib Giray geçirilmiştir.

(http://i42.tinypic.com/2mdif42.png) (http://i43.tinypic.com/23lntc8.png)

II.Bölümün sonu - Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: ultrasomega - 28 Aralık 2013, 08:19:20
Devam.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: barkardes - 28 Aralık 2013, 09:33:44
Güzel.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Jackal - 28 Aralık 2013, 09:40:25
Güzel bölüm. tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Darknight250 - 28 Aralık 2013, 10:46:24
Güzel bölüm.  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Friedrich Paulus - 28 Aralık 2013, 11:00:54
Hikayeyi yeni fark ettim ve çok beğendim.Kendine yeni bir takipçi daha kazandın,devam et  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Celali - 28 Aralık 2013, 11:12:04
Hikayeyi yeni fark ettim ve çok beğendim.Kendine yeni bir takipçi daha kazandın,devam et  tbrk*
Teşekkür ederim.
Hem haber vereyim yeni bölümü bugun veya yarın sabah paylaşırım.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: zafer2813 - 28 Aralık 2013, 18:13:35
Güzel bölüm.  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: erman95 - 28 Aralık 2013, 19:23:13
Takip tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Celali - 29 Aralık 2013, 08:21:04
III-Bağdat Seferi

Sultan Murat'ın otağı Nisan 637 Üsküdar'da kuruldu. Kendisi 27 Mayıs'ta otağa çıktı

Yer- Topkapı Sarayı Zaman - 26 Mayıs Otağ'a çıkmadan 1 gün önce
Vezir Kenan Paşa:''Sultan'ım sefer hazırlıkları tamam kapıkulları sizi beklerler.''
Sultan:''Tamam Paşa.''
Vezir:''Sultan'ım  sizin ağrılarınızdan dolayı afyon yuttuğunuz vardır.Bundan dolayı
bazen çakırkeyif bi görüntü vermektesiniz.Düşmanlarınız sizin hakkınızda topkapı sarayının mahzenlerinde içki deposu vardır gibi bi iftira yaymışlardır.''
Sultan:''Şu topkapı sarayına giren ve çıkan herşey defterlere yazılır.Düşmanlarım sinmiş gibi görünsede el altından işler çevirmekteler ha.Çıkabilirsin paşa .''

Sultan  Bağdat'ı geri almak için sefere çıkıyor.

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzpy0.png)

Sadrazam ve Anadolu Beylerbeyi'nin ordusu ile Diyarbekir'de bir araya geliyoruz

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzpyn.png)

Diyarbekirdeyken Babür Elçisi geldi delinemeyeceğini savundukları fil derisinden yapılma ve gergedan derisiyle kaplı bir kalkan hediye edip.Şahlarının Osmanlı ile hem Müttefik hemde hanedan evliliği yapmak istediğini belirtti.İki teklifte kabul edildi.Daha sonra o kalkan'ı Murad Han olağanüstü gücüyle cirit  atarak deldi.
(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzpyp.png)    (http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzpys.png)


Sultan kızıldeniz'de bir filo kurulmasını emreder.8 adet Kalyon yapımına başlanır.

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzpyy.png)

Otağ-ı Humayun - Musul konağı
İkmal Amiri izin alıp Sultan'ın çadırına girer  eteğini öpüp geri çekilir

İkmal Amiri:''Devlet'lü Sultanımız çetin iklim şartları nedeniyle birçok yük hayvanı telef olmuştur diğer amirlerle balyemez toplarını nasıl taşiyacağımızın tartışmasını yapmaktayız fakat bi sonuca ulaşamadık bi çözüm bulamaz isek bazılarını burda bırakmak zorunda kalabiliriz.''

Sultan IV.Murad Han:''Bre Amir , düşünmezmisiniz ki şu akan dicle nehrini görmezsiniz.Tez kayıklar hazırlanıp toplar içlerine konula eğer balyemez topları vaktinde bağdat'a varamaz ise kellen gider.Tez halledesin.''

İkmal Amiri:''Emr'ü başım üstüne sultan'ım.''

(http://www.ceddimizosmanli.net/wp-content/uploads/2012/03/sahitopu.jpg)

Kuşatma Günlükleri:

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzpz4.png)

Yer-Otağ-ı Humayun Zaman- 4 nisan

Sadrazam Tayyar Paşa:''Sultan'ım bugun Payitaht'tan yola çıkışımızın 312'inci günüdür ; hamd olsun Bağdat Kalesi'nin kara tarafı tamamıyla sarılmış durumdadır.Yeniçeri Ağası Hüseyin Ağa, Dicle'nin bataklığa dönmüş kıyılarının öte tarafında mevzilenen askerin murakebesindedir ki ,bu kesimde dahi doksan yedi  müdafaa kulesi yükselir.Kara tarafındaki yüz on dört burcun tamamı denetim altındadır ki toplam kule sayısı iki yüz on bir eder''.

Sultan IV.Murad Han:Paşa , şehri meşhur Safevi kumandanı Bektaş Han'ın savunduğu katileşmiştir.Peki Safevi askerleri ne kadardırlar ?''.

Sadrazam:''Bektaş Rüstem Han'ın yanında on iki bin kişilik seçme süvari tümeni bulunur.Ayrıca namlı Safevi kumandanlarından Revan Müdafii Mir Fettah ve Halef Han'lar dahi kalededirleri.Emirleri altında,Pavialı ünlü tüfenk ustası Don Augustus Michele'nin eğittiği beş bin kişilik Mazenderanlı tüfenkçiler vardır ki uçan kuşu gözünden vurular.Ancak kulelere yerleştirdikleri , eski Pers Ordusuna öykünerek ''Ölümsüzler olarak adlandırdıkları, kale cengi için özel eğitimli bir grup asker vardır ki bölük bölük kulelere dağıtılmışlardır.Bunlar sıradan askerler değildirler sultan'ım.Her biri üç adam kıymetindedir.Disiğlini kavi olmayan hiçbir ordu karşılarında tutunmamıştır,tutunamaz.Ayrıca Şah Şafi on iki bin seçme ve tamamı süvari artçı kuvvetleriyle kalenin yardımına yetişmek üzere altı konak ötede kasr'ı şirin mevkiinde hazır beklemektedir.Ancak siz sağolun sultan'ım askerimize verdiğiniz çeki düzen sayesinde Osmanlı askeri eski disiplinine kavuşmuştur.

Sultan IV.Murad Han:''Beli Paşa , Ohrili Paşa'ya haber salın  yanına askerlerini alıp şehrizor bölgesini işgalden kurtasın.Çekilebilirsin Paşa ''.

Sadrazam:''Emriniz başım üstüne sultanım''.

Sadrazam otağ'dan çıkar.

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzpz9.png)

Yer Otağ-ı Humayun Zaman 15 temmuz
Tayyar Paşa:''Sultan'ım İmamıazam Ebu Hanife'nin türbesi ilk çarpışmalarda elimize geçti , düşmanlarınız içki içtiğiniz için  türbeye gitmekten utandığınızı söylerler''.
Sultan:''Derler Paşa , düşmanımız çoktur.Benim türbeyi ziyaret etmeme sebebim daha bağdatı almadığımdandır.Bağdat Haricilerin elindeyken hangi yüzle çıkayım ebu hanife'nin önüne ? Bu konuyu kapat Sadrazam , şeyhülislam Yahya Efendinin  bahsettiğin genç oğlanı çağır''.
Genç bi oğlan çadırdan içeri girer
Sultan:''İsmin nedir?''
Oğlan:'' Osmandır.Genç Osman.''
Sultan:''Gönüllü olanlar bıyık burmalı.''
Genç Osman:''Sultan'ım bilirim hazırlıklı geldim.''
Genç osman kuşağından demir bi tarak çıkarır ve üst dudağına saplar kan bürür.
Bunun üzerine sultan duygulanarak ağlar ve osman'ı öncü kuvvetlere koyar.
Sultan:''Senin taşıdığın ruh'a sahip olanlar azdır yiğit oğlan.''

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzpzf.png)

Ohrili Paşa Şehrizor'u kurtarıp geri döner.Sultan ona hilatlar giydirip bin akçe hediye verir.

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzpzn.png)

Yer Otağ-ı Humayun Zaman 18 Ağustos
Sultan ile devlet adamları kuşatma ile ilgili konuşurken  Vezir Kenan Paşa izin isteyip çadıra girer haber getirmiştir.
Kenan Paşa:''Sultan'ım 10 bin civarında Safevi süvarisi kuşatmamızı yarıp kaleye girmişlerdir.''
Tayyar Paşa:''Devlet'lü Sultan'ım böylece sayıları 40 bin'e ulaşır.Böyle bi sayı uzun kuşatmalara dayanabilir.Sultan'ım bence hemen taarruz etmeliyiz''.
Sultan:''Hayır paşa sen şu acem burcunu görmez misin toplarla askeri telef eder.En az kayıpla bağdatı almak icap eder.Çıkabilirsiniz paşalar.''

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzpzw.png)

Yer- Otağ-ı Humayun Zaman- 30 ağustos
Tayyar Paşa:''Sultan'ım tesipitinizde ne kadar haklı olduğunuzu anladım eğer taarruz edilse idi acem burcu birçok askeri telef ederdi.Az önce haberi ulaştı sultan'ım lağımcılarımız acem burcunu çökertmişler.''
Sultan IV.Murat Han:''Güzel.Taarruz başlasın o halde.''
Tayyar Paşa:''Sultan'ım bence taarruz etmemeliyiz.''
Sultan: Olmaz hemen tarruza başlanacak  karşı çıkma bidaha.Ayrılabilirsin.''
Sadrazam Tayyar Paşa  : ''Emredersiniz Sultan'ım.''

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzq02.png)

Tarruz devam etmekdetir  kuleler tek tek düşmekte çarpışmalar sokaklara kadar yayılmaktadır.Kalenin düşeceğini anlayan Rüstem Bektaş Han Kaleyi vire ile teslim eder.İsteyen askerlerin kalede kalabileceği veya gidebileceği izni verilir.
 
(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzq0q.png)

Kuşatma sonucu kayıplarımız.

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzq0v.png)

Sultan tarihe geçecek şu sözleri söyler
Sultan:''Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzeldi ne!''
Genç Osman'ın şehit düştüğünü öğrenen sultan çok üzülür.Kayıkçı Kul Mustafa Genç Osman diye mehter yazar.
Sultan daha sonra İmamı azam  Ebu Hanife'nin türbesini ziyaret eder türbede gözyaşlarına boğulur.

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzq0y.png)

Seferden dönme kararı alan  Padişah  elçiyi Kasr'ı Şirine gönderir ve Safevi devleti ile barış antlaşması imzalanır.
Kasr'ı Şirin Antlaşması:
-Bağdat ve Revan Osmanlınındır.
-Safeviler osmanlı topraklarından çekilecek, osmanlı askeri ise karabağ ve tebriz'i boşaltacak.
-Safeviler 100 Deve yükü İpeği savaş tazminatı olarak verecek.
-Safeviler türk göçünü ve ticaret'i engellemicek.
 
(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzq12.png)

26 Yaşında Fatih-i Bağdadi lakabını kazanan Sultan IV.Murad Han görkemli bir tören ile istanbula giriş yaptı.40 gün 40 gece kutlamalar oldu.Sultan Murat Han tebaasının sevgisinide kazandı.

(http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzq15.png)

III.Bölümün Sonu - lüften yorumlarınızı esirgemeyin
Not:Bundan sonra neler yapayım , aklımda leh-don kazakları seferi var.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Friedrich Paulus - 29 Aralık 2013, 10:19:17
Güzel bir bölüm daha  tbrk* EU4'den pek anlamadığım için ona yorum yapamayacağım  :(
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Jackal - 29 Aralık 2013, 10:28:32
Güzel bölüm. tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: rizeli53 - 29 Aralık 2013, 10:39:18
Düzeltirsin diye demedim ama sanırsam kelimeyi yanlış biliyorsun."Tarruz" değil "Taarruz".Ayrıca engellemicek,alıcam gibi günlük konuşma üslubuyla anlatmasan daha iyi olur.Onun dışında güzel gidiyor  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Celali - 29 Aralık 2013, 10:45:38
Düzeltirsin diye demedim ama sanırsam kelimeyi yanlış biliyorsun."Tarruz" değil "Taarruz".Ayrıca engellemicek,alıcam gibi günlük konuşma üslubuyla anlatmasan daha iyi olur.Onun dışında güzel gidiyor  tbrk*
Eksikliklerimi görmeme yardım ettiğin için teşekkür ederim.Bu yayınladığım ilk hikayem .Taarruz kelimeside kafama takılmıştı zaten  ... hikayedeki kelimelerde düzenlemeye gideyim o zaman hemen .
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: labo77 - 29 Aralık 2013, 10:47:09
çok güzel ddevam  &)
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Darknight250 - 29 Aralık 2013, 10:49:06
Çok güzel devam  &)
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: barkardes - 29 Aralık 2013, 11:37:36
Çok güzel bölüm.Bence hazır doğuda kafan rahatken batıda Avusturya'yı dize getirmeye çalış.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Celali - 29 Aralık 2013, 12:13:59
Çok güzel bölüm.Bence hazır doğuda kafan rahatken batıda Avusturya'yı dize getirmeye çalış.
Teşekkür ederim.Batı'da Avusturya venedikle savaşa girip zaferle çıktı.Avusturyaya sefer düzenleyebilirim.
Burada birkaç kelimenin anlamını vereyim bilmeyenler varsa diye:
Leh-Polonyalı
Nemçe-Avusturya
Beç-Viyana
Moskof-Rus
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: ultrasomega - 29 Aralık 2013, 14:29:27
Teşekkür ederim.Batı'da Avusturya venedikle savaşa girip zaferle çıktı.Avusturyaya sefer düzenleyebilirim.
Burada birkaç kelimenin anlamını vereyim bilmeyenler varsa diye:
Leh-Polonyalı
Nemçe-Avusturya
Beç-Viyana
Moskof-Rus
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Aykut - 29 Aralık 2013, 21:20:19
Çok güzel ve akıcı anlatıyorsun, devam tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Frederik Barbarossa - 29 Aralık 2013, 22:25:20
Güzel bölüm. tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Celali - 29 Aralık 2013, 22:42:40
Teşekkür ederim.Ayrıca bu hafta sınavım felan var... En geç  çarşamba günü atarım yeni bölümü.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: Miltiades - 29 Aralık 2013, 23:16:55
Viyana seferine cık derim. Lehlere sefere sonra cikarsin Rusyaya karsi dostlarin olabilirler.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi
Gönderen: cennaro - 30 Aralık 2013, 18:40:22
Güzel, eline sağlık.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 01 Ocak 2014, 13:14:02
Yılbaşı özel 2 bölüm ard arda :)

IV-Hazırlıklar Başlıyor
(http://i.hizliresim.com/xYPGje.png)
1638 Yılının Son Divan-ı Humayun toplantısı

(http://birdeburadandinleyin.com/wp-content/uploads/2013/10/DIVANI-HUMAYUN.jpg)
Nişancı:'' Sultan'ım Würzburg prensliği Avusturya İmparatorluğuna tabi olmuştur''.
Sultan:''Hagsburgların haline  ne dersin Tayyar Paşa ?''.
Sadrazam:''Sultan'ım hagsburg hanedanından olan ispanya ve avusturya imparatorlukları avrupanın çoğuna hakimler.İspanya hollandalı ve güney italyalı insanların isyanlarıyla savaşmaktadır.Protestanlık en büyük düşmanıdır bunların.''
Sultan:''Paşa , dedem Kanuni'den bu yana avrupa başıboş bırakılmıştır dizginleri elimize almamız gerek.''

(http://i.hizliresim.com/xYPXae.png)


Sadrazam:''Sultan'ım  bu devletlerle savaşmak çok tehlikelidir yenilebiliriz.Elçilikler açıp askeriyelerini araştırmak , yeni gemiler üretmek , asker sayımızı arttırıp  yeni askeri teknolojiler keşfetmek , bu devletlerin düşmanlarıyla ittifak kurmak gibi önerilerim vardır Sultan'ım.''
Sultan:''Bu fikirler kulağa hoş gelir.İlk olarak fas sultanlığı ile ittifak ve hanedan evliliği tesis edilsin.''

(http://i40.tinypic.com/15f0f8j.png)  (http://i.hizliresim.com/eaqkOe.png)

Sultan:''Kaptan'ı derya Yusuf Sissaou Paşa.Tez 5'er tane kadırga ve  yelkenli inşaat edesin.''
Kaptan-ı Derya:''Emriniz başım üstüne Sultan'ım.''

(http://i41.tinypic.com/2a4nxn8.png)

(http://i41.tinypic.com/2cfcy05.png)

Sadrazam:''Sultan'ım eğer fransa ile birlikte avusturya'ya karşı koalisyon'a girersek.Savaşta bize yardım ederler.''
Sultan:''Girilsin o halde.''

(http://i.hizliresim.com/e7m9vK.png)

Sultan:''Tophane amirine haber salın yeni toplar üretsin.''

(http://i.hizliresim.com/w1P9pK.png)

Rumeli Defterdarı:''Sultan'ım Devletimizin Büroksasisi çok iyi işlediğinden daha fazla vergi hazinemize girer.''

(http://i.hizliresim.com/wvz06w.png)

Sancak Beylerini  öldüren isyancı askerlerin üzerine ordu gönderildi

(http://i.hizliresim.com/e2vmje.png)

Hepsi Kılıçdan geçirildi

(http://i.hizliresim.com/KDoV6x.png)

Halife'yi Azimüş Şan Murad Han hazretleri sayesinde devletin İlmiye Sınıfı güçlendi.
( adminastor- İlmiyye , Diplomatik- Kalemiyye , Askeri-Seyfiyye)

(http://i.hizliresim.com/KlBBJe.png)

Avusturya  protestan olduğu  için bu alman prensliğine savaş açtı

(http://i.hizliresim.com/xGbn2e.png)

Alimlerimiz hiç boş durmuyor

(http://i.hizliresim.com/wOJ2ZK.png)

Sultan başkentimizde bir elçilik binasının yapılması emrini verdi

(http://i.hizliresim.com/xAZYLK.png)

Üretim artıyor , fakat teknoloji de pahalılaşıyor

(http://i.hizliresim.com/e5pRLw.png)

Sultan Budin şehrinin daha iyi tahkim edilmesini istiyor

(http://i.hizliresim.com/KZ21GK.png)

Avusturya Oldenburg prensiliğini kendine bağladı

(http://i.hizliresim.com/K6Ylvx.png)

Sultan Baharat yolunun canlanması için  yolların yenilenmesini emrediyor
(http://i.hizliresim.com/KDo8vx.png)

(http://i.hizliresim.com/KPvp5e.png)

Yapılan toplar ordu'ya teslim edildikten sonra bu kadar top yetmez diyen Murad Han yeni topların yapımına başlanmasını emretti

(http://i.hizliresim.com/Kd4oDK.png)

Sultan Rumeli ve Anadolu Beylerbeyine asker toplamaları için iradeler gönderdi.

(http://i.hizliresim.com/xBoZMK.png)

(http://i.hizliresim.com/KnYAMx.png)

İstanbul Tersanesini gezen Sultan'ımız tersanenin büyütülmesini emretti

(http://i.hizliresim.com/xV2lvx.png)

Würtemberg'le yaptığı savaşı kazanan avusturya würtemberg'i ilhak etti

(http://i.hizliresim.com/Kd4nDK.png)


Sultan'ın izniyle Rumeli Beylerbeyi Belgratta Hazine binası inşa ettiriyor.

(http://i.hizliresim.com/x0b7Zw.png)

Würtembergli isyancılara destek kararı alındı

(http://i.hizliresim.com/x8mgnK.png)

Lehlerle arası açık olan Avusturya Lehistan'a amborgo uygulamaya başladı

(http://i.hizliresim.com/wLdaZw.png)

Budin Muhafızlığına atanan Hüseyin Ağa'nın yerine Orhan Uluç Yeniçeri Ağası oldu.Ordumuzu büyütmemize yardımcı olacak.

(http://i.hizliresim.com/K6Yklx.png)

Viyana Sefirimiz Avusturya  hakkında bir risale yazarak Payitaht'a gönderdi

(http://i.hizliresim.com/ekZgJw.png)

Tarih-10 Ocak 1642   Yer- Divan-ı Humayun   toplantısı
Sadrazam:''Sefirimizin bize gönderdiği risale doğrultusunda Avusturyalıların askeriyesinin bizimkinden daha gelişmiş olduğu , ordularının 3/2 gibi durumlarda bile düşman ordularını hezimet'e uğrattığı yazar.''
Sultan IV.Murat Han:''O zaman  askeriyemiz düzelmeden ve askeri ilmimizi geliştirmeden batı'ya sefer düzenlemek tehlikeli olacaktır.''
Sadrazam:''Haklısınız Hünkarım.''

IV.Bölüm sonu
---------------------------

V-Girit Seferi

Tarih-25 ocak 1642 Yer-Divan-ı Humayun Salonu
 Sadrazam:''Sultan'ım Venedik ve Malta Şovalyeleri akdeniz'de sorun çıkartırlar.Doğu akdeniz'in güvenliği için mühim olan Girit adasıda Venediklilerin elindedir.Bunların üzerine sefer düzenlemek ve dize getirmek en iyisi olacaktır Sultan'ım.''
Sultan IV.Murat Han:''Haklısın paşa , tez savaş ilan edilsin sen de yanına asker alıp girit'e çıkasın.Tüm ticari ilişkilerde kesilsin.''

(http://i.hizliresim.com/xBo0LK.png)

Malta Şovalyeleri Venedik'in yanında savaş'a katılıyorlar

(http://i.hizliresim.com/eNYWgw.png)

Venedik bize ambargo uyguluyor.

(http://i.hizliresim.com/xV26Bx.png)

Girit Kuşatması başladı

(http://i.hizliresim.com/eaP2gw.png)

Alimlerimiz Yeni Gemi tasarımları yaptılar.

(http://i.hizliresim.com/x8mDWK.png)

Safeviler boş durmuyor.Safevilerle harb etmek lazım.

(http://i.hizliresim.com/eon3Qw.png)

El-Ezher üniversitesi'de boş durmuyor.

(http://i.hizliresim.com/xJdAWw.png)

İspanya ve Avusturya Hagsburgları arasındaki ittifak bozuldu.Herkes buna çok sevindi.

(http://i.hizliresim.com/K6YPEx.png)

Beyrut'ta ticaret'in daha önemli olduğuna karar verildi

(http://i.hizliresim.com/xV2Yyx.png)

Kahire'de hazine binası inşaati başladı

(http://i.hizliresim.com/w1jdYe.png)

Son günlerinin tadını çıkar Avusturya imparatoru

(http://i.hizliresim.com/xAZJzK.png)

Lehlerle düşman olmaları en çok bizim işimize yarıyor.

(http://i.hizliresim.com/KDoJZx.png)

Dalmaçya kıyılarına asker çıkaran Venedik Tabi devletlerimizin askerleri tarafından püskürtüldü

(http://i.hizliresim.com/eonEQw.png)

Corfu adası ele geçirildi

(http://i.hizliresim.com/KgjXbx.png)

Venedik donanması Ragusalı Ticaret filosuna saldırdı

(http://i.hizliresim.com/x32Are.png)

Kandiye Kalesi Düştü !

(http://i.hizliresim.com/KlB3Ee.png)

Kandiye limanında demirli bulunan Venedik gemileri yakıldı

(http://i.hizliresim.com/x9vgrK.png)

Sadrazam Tayyar Paşa Girit adasından ayrıldı  ve donanma adriyatik denizine doğru yol almaya başladı.Hedefimiz Venediğin başkentini zapt etmek !

(http://i.hizliresim.com/KDoPlx.png)

Hazırlıksız yakalanan küçük bir Venedik filosu batırıldı

(http://i.hizliresim.com/eonj7w.png)

Rahat durmayan ve sınır tacizleri yapan Safevi devletine savaş ilan edildi.Babürlüler bize destek olacak.Safevileri iki taraftan sıkıştıracağız.

(http://i.hizliresim.com/x9vQOK.png)

Kırım Han'ı sefer hazırlıklarına başladı

(http://i.hizliresim.com/wzQBgK.png)

Bahadır Paşa Karabağ'ı kuşatma'ya gönderildi

(http://i.hizliresim.com/K4YGYw.png)

Malta Şovalyeleri kaşla göz arasında Kıbrıs'a asker çıkardı.Neyse ki Kıbrıs'ın kuşatılacağını tahmin eden kaptan-ı derya kale'yi güçlendirmişti.

(http://i.hizliresim.com/xV23Rx.png)

Osmanlı donanmasını Venedik kenti açıklarında gören Dük kalp krizinden vefat etti.Yerine yeni bir Dük seçildi.

(http://i.hizliresim.com/wLdOzw.png)

Abluka'yı yarmaya çalışan Venedik donanması batırıldı.

(http://i.hizliresim.com/w1jG1e.png)

Kıbrıs kuşatmasına destek olmak için giden Malta donanması Osmanlı donanması ile karşılaştı.

(http://i.hizliresim.com/KDo71x.png)

Yenileceğini anlayan Malta Amiral'i kaçma'ya karar verdi.Bir Yelkenlileri borda edilerek ele geçirildi.

(http://i.hizliresim.com/KlBOle.png)

Donanma'ya önem vermenin meyvalarını almaya devam ediyoruz

(http://i.hizliresim.com/xREDGe.png)

El-Karaklı askerler beylerini öldürmüşler.Hayla kendilerini Memlük hakimiyetinde zannediyorlar galiba.Tez kelleleri uçurulsun !

(http://i.hizliresim.com/KPv1ve.png)

Venedik kentinin yakınlarında kara'ya çıkan Sadrazam Tayyar Paşa  Venedikli askerler tarafından karşılandı ve kıran kırana bir çarpışma başladı.

(http://i.hizliresim.com/xJdZBw.png)

Kara'da Safevileri yenen Babürlüler aynı mahareti denizde gösteremedi. Malesef Kızıldeniz filomuz savaşa yetişemedi.

(http://i.hizliresim.com/eWWqLe.png)

Kırım Süvarileri iran'a girdi !

(http://i.hizliresim.com/KPv7Qe.png)

V.Bölümün Sonu - lütfen yorumlarınızı esirgemeyin özelliklede sen Rizeli :)
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Miltiades - 01 Ocak 2014, 13:25:28
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: erman95 - 01 Ocak 2014, 13:25:54
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: menars - 01 Ocak 2014, 13:27:12
Güzel Bölüm
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: rizeli53 - 01 Ocak 2014, 13:33:47
Güzel olmuş,tebrikler öncelikle.Ayrıca önerilerimi dikkate almışsın sanırım daha resmi daha iyi bir dil olmuş.Hele o İlmiyye,Kalemiyye falan çok hoşuma gitti."Hala" yerine "Hayla" yazman da nazar boncuğu olsun  ;)
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 01 Ocak 2014, 13:35:13
Güzel olmuş,tebrikler öncelikle.Ayrıca önerilerimi dikkate almışsın sanırım daha resmi daha iyi bir dil olmuş.Hele o İlmiyye,Kalemiyye falan çok hoşuma gitti."Hala" yerine "Hayla" yazman da nazar boncuğu olsun  ;)
Teşekkürler , :D
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Darknight250 - 01 Ocak 2014, 13:41:11
Guzel bolum :-)  Sultan kac yasina geldi?
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: ultrasomega - 01 Ocak 2014, 14:22:01
Guzel bolum :-)  Sultan kac yasina geldi?
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Jackal - 01 Ocak 2014, 15:14:14
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: barkardes - 01 Ocak 2014, 15:58:32
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: ultrasomega - 01 Ocak 2014, 16:04:40
Bu arada çoğu yere din adamı yolla ve idea işareti gelmiş.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 01 Ocak 2014, 16:39:08
Guzel bolum :-)  Sultan kac yasina geldi?
32 yaşında daha :)
Çok yaşıyacak ...
Bu arada çoğu yere din adamı yolla ve idea işareti gelmiş.
Oralar olduğu dinde kalsın Osmanlıdaki gibi ve adminastory puanı harcamak istemiyorum  ...
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Darknight250 - 01 Ocak 2014, 17:04:29
32 yaşında daha :)
Çok yaşıyacak ...Oralar olduğu dinde kalsın Osmanlıdaki gibi ve adminastory puanı harcamak istemiyorum  ...
Bence de oralarla pek uğraşma çünkü isyan çıkma riski artıyor eğer din değiştirmeye çalışırsan.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 01 Ocak 2014, 17:23:34
Bence de oralarla pek uğraşma çünkü isyan çıkma riski artıyor eğer din değiştirmeye çalışırsan.
Uğraşmicam zaten Osmanlıdaki gibi hoşgörü politikası uygulicam :)
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: blackwhist - 02 Ocak 2014, 15:25:02
Savaşlardan sonra batılılaşmaya bak bir an önce yoksa savaşlarda fazla kayıp verirsin :). Bu arada güzel yazmışsın eline sağlık  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Shqiptar - 02 Ocak 2014, 15:47:37
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 02 Ocak 2014, 16:10:56
Savaşlardan sonra batılılaşmaya bak bir an önce yoksa savaşlarda fazla kayıp verirsin :). Bu arada güzel yazmışsın eline sağlık  tbrk*
Herkese teşekkürler , ve batılılaşma ortalama ne kadar sürer ? 10 teknoloji ilerliyene kadar batılılaşmasam olmazmı  ıslah edilmiş yeniçeri,niazm-ı cedid gibi Avrupa askerlerine denk askerler var :)
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Frederik Barbarossa - 02 Ocak 2014, 16:26:21
Savaşlardan sonra batılılaşmaya bak bir an önce yoksa savaşlarda fazla kayıp verirsin :). Bu arada güzel yazmışsın eline sağlık  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: blackwhist - 02 Ocak 2014, 17:48:20
Herkese teşekkürler , ve batılılaşma ortalama ne kadar sürer ? 10 teknoloji ilerliyene kadar batılılaşmasam olmazmı  ıslah edilmiş yeniçeri,niazm-ı cedid gibi Avrupa askerlerine denk askerler var :)

yıl zaten 1650 lere gelmiş ister istemez askeri alanda sıkıntı çekeceksin :) batılılaşma hükümdara göre değişir benim hükümdarlar kıytırıktı 15 küsür yılda bitirebildim :) sıkıntılı bir süreç hiç kimseye bulaşmaman gerekiyor :) başarırsan  kimse seni tutamaz  tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 02 Ocak 2014, 18:02:49
yıl zaten 1650 lere gelmiş ister istemez askeri alanda sıkıntı çekeceksin :) batılılaşma hükümdara göre değişir benim hükümdarlar kıytırıktı 15 küsür yılda bitirebildim :) sıkıntılı bir süreç hiç kimseye bulaşmaman gerekiyor :) başarırsan  kimse seni tutamaz  tbrk*
Tamam bi iran savaşını bitireyim eğer avusturyaya sefer düzenlemez isem batılılaşmaya çabalarım
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Frederik Barbarossa - 02 Ocak 2014, 23:47:21
yıl zaten 1650 lere gelmiş ister istemez askeri alanda sıkıntı çekeceksin :) batılılaşma hükümdara göre değişir benim hükümdarlar kıytırıktı 15 küsür yılda bitirebildim :) sıkıntılı bir süreç hiç kimseye bulaşmaman gerekiyor :) başarırsan  kimse seni tutamaz  tbrk*
Hükümdar değilde Stability'e bakar 3 ise kısa bir sürede batılılaşır ve hızla Avrupa'yı yakalarsın. tbrk*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: blackwhist - 03 Ocak 2014, 00:23:28
Hükümdar değilde Stability'e bakar 3 ise kısa bir sürede batılılaşır ve hızla Avrupa'yı yakalarsın. tbrk*

Stability direk -3 e düşüyor batılılaşmaya başlayınca birde %200 zam geliyor stability arttırmaya + ya geçince yavaş yavaş süreç işlemeye başlıyor ama sıkıcı bir süreç ya  ;D yönetim puanı iyi olsa da kurtarır sıkıntı yok mesele stability i + duruma getirebilmekte :)
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Frederik Barbarossa - 03 Ocak 2014, 06:30:53
Stability direk -3 e düşüyor batılılaşmaya başlayınca birde %200 zam geliyor stability arttırmaya + ya geçince yavaş yavaş süreç işlemeye başlıyor ama sıkıcı bir süreç ya  ;D yönetim puanı iyi olsa da kurtarır sıkıntı yok mesele stability i + duruma getirebilmekte :)
Oydu zaten kast'ım yönetim puanı biriktirebilirse ne ala  evil*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 03 Ocak 2014, 16:20:05
Stability direk -3 e düşüyor batılılaşmaya başlayınca birde %200 zam geliyor stability arttırmaya + ya geçince yavaş yavaş süreç işlemeye başlıyor ama sıkıcı bir süreç ya  ;D yönetim puanı iyi olsa da kurtarır sıkıntı yok mesele stability i + duruma getirebilmekte :)
Yönetim puanı aslında bana lazım askeri idealar açıcam ve bundan sonraki padişah 0/0/0 bu ölürse batılılaşma sekteye uğrar ...
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Darknight250 - 03 Ocak 2014, 16:21:25
Oydu zaten kast'ım yönetim puanı biriktirebilirse ne ala  evil*
Alâ alâ fakat yönetim puanın ne olursa olsun -100'e düşünce biriktirdiğin boşa çıkıyor.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Frederik Barbarossa - 03 Ocak 2014, 16:28:32
Alâ alâ fakat yönetim puanın ne olursa olsun -100'e düşünce biriktirdiğin boşa çıkıyor.
Bu velet - 100 den çıkmıcak mı sanki  :P
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: rizeli53 - 03 Ocak 2014, 16:52:48
Batılılaşmadan önce maksimum yönetim puanı biriktirin.Binalara harcayın sonra batılılaşmaya başladığınızda bunları iptal edin  :wiseguy:
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Frederik Barbarossa - 03 Ocak 2014, 20:39:11
Batılılaşmadan önce maksimum yönetim puanı biriktirin.Binalara harcayın sonra batılılaşmaya başladığınızda bunları iptal edin  :wiseguy:
Denemekte fayda var :D
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 03 Ocak 2014, 20:46:26
Denemekte fayda var :D
Bencede :D
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: rizeli53 - 03 Ocak 2014, 21:10:13
Ben denedim ve gayet başarılı oldum.Hile de sayılmaz bence  ;)
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: ---- - 03 Ocak 2014, 21:55:05
iyiymiş
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: ultrasomega - 03 Ocak 2014, 22:07:26
Batılılaşmadan önce maksimum yönetim puanı biriktirin.Binalara harcayın sonra batılılaşmaya başladığınızda bunları iptal edin  :wiseguy:
Bunun faydası neki.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Darknight250 - 03 Ocak 2014, 23:37:14
Yeni bölüm ne zaman?
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: rizeli53 - 03 Ocak 2014, 23:40:30
Bunun faydası neki.

Administrative puanlar geri dönüyor stabilityi yükseltiyorsun.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Darknight250 - 10 Ocak 2014, 22:12:13
Hikaye iptal mı oldu?
Yeni bölüm ne zaman?
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Frederik Barbarossa - 11 Ocak 2014, 06:39:04
Batılılaşırken ülke elde patladı galiba  sphle*
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 11 Ocak 2014, 09:34:44
Yeni bölüm ne zaman?
Okulda hocalar bilgisayarı azaltın demiş babam da 1 Saat'e indirdi bunun hikaye yazması oynaması resimleri atması 2-3 saat sürüodu ... onun için  .


Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 11 Ocak 2014, 09:44:24
VI.Bölüm Azerbaycan Seferi

Sultan Muratın Otağı 10 şubatta Üsküdarda kuruldu kendisi 22 şubatta otağ'a çıktı.

(http://i.hizliresim.com/eyAlby.png)

Venedik Kenti önlerinde yapılan muharebeyi Sadrazam Tayyar Paşa kazandı Venedikli askerlerin bir kısmı kale'ye sığındı

(http://i.hizliresim.com/eN94z5.png)

Kızıldeniz filomuz Safevilerin birkaç gemisini batırdı

(http://i.hizliresim.com/eW6ZN2.png)

El-Karaklı İsyancı Askerler Osmanlı askeriyle çarpışmaya başladıktan bi süre sonra dağıldılar

(http://i.hizliresim.com/wjv29n.png)

Avusturyanın Krain kenti hakkında hak iddası elde ettik , zaten kötü olan ilişkilerimiz bozuldu

(http://i.hizliresim.com/eQ4l63.png)

Safevi donanması Filomuz'u batırdı.Yeni bir filonun inşaatına başlandı.

(http://i.hizliresim.com/wbg2nd.png)

Venedik Antlaşması imzalandı:
1-Girit osmanlıya verilecek
2-Venedik Dalmaçya kıyıları ve Arnavutluğun Kesin olarak Osmanlı toprağı olduğunu kabul edecek
3-Venedik Malta Şovayeleriyle ilişkisini kesecek
4-Osmanlı venedik önlerindeki ve corfu adasındaki askerlerini  çekecek

(http://i.hizliresim.com/wO3ZGQ.png)

Herat muharebesinde Babür orduları Safevi ordularını yenilgiye uğrattı

(http://i.hizliresim.com/x89bqQ.png)

Çıkabilecek isyan riskine karşın Girit adasına bir miktar kuvvet yerleştirildi

(http://i.hizliresim.com/e7Vb95.png)

Alimlerimiz boş durmuyor

(http://i.hizliresim.com/KdW264.png)

İspanyanın Avusturya ile tekrar ittifak kurması hesaplarımızı bozdu

(http://i.hizliresim.com/eayD4z.png)

Sultan Tebrize tekrar girdi.Böylece Tebriz osmanlılar tarafından yedinci defa ilhak edilmiş bulunuyordu.Geçen seferki gibi sultan taş üstünde taş ileri gelenlerinde omuzları üzerinde baş bırakmadı.

(http://i.hizliresim.com/wLY4Jj.png)

Yeni hekimbaşının tibetten getirilen bir bitki ile yaptığı ilaç sayesinde Sultan geçen seferki gibi hasta değildi ve şiilerin kutsal kentlerinden erdebil ve kazvin'i yakıp yıktı

(http://i.hizliresim.com/w12k9A.png)

(http://i.hizliresim.com/wbgYA8.png)

Ardından da Sultan Safevi Şahına harp meydanına gelmesi için bir mektup yazdırdı.

Mısır Beylerbeyi El-Hasa Kentini zapt etti

(http://i.hizliresim.com/xVg65n.png)

Umman askerleri Mahra sancağını işgal ettiler

(http://i.hizliresim.com/eQ4WXZ.png)

--Tebriz Muharebesi--
Hem şii halkın baskıları hemde osmanlı askerlerinin iran'da cirit atması şah'ı savaş meydanına çekmişti.

(http://i.hizliresim.com/xGp5nZ.png)

Yer-Otağ-ı Humayun
Sadrazam:''Sultan'ım Safevi ordusu  49 bin kişiden oluşmaktadır.Süvarileri getirememişler.''
Sultan:''Topları birbirine zincirlensin.''
Sadrazam:''Emredersiniz sultan'ım.''

(http://i.hizliresim.com/e2Y57A.png)

Karabağ kuşatmasını bitiren Bahadır Paşa askerleriyle birlikte yardım etmek için yola çıktı.
Yer-Otağ-ı Humayun
Sultan Çadırının penceresinden muharebe meydanını izlemektedir.
Sadrazam:''Sultan'ım Safevi ordusu tüm süvarileri ile sol kanadımıza baskı yaparak kısmen dağıtmışlardır .''
Sultan(sinirili bi şekilde):''Tez haber salın gelen Bahadır Paşa Safevi ordusunun sağ kanadını arkadan kuşatsın.''
Sadrazam:''Emriniz başım üstüne sultan'ım.''

(http://i.hizliresim.com/wbgYQb.png)

Yer- Otağ-ı Humayun Zaman- 24 ağustos
Sadrazam:''Sultan'ım safevi ordusunun morali çöktü.Hızla geriye çekiliyorlar.''
Sultan:''Beli , paşa çekilebilirsiniz .''

(http://i.hizliresim.com/wz2YQj.png)

Şah Şafi kalan askerleriyle birlikte kaçmaya başladı

(http://i.hizliresim.com/Kl09BJ.png)

İlmiye sınıfına destek lazım

(http://i.hizliresim.com/Kl09zr.png)

Hürmüz boğazına çıkarttığımız birlik şehri zapt etmiş

(http://i.hizliresim.com/KqmRmd.png)

Safevilerle birlikte kaçan el-hassa beyi ve askerleri kılıçtan geçirildi

(http://i.hizliresim.com/wbgYgZ.png)

Sultanımız Hamadan Şehrine girdi

(http://i.hizliresim.com/K4Z8ZA.png)

Avusturya Venedik'e savaş açtı

(http://i.hizliresim.com/x31P10.png)

Tersaneden yeni çıkan gemilerimiz basra körfezinde düşman gemilerini batırdı

(http://i.hizliresim.com/KZAJW3.png)

Bi süre sonra Safevi-Umman birleşik donanması gemilerimizi batırdı

(http://i.hizliresim.com/eoY92X.png)

Yer- Otağ-ı Humayun Zaman-31 Mayıs 1646
Sultan:''İsfahan kenti  savunması hakkında bilgi veresin paşa.''
Sadrazam:''Sultanım şehrin etrafında 180 civarı savunma kulesi vardır , garnizon da ise 15 bin asker vardır ki bunların 5 bini kaliteli tüfenkçidir.Bu kuşatma Bağdat kuşatmasından daha kolay olacaktır sultan'ım.Ayrıca aldığımız  bilgilere göre safevi hazinesi kaçırılamamış şehirde durur.''
Sultan:''Beli , Paşa. Hepiniz çekilebilirsiniz.''

(http://i.hizliresim.com/x99ERZ.png)

İlme Yeteneği olan bir Gayrimüslim bir kereye mahsus İlmiyye Sınıfına kabul edildi.
Sultan'ın bazı düşmanları bunu fırsat belleyerek, söylentiler çıkardılar.

(http://i.hizliresim.com/wO3BRn.png)

İsfahan Şehrine giren Sultan İran Tahtına oturdu.Safevi hazinesinin bir kısmının kızıldeniz filosu için ayrılmasına geri kalanın ise kervanlar ile İstanbul'a gönderilmesini emretti.

(http://i.hizliresim.com/emr5P4.png)

Luristan böglesinin askerlerimiz tarafından ele geçirildiği haberi otağ-ı humayun'a ulaşınca herkes sevindi

(http://i.hizliresim.com/wLYEp0.png)

Fas sultanı öldü yerine beceriksiz biri geçti

(http://i.hizliresim.com/x04L7Y.png)

Bahadır Paşa Bakü'ye girdi.Buna çok sevinen sultan paşa'ya hilatlar giydirip bin akçe ihsan eyledi.

(http://i.hizliresim.com/wLYEaV.png)

Kasr-ı Şirin Antlaşması Değiştirilerek tekrar yürürlüğe sokuldu:
1- Azerbaycan , Dağıstan, Hamadan Bölgeleri Osmanlıya bırakılacak.(Bu madde ile Ferhad Paşa antlaşması sınırlarına dönüldü - doğudaki en geniş sınır)
2-Safeviler Kuetta kentini belucilere , merv kentini özbek hanlığına ,  kandahar kentini ise Babürlülere bırakacak.
3-Umman ile kurulan ittifak bozulacak.
4-Safeviler 100 deve yükü ipek tazminat verecek.

(http://i.hizliresim.com/x04LkL.png)

Safeviler bize karşı koalisyon kurdular.

(http://i.hizliresim.com/epm9on.png)

Hive Hanlığı bize uyarı gönderdi ?

(http://i.hizliresim.com/Kg4yAN.png)

Bu yıl hasat güzel geçti

(http://i.hizliresim.com/x31PPp.png)

Safevilerle savaşmamızı fırsta belleyen bazı insanlar isyan çıkardılar.Rumeli Sipahileri çoğunu kılıçtan geçirdi

(http://i.hizliresim.com/xBR44Q.png)

(http://i.hizliresim.com/wvQRRr.png)

Selim Silahdar Şeyhülislam oldu.Osmanlı hoşgörüsü  yeniden tam olarak tesis edilecek.

(http://i.hizliresim.com/Kn52m5.png)

VI.Bölümün Sonu -Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin :) , ayrıca şu dünya haritası nasıl çekiliyordu ? ve batılılaşmak için bi batı ülkesinde senin core toprağınmı olmalıydı nasıldı o ?
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Miltiades - 11 Ocak 2014, 10:29:21
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Darknight250 - 11 Ocak 2014, 11:19:00
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Jackal - 11 Ocak 2014, 12:05:30
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Celali - 11 Ocak 2014, 13:23:30
Neden bi bölüm iki defa var(şimdi düzellttim inşallah yanlış okumamışsınızıdır ) ?  ve Osmanlı hanedanlığı oyunumda batılılaşmayı tecrübe diyorum ve bu  padişah o kadar yaşamaz :) bence
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: ultrasomega - 11 Ocak 2014, 17:15:25
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: erman95 - 11 Ocak 2014, 17:20:58
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: Anarsi - 12 Ocak 2014, 20:09:27
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: TheInvasion - 18 Ocak 2014, 21:11:57
Hikayeni çok beğendim. Tebrikler. Yeni bölümü dört gözle bekliyorum  :popcorn:
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: Celali - 18 Ocak 2014, 21:12:40
Hikayeni çok beğendim. Tebrikler. Yeni bölümü dört gözle bekliyorum  :popcorn:
Teşekkürler , ayrıca haber vereyim yeni bölümü hafta içi yazarım 
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: Beyazıd01 - 19 Ocak 2014, 20:27:34
Hikayeni şimdi baştan sona okudum yeni gördümde  ;D Giderek daha da heyecanlı yazmaya başlıyorsun takip  tbrk* tbrk*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: FokluGeneral - 19 Ocak 2014, 21:50:18
Hikayeni şimdi baştan sona okudum yeni gördümde  ;D Giderek daha da heyecanlı yazmaya başlıyorsun takip.Aynı zamanda muhteşem.
Başlık: Ynt: Fatih-i Bağdadi - Gürz ve Zafer
Gönderen: xxMount Bladexx - 27 Ocak 2014, 12:16:12
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: Darknight250 - 27 Ocak 2014, 13:16:09
Teşekkürler , ayrıca haber vereyim yeni bölümü hafta içi yazarım
Senin mesajı yazdığın tarihten sonraki ikinci haftaiçi... Yeni bölüm isterük  >:( :leer:
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: Celali - 27 Ocak 2014, 14:28:50
Senin mesajı yazdığın tarihten sonraki ikinci haftaiçi... Yeni bölüm isterük  >:( :leer:
Birkaç güne yazarım o zaman :)
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: Probang - 27 Ocak 2014, 14:44:09
Güzel genişlemişsin.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: Celali - 27 Ocak 2014, 16:05:40
Güzel genişlemişsin.
Teşekkür ederim.
Bi sorum vardı şu dünya haritasının tam resmini nasıl çekiyorduk
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: FokluGeneral - 27 Ocak 2014, 19:18:56
Yeni bölüm isterik.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: xxMount Bladexx - 27 Ocak 2014, 22:03:10
Teşekkür ederim.
Bi sorum vardı şu dünya haritasının tam resmini nasıl çekiyorduk
f11 yada f12 diye hatırlıyorum
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: FokluGeneral - 27 Ocak 2014, 22:07:01
Diplomasi Haritsı çekilebiliyormu?
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: barkardes - 27 Ocak 2014, 22:27:03
Diplomasi harita modu açıksa diplomatik haritayı çekersin.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: Friedrich Paulus - 27 Ocak 2014, 22:45:54
Güzel  tbrk*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: xxMount Bladexx - 28 Ocak 2014, 20:04:00
Hala bölüm gelmedi bekliyoruz !
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: Celali - 29 Ocak 2014, 00:28:54
Hala bölüm gelmedi bekliyoruz !
Yarın veya öbürgün atarım
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: FokluGeneral - 29 Ocak 2014, 00:36:11
10 gündür yeni bölüm yok ama! >:(
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: ultrasomega - 29 Ocak 2014, 07:05:49
10 gündür yeni bölüm yok ama! >:(
Beni hikayeden soğuttunuz bölüm  gelmediği için.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 6.Bölüm yayınlandı
Gönderen: Celali - 29 Ocak 2014, 15:10:11
Kutsal İttifak Savaşları

VII-Avusturya Seferi

Artık zamanın geldiğini düşünen sultan ordunun başına geçti ve Avusturya İmparatorluğuna savaş ilan edildi
(http://i.hizliresim.com/KZkrZa.png)

İspanya bize karşı Haçlı Seferi ilan etti. Kutsal İttifak oluşturuldu
(http://i.hizliresim.com/eNAylO.png)

Babür Devleti yanımızda savaşa katılmayı reddetti ittifağımız bozuldu

(http://i.hizliresim.com/w1v97B.png)

Bosna'da konuşlu Sipahilerimize saldıran Avusturya ordusu Kapıkullarının arkadan sıkıştırıp iki ateş arasında bırakmasıyla  yenilgiye uğratıldı

(http://i.hizliresim.com/KD2LBO.png)

Kaposvar Muharebesi başladı

(http://i.hizliresim.com/wOAWLD.png)

yer-Otağ-ı Humayun
Sadrazam Tayyar Paşa:''Sultan'ım sayısal üstünlüğümüzle düşmanı zorlamaktayız dağılmaları yakındır.''
Çadırdan içeri bir haberci girer Sultan'ın kulağına fısıldar ve gider
Sultan IV.Murad Han:''Tayyar Paşa İspanya İmparator'u IV.Felipe yanında birliklerle buraya doğru geliyormuş tez karşılamaya hazırlanın.''
Sadrazam:''Emredersiniz Sultan'ım.''
Sadrazam aceleyle çadırdan çıkar

(http://i.hizliresim.com/ey5y3j.png)

Osmanlı ordusu tüm marifetiyle iki ateş arasında kalmamayı başarır

(http://i.hizliresim.com/wz5WBj.png)

Sultan Meydan'a hakim bir tepeden muharebeyi izlemektedir Sadrazam alelacele koşarak gelir sevinmektedir

Sadrazam:''Sultan'ım düşman ordusunun sağ kanadı çöktü sol kanadı ise çöküyor tüm birliklerimizle merkeze hucüm etmek üzereyiz.''

Sultan:''Allaha şükür ki şu haçlı ordusuna karşı muzaffer olduk.'' der ve 2 rekat şükür namazı kılar

130 bin kişilik Osmanlı ordusu 100 bin kişilik haçlı ordusunu dağıttı İspanya İmparatoru arkasında altın taht'ı dahil herşeyini bırakarak kaçmak zorunda kaldı
düşman ordusunun kaybı 44 bin civarındadır
bizim ise 45 bin şehidimiz var

(http://i.hizliresim.com/K4rdMG.png)

Arnavutlukta toplanan birlikler Salento civarında karaya çıktıktan sonra Girit Garnizonu Palermo civarında çıkartma yapacak

(http://i.hizliresim.com/KnMvJV.png)

Rusya'yı ezip geçen Lehistan sonunda barış antlaşması imzaladı

(http://i.hizliresim.com/KD2Lyv.png)

Lehistan kendini tüm Katoliklerin koruyucusu ilan etti

(http://i.hizliresim.com/ekB289.png)

Devleti düzeltmek için Sultan IV.Murad'ın koyduğu reform çizgisi doğrultusunda Kalemiyye Sınıfında değişiklikler ve gelişmeler oluyor

(http://i.hizliresim.com/K4rdQp.png)

24 bin kişilik bir Avusturya ordusu bekes ovasında sıkıştırıldı ve muharebe başladı

(http://i.hizliresim.com/eWklyN.png)

Teslim olmayı reddeden düşmanın tüm ordusu kılıçtan geçirildi

(http://i.hizliresim.com/Kljo5p.png)

Konstantiniyye'de büyük bir salgın baş gösterdi.Salgına karşı bütün imkanlar seferber edildi.

(http://i.hizliresim.com/Kg8NQL.png)

Portekiz ve Fransız donanmaları deniz muharebesi yaparken Kaptan-ı Derya Yusuf Sissau Komutasındaki Osmanlı donanması Portekiz donanmasını arkadan çevirdi

(http://i.hizliresim.com/wbDON8.png)

İki ateş arasında kalan Portekiz Armadası tamamiyle yok edildi

(http://i.hizliresim.com/wj3E9r.png)

VII.Bölümün Sonu - Bu kadar geç yazdığım için özür dilerim kutsal ittifak savaşının 2.kısmını yarın veya öbür gün atarım. 
-lütfen yorumlarınızı esirgemeyin bundan sonra neler yapayım barış antlaşması nasıl olsun ??
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 7..Bölüm yayınlandı
Gönderen: ultrasomega - 29 Ocak 2014, 15:17:14
Bence mühtiş.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 7..Bölüm yayınlandı
Gönderen: Miltiades - 29 Ocak 2014, 15:21:56
Güzeldi.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 7..Bölüm yayınlandı
Gönderen: Jackal - 29 Ocak 2014, 15:27:59
Güzel bölüm. tbrk*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 7..Bölüm yayınlandı
Gönderen: FokluGeneral - 29 Ocak 2014, 15:29:07
İyi tbrk* ama kısa keyiflenemedim :thumbsdown:
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 7..Bölüm yayınlandı
Gönderen: Celali - 29 Ocak 2014, 16:16:42
İyi tbrk* ama kısa keyiflenemedim :thumbsdown:
Gelecek bölümü daha uzun yapmaya çalışacağım

Yukardaki arkadaşlara yorumları için teşekkür ederim

Not:Babürlülerle müttefikliğimi ne zaman ve nasıl kurabilirim acaba ?
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - Sonunda Yeni bölüm GELDİ
Gönderen: Anarsi - 29 Ocak 2014, 22:04:33
Güzel bölüm. tbrk*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - Sonunda Yeni bölüm GELDİ
Gönderen: Celali - 30 Ocak 2014, 15:33:43
VIII- Nihai Savaş

Sultan IV.Murad Yeni bir taktik geliştirdi bu taktiğe göre önce Avusturyalılar Macaristan'a giriş yaptığında onlara saldırılacak ve yenilecekler ondan sonra O yıl belgrad'ta dinlenilecek ve ordu toparlanacak ordu toparlanıncaya kadar geçen sürede Avusturya orduları tekrar Macaristan'a girecek ve karşılarına yine ordumuz çıkacak.Eğer avusturya içlerine sefer düzenlersek ordumuz erir gider.

(http://i.hizliresim.com/xVYzar.png)

Belgrad yakınlarına gelen Avusturya ordusu ile çarpışmalar başladı

(http://i.hizliresim.com/wv4N46.png)

Sol kanadımızı kuşatmak isteyen düşman Süvarisi topçu birliklerimiz tarafından püskürtüldü

(http://i.hizliresim.com/eaENE5.png)

Ardından düşmanın sağ kanadına taaruz eden birliklerimiz sağ kanadı dağıttı ve merkez kuşatıldı orduları dağılmak üzere

(http://i.hizliresim.com/xJ2zqY.png)

95 bin kişilik Osmanlı ordusu 80 bin kişilik Avusturya ordusunu hezimete uğrattı
Düşmanın 45 bin kaybı bizim ise 37 bin civarı şehidimiz var

(http://i.hizliresim.com/eaENGQ.png)

Cebel-i Tarık Boğazı donanmamızın kontrolünde

(http://i.hizliresim.com/w1dZGj.png)

Bizim toparlanmak için beklememizi fırsat belleyen düşman askerlerleri şehirlerimizi kuşatmış
Onları kılıçtan geçirip şehirlerimizi kuşatmalardan kurtarıyoruz

(http://i.hizliresim.com/wv4Nj4.png)

(http://i.hizliresim.com/K4lVaA.png)

Ulm Prensliği düşmanla barış antlaşması imzaladı

(http://i.hizliresim.com/K4lVzA.png)

Muharebeler görerek yeni bilgiler edinen alimlerimiz askeriye ilmini geliştiriyor

(http://i.hizliresim.com/wjnNgL.png)

İspanya'nın italyadaki şehirlerini tek tek düşürüyoruz

(http://i.hizliresim.com/xR3ppn.png)

(http://i.hizliresim.com/KgoYYN.png)

Hazırlıksız yakalanan filomuz batırıldı

(http://i.hizliresim.com/KqBNpB.png)

Kaptan-ı Derya Yusuf Sissau Paşa düşmanı yakaladı

(http://i.hizliresim.com/eaENp7.png)

Donanmamız düşman filosunu kıskaç altına almak üzereyken düşman amirali gemilerin çoğunu kaçırmayı başardı

(http://i.hizliresim.com/xR3pRZ.png)

II.Kaposvar Muharebesi başladı

(http://i.hizliresim.com/KqBNDQ.png)

Hilal taktiğinin gelişmiş bir versiyonunu uygulayan ordumuz düşmanın kanatlarını dağıttı ve merkezi sıkıştırdı

(http://i.hizliresim.com/e2Zo3O.png)

İmparator III.Ferdinand ordu dağılınca kaçmaya başladı  atını küçük bir çaya süren imparator  attan düşüp sakatlandı

(http://i.hizliresim.com/eWYp3E.png)

Krain bölgesinde Veliaht Friedrich komutasındaki Bavyera ordusu ile muharebe yapılıyor

(http://i.hizliresim.com/ey4pgy.png)

II.Kaposvar muharebesinde uyguladığı taktiğin aynısını uygulayan Osmanlı ordusu düşman ordusunu çökertmek üzere

(http://i.hizliresim.com/e7v1jv.png)

Askerlerinin çoğunu kaybeden düşman kaçmaya başladı

(http://i.hizliresim.com/xGz4j7.png)

Düşman ordusu bertaraf edildikten sonra Krain kuşatması başladı

(http://i.hizliresim.com/KZdz4Z.png)

İspanyanın çizmedeki son şehri de düştü

(http://i.hizliresim.com/eaENW5.png)

Biz İspanya'yı denizden kuşatırken Fransız ordusunun Barselona civarlarına kadar inmiş olması İspanya İmparatorluğunu zor durumda bıraktı

(http://i.hizliresim.com/xAJXap.png)

Krain kenti düştü !

(http://i.hizliresim.com/w1dZ5p.png)

Krain düştükten birkaç gün sonra gelen İspanyol ve Avusturyalı elçiler barış yapmak istediklerini söylediler
Düşmana verilen bu kadar zararın  yeterli olduğunu düşünen Padişah müzakerelere başlanmasını emretti.

Krain Antlaşması:
-Salento ve Krain kentleri Osmanlı'ya bırakılacak

-İspanya İmparatorluğu ve Avusturya İmparatorluğu arasındaki ittifak bozulacak

-Sardinya devleti kurulacak

-İspanya 300 duca altın tazminat ödeyecek

(http://i.hizliresim.com/wbbEn8.png)

8.bölümün sonu - yorumlarınızı esirgemeyin lütfen(yoksa 2 bölüm aynı sayfada zor yükleniyor) -
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - Sonunda Yeni bölüm GELDİ
Gönderen: ultrasomega - 30 Ocak 2014, 15:36:54
Süper bölümdü.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - Sonunda Yeni bölüm GELDİ
Gönderen: Celali - 30 Ocak 2014, 15:43:44
Süper bölümdü.
Teşekkürler.Ayrıca bi sorum var babürlülerle tekrar nasıl ittifak tesis edeceğim ?
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: rizeli53 - 30 Ocak 2014, 15:44:46
Güzel gidiyor.Osmanlı'nın hasta adamlığı umarım hiç başlamaz  tbrk*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Yalpagan - 30 Ocak 2014, 15:45:11
Güzel bölümdü. Rusya'yı parçala ve Viyana'yı al. ;)
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Celali - 30 Ocak 2014, 15:46:49
Güzel bölümdü. Rusya'yı parçala ve Viyana'yı al. ;)
Bundan sonraki hedefim rusya ;) ... Viyanayı almak göründüğünden çok zor nasıl alacağımı bilmiyorum devletin başkenti çünkü ?

Güzel gidiyor.Osmanlı'nın hasta adamlığı umarım hiç başlamaz  tbrk*

İnşallah :)
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Miltiades - 30 Ocak 2014, 15:49:06
Görseller png..
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Yalpagan - 30 Ocak 2014, 15:49:35
Avusturya'nın tamamını alman gerekecek. ;D
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 7..Bölüm yayınlandı
Gönderen: Darknight250 - 30 Ocak 2014, 15:58:20
Güzeldi.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Jackal - 30 Ocak 2014, 16:56:07
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: FokluGeneral - 31 Ocak 2014, 12:13:39
Güzel bölüm.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: tok50 - 31 Ocak 2014, 13:18:11
Guzel gidiyorsun ancak savaslarda rakipten fazla kayip vermen kotu oluyor.
Not: Telefondan yaziyorum kusura bakmayin.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: rizeli53 - 31 Ocak 2014, 14:04:46
Edit.Yanlış yere yazmışım  :fpalm:
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Celali - 31 Ocak 2014, 14:17:29
Guzel gidiyorsun ancak savaslarda rakipten fazla kayip vermen kotu oluyor.
Not: Telefondan yaziyorum kusura bakmayin.
Rakib'in teknolojisi ve askeri ideaları benimkinden daha iyi ..
Çok olan manpowerin sayesinde düşman ordusu toparlanıp tekrar gelinceye kadar ordularımı yeniliyordum  yoksa kaybederdim savaşları..
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: erman95 - 01 Şubat 2014, 15:22:28
Güzel Bölüm  tbrk*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Beyazıd01 - 01 Şubat 2014, 22:57:57
Ben hep geç okuyorum ve geç yorum atıyorum  :D Son iki bölümde harikaydı.Viyana içinde Viyana'ya sınırı olan şehirleri almalısın bildiğim kadarıyla sonra AI başkenti değiştirir sende "II. Alaman Seferi" ile de Nemçe diyarlarına gider ve katoliklerin kalbini sökersin :popcorn:  :popcorn:
Katolikler demişken Vatikan'a sefer-i hümayün ne zaman padişah hazretleri  ;D ;D  tbrk* tbrk*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Celali - 01 Şubat 2014, 23:09:51
Ben hep geç okuyorum ve geç yorum atıyorum  :D Son iki bölümde harikaydı.Viyana içinde Viyana'ya sınırı olan şehirleri almalısın bildiğim kadarıyla sonra AI başkenti değiştirir sende "II. Alaman Seferi" ile de Nemçe diyarlarına gider ve katoliklerin kalbini sökersin :popcorn:  :popcorn:
Katolikler demişken Vatikan'a sefer-i hümayün ne zaman padişah hazretleri  ;D ;D  tbrk* tbrk*
Yakındır paşam :D
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Beyazıd01 - 01 Şubat 2014, 23:16:19
Emr-i hümâyûn yüce Padişahımzındır  ;D
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: xxMount Bladexx - 02 Şubat 2014, 05:26:06
Süper olmuş devam !
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: FokluGeneral - 02 Şubat 2014, 21:17:50
Süper olmuş devam !
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Celali - 06 Şubat 2014, 17:14:07
bu hafta ile gelecek hafta bölüm yazamayacağım ondan sorna başlarım tekrar atmaya bölümleri
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: xxMount Bladexx - 09 Şubat 2014, 07:15:35

Hala post kasıyorsun  :fpalm:
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: FokluGeneral - 09 Şubat 2014, 10:03:18
Ama onu silemiyorsun  nrm*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: mithrandil - 17 Şubat 2014, 11:31:07
Hikayeden yeni haberim oldu tüm bölümleri okudum çok güzel gidiyor  :ceasaryes:
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: yns139 - 10 Mart 2014, 18:05:15
Yeni bölüm niye gelmedi daha? Yoksa hikaye devam etmicekmi
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 8.bölüm yayınlandı (YENİ BÖLÜM GELDİ)
Gönderen: Celali - 10 Mart 2014, 19:19:01
Yeni bölüm niye gelmedi daha? Yoksa hikaye devam etmicekmi
Ara vermek zorunda kaldım ne zaman müsait olursam tekrardan başlicam acaba 2.sezon diyerekmi başlasam .. ve sltan ölmek üzere yeni sultanla da devam etsemmi diye anket açıcam
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - Anket var
Gönderen: yns139 - 15 Mart 2014, 17:12:19
Ara vermek zorunda kaldım ne zaman müsait olursam tekrardan başlicam acaba 2.sezon diyerekmi başlasam .. ve sltan ölmek üzere yeni sultanla da devam etsemmi diye anket açıcam
Bence sultan öldükten sonra 2.sezon a başla    tbrk*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - Anket var
Gönderen: Beyazıd01 - 15 Mart 2014, 20:35:07
Eğer sultanın ölümünden sonra başlayacaksan Padişah-ı Cihan'ın ölümünü veya cenazesini çok iyi bir şekilde anlatman lazım bana göre  :popcorn:
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - Devam edecek - pek yakında -
Gönderen: Celali - 31 Mayıs 2014, 10:45:04
1-2 hafta sonra tekrar başlıyacağım.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - Devamı gelecek -
Gönderen: yns139 - 31 Mayıs 2014, 10:46:58
Hadi bakalım başarılar  :)
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - Devamı gelecek -
Gönderen: Celali - 31 Mayıs 2014, 10:48:09
Teşekkürler.Ayrıca biraz fikir yardımına ihtiyacım var.. aklınıza gelen bazı fikirleri bana mesaj olarak atmanızı öneriyorum.
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi )
Gönderen: Celali - 08 Aralık 2015, 19:39:32
Sezon 2 Yeni şafaklar

Bölüm 1 Cihana Karşı tek başına
(aç/kapa)

--------------------------------------------------------------------------

Sultan Murad oyunun savesini oynayamıyorum artık fakat geçen bilgisayar başında geziyordum oyunu devam ettirirken çektiğim resimleri buldum birkaç tane final bölümü hazirliyacağım umarım hikaye bu sefer düzgünce biter.
Devammı ??


not: Hikaye üzerinde çok değişiklik yaptım kösem sultan o zamana kadar yaşayacamayağı için onu hatice sultanla değiştirdim
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - Yeni ve son sezon geldi
Gönderen: Celali - 09 Aralık 2015, 17:00:28
II. Bölüm Harbin Sonu

(aç/kapa)
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 1-2. bölümler geldi
Gönderen: cemoooo - 09 Aralık 2015, 17:12:42
Tüm resimler PNG. :(
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 1-2. bölümler geldi
Gönderen: Celali - 09 Aralık 2015, 17:13:25
Tüm resimler PNG. :(
:(
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 1-2. bölümler geldi
Gönderen: Gandalf - 09 Aralık 2015, 19:06:42
Niye çok eski sürümde oynuyosun?
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 1-2. bölümler geldi
Gönderen: Celali - 09 Aralık 2015, 19:40:16
Niye çok eski sürümde oynuyosun?
Oynamıyorum şu anda resimler eski...
Normal gürz ve zafer hikayem yarım kaldı bitmemişti oynayıp devam etmiştim fakat saveyi kullanamaz haldeyim şu anda pc de dolanırken buldum bu resimleri 2 bölüm daha çıkarıp final yapacam.
Eu4 alamamıştım o yüzden eski sürüm indirdiğim
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 1-2. bölümler geldi
Gönderen: Celali - 18 Aralık 2015, 17:02:00
Bölüm - III Gecikmiş Dava Hotin

(aç/kapa)
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 3.bölüm geldi
Gönderen: Felixia - 18 Aralık 2015, 18:38:48
Güzel bölüm  tbrk*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 3.bölüm geldi
Gönderen: Celali - 20 Aralık 2015, 11:52:18
XII-Saray ve İslahat

(aç/kapa)
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 3.bölüm geldi
Gönderen: Felixia - 20 Aralık 2015, 11:56:48
Güzel bölüm  tbrk*
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 3.bölüm geldi
Gönderen: Celali - 20 Aralık 2015, 14:04:43

Saol Son bölümlere geldik elimdeki resümler bitti ha
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 12.bölüm geldi
Gönderen: smbflsh0102 - 17 Eylül 2016, 18:52:42
Devam etmicek misin?
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 12.bölüm geldi
Gönderen: Domuz - 17 Eylül 2016, 18:57:13
Etsin
Başlık: Ynt: Gürz ve Zafer ( Fatih-i Bağdadi ) - 12.bölüm geldi
Gönderen: Celali - 29 Eylül 2016, 08:24:44
Eski sürümün savesiyle oynanmıyor olsa bile kaybettimmi naptım bi fikrim yok.Elimde bir avuç resim olacakdı belki bir iki bölüm daha çıkar zorlarsam :( .