Gönderen Konu: Osman'ın Beyliği [Veritas et Fortitudo]  (Okunma sayısı 37095 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ömer

Osman'ın Beyliği [Veritas et Fortitudo]
« : 15 Ağustos 2014, 22:56:24 »
Tarih: İS 1310
Ülke: Osman'ın Beyliği
Oyun: Europa Universalis IV
Mod: Veritas et Fortitudo 1.21310 Öncesi


Osman Gazi
nadolu Türklüğünü yeniden birliğe kavuşturan, yayılmasını ve güçlenmesini sağlayan Osmanlıların ortaya çıkışı meselesi, Batı Anadolu'nun uç bölgesinde yeni bir Türkiye'nin doğuşu ile sıkı sıkıya bağlıdır. Osmanlı hanedanının mensup bulunduğu, Oğuzlar'ın sağ kolu olan Günhan kolunun Kayı boyu, dokuzuncu yüzyıldan itibaren, Selçuklular'la beraber Ceyhun nehrini geçerek İran'a geldi. Rivayetlere göre, Horasan'da Merv ve Mahan tarafına yerleşen Kayılar, Moğolların tecavüzleri üzerine, yerlerini bırakarak Azerbaycan'a ve Doğu Anadolu'ya göç ettiler. Bir rivayete göre, Ahlat'a yerleşen Kayılar, oradan Erzurum ve Erzincan'a, daha sonra Amasya'ya gelerek, oradan Halep taraflarına göç ettiler. Bir kısmı Caber Kalesi civarında kalırken, diğer bir kısmı Çukurova'ya gitti. Çukurova'ya gelenler, daha sonra Erzurum civarında Sürmeliçukur'a vardılar. Aralarında çıkan ihtilaf üzerine, bir kısmı asıl yurtlarına dönerken, Ertuğrul ile kardeşi Dündar'ın emrindekiler, bir müddet Sürmeliçukur'da kaldıktan sonra, Moğolların batıya akınları üzerine, Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubad'a müracaat ederek Karacadağ taraflarındaki Rum (Bizans) hududuna yerleştirildikleri söylenirse de bu, tarihî gerçeklere pek uygun düşmemektedir. Gündüz Alp'i Ertuğrul Gazi'nin babası olarak gösteren ve bugün ilim âleminde kabul edilen diğer bir rivayete göre ise, Gündüz Alp'in Ahlat'ta vefatından sonra oymağın başına geçen oğlu Ertuğrul Gazi, buradan hareketle Erzincan'a oradan da Bizans sınırına yakın olmak gayesiyle, Karacadağ mıntıkasına gelmiştir. Kesin olan bir şey varsa o da Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayıların, on üçüncü yüzyıl ortalarında Ankara'nın batısında bulunmalarıdır. Sonraları, tahminen 1231 yılında, Sultan Alâaddin'in kendilerine ıkta (arazi) olarak verdiği Söğüt ve Domaniç'e gelip yerleşmişlerdir.


Akçakoca, Osman, Konur Alp
iğer taraftan Moğollar, Orta Asya Türklüğünü ve medeniyetini imha ederken, istilânın dehşeti karşısında, onların kılıcından kurtulan büyük göçebe kitleleri, şehirli âlim, tâcir, edebiyatçı ve sanatkârlar da Anadolu'ya sığınıyordu. Göç dalgaları, Selçuklu hududunda eskiden beri mevcut göçebelerle yeni Türk boylarını birbirine karıştırıyor ve uçlardaki yoğunluğu süratli bir şekilde arttırıyordu. Kaynakların kayıt ve tasvirine göre, Azerbaycan ve Arran (Karadağ) ovaları ile vadileri, karıncalar gibi kaynaşıyor ve göç dalgaları buradan Anadolu'ya akıyordu. Böylece, Moğollardan kaçan Türkmenler, Anadolu'ya nüfus ve hayatiyet getiriyor ve siyasi parçalanmaya rağmen bu ülke yeni bir kudret kazanıyordu. 1261'den itibaren, Moğol kontrolünün nispeten zayıf bulunduğu ve Türkmen nüfusunun gittikçe kuvvetlendiği Kızılırmak'ın batısındaki bölgede (Kastamonu-Ankara-Akşehir-Antalya hattının batısında) uc beylikleri ortaya çıktı. Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Denizli, Selçuklu-İslâm kültürünün yerleştiği uc merkezleri olarak yükselip Gazi Türkmenlerin faaliyette bulunduğu en ileri uc bölgesiyle Selçuklu uc bölgesi arasında bir ara bölge haline geldiler. Uc bölgelerinde ortaya çıkan Türkmen beylikleri arasında Konya'ya hakim olan Karamanoğulları en kuvvetlisi görünüyor ve Selçukluların varisi olduğunu iddia ediyordu. Batı Anadolu'da Aydınoğulları, devrin şartlarına göre mükemmel bir donanma gücüne sahip bulunuyordu. Göçebe bir kavmin süratle denizci olması ve Adalar (Ege) Denizini alt üst eden gazalarıyla hayranlık uyandırması, şaşılacak bir gelişmeydi. Bu devir Anadolusunda yine mühim sayılabilecek bir güce sahip bulunan Germiyanoğulları, Karesioğuları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Hamidoğulları ve Candaroğulları beyliklerinden her biri, kendi hesabına yayılma mücadelesine girişti. Bunlar arasında Söğüt'te kurulan Osmanlı Beyliği en mütevazı bir durumda bulunuyordu.


1310 yılında Anadolu
rtuğrul Gazi, tahminen doksan yaşında olduğu halde, 1288'de vefat ettiğinde, Osmanlı Beyliği; Karacadağ, Söğüt, Domaniç ve çevresinde 4800 kilometrekarelik mütevazı bir toprak parçasına sahipti. Ertuğrul Bey'in vefatından sonra, uçtaki Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla, Kayı boyundan olduğu için, Osman Bey hepsine baş seçildi. Diğer Anadolu beyleri birbirleriyle uğraşırken Osman Bey, Bizans'la mücadele etti. Bu sayede, 1288'de Selçuklu sultanının gönderdiği hakimiyet alâmetlerini alan Osman Gazi, böylece kendi nüfuz bölgesini ve oradaki reayayı (halkı) Bizans'a ve komşu beylere karşı koruma mesuliyetini yüklenmiş oldu. Çevresine aldığı Samsa Çavuş, Konuralp, Akçakoca, Aykut Alp, Abdurrahman Gazi gibi aşiret beyleriyle birlikte fetih hareketini başlatan Osman Gazi kısa sürede İnönü, Eskişehir, Karacahisar, Yarhisar, İnegöl ve Bilecik'i zaptetti. Bilecik'in fethi ve Osman Bey'in beylik merkezini buraya nakletmesiyle; Anadolu Selçukluları'nca Moğollara karşı girişilen başarısız Sülemiş isyanı neticesinde Sultan III. Alaaddin Keykubad'ın kaçması hemen hemen aynı tarihlere rastladı. Bu sebeple Selçuklu Devleti'nin başsız kalması neticesinde daha serbest hareket etmeye başlayan Osman Gazi, bağımsızlığını (istiklâlini) ilan etti (27 Ocak 1300). Bölgenin ve Bizans'ın içinde bulunduğu durumdan istifade eden Osman Bey'in kuvvetleri, Bursa önüne kadar akınlarda bulunuyordu...
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2014, 23:48:01 Gönderen: Ömer »
Eu4 için Antik dönemde geçen mod yapımında bana yardım etmek isteyen mesaj atsın.

Steam'den beni ekleyip yanıt alamamış ya da eklemek isteyen üyeler bana PM atarak Steam ismini yazarsa sevinirim.

[Mod] Eşit Alan Projeksiyonu - [Mod] Eski Dünya Müziği - Tarihi ve Coğrafi Harita Siteleri
 

Çevrimdışı Ömer

Ynt: Osman'ın Beyliği [Veritas et Fortitudo]
« Yanıtla #1 : 15 Ağustos 2014, 22:56:30 »
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2014, 01:36:55 Gönderen: Ömer »
Eu4 için Antik dönemde geçen mod yapımında bana yardım etmek isteyen mesaj atsın.

Steam'den beni ekleyip yanıt alamamış ya da eklemek isteyen üyeler bana PM atarak Steam ismini yazarsa sevinirim.

[Mod] Eşit Alan Projeksiyonu - [Mod] Eski Dünya Müziği - Tarihi ve Coğrafi Harita Siteleri
 

Çevrimdışı Ömer

Ynt: Osman'ın Beyliği [Veritas et Fortitudo]
« Yanıtla #2 : 15 Ağustos 2014, 22:56:37 »
1. Bölüm: Osman'ın Yükselişi

Batıda ve Bizans'a komşu olması sebebiyle Türk savaşçılar gaza için Osman'ın bayrağı altında toplanıyordu. 1310 yılına gelindiğinde, 52 yaşındaki Osman Gazi 8 bin piyade ile 4 bin atlıdan oluşan hatırı sayılır bir ordu kurmuştu. Nitekim yeni gelir kaynakları bulmadan bu büyük orduyu beslemesi mümkün değildi.

Germiyan beyi Yakub ve vasalı Ankara Ahi Cumhuriyeti ile Göynük emiri Umur bey bir olup Osman'ın küçük beyliğine savaş açtı. Osman bey, düşman kuvvetlerinin birleşmesine izin vermemek için Yakub'un üzerine yürüdü. Yakub'un emrinde 5 bin, Ahi Mahmut'un 4 bin ve Umur beyin de 4 bin olmak üzere ittifak kuvvetlerinin toplam 13 bin askeri vardı.Osman, düşman kuvvetlerini seri şekilde ayrı ayrı yenerek Ankara, Emirdağ, Kütahya ve Bolu'yu kuşattı. Osman'ın zaferinden tedirgin olan Bizans imparatoru Andronikos, Osman'a uyarı mesajı göndererek başka bir sefer açmamasını tembihledi.Germiyan ve Göynük beyliklerine son veren Osman Ankara Ahi devletini vasal yaparak yönetimine kuzeni Mustafa'yı getirdi. Savaşın sona ermesiyle emrindeki orduyu barış döneminde besleyemeyeceğinin bilincinde olan Osman bey, gözünü zengin Karahisar'a dikti. Sahipataoğullarından Ahmet'in idaresinde bulunan bu küçük beylik herhangi bir müttefike sahip değildi.

Eu4 için Antik dönemde geçen mod yapımında bana yardım etmek isteyen mesaj atsın.

Steam'den beni ekleyip yanıt alamamış ya da eklemek isteyen üyeler bana PM atarak Steam ismini yazarsa sevinirim.

[Mod] Eşit Alan Projeksiyonu - [Mod] Eski Dünya Müziği - Tarihi ve Coğrafi Harita Siteleri
 

Çevrimdışı Miltiades

Ynt: Osman'ın Beyliği [Veritas et Fortitudo]
« Yanıtla #3 : 15 Ağustos 2014, 23:00:41 »
Beni oyundan atmasaydı ben de oynayacaktım. Nasip burada okumakmış. :P
 

Çevrimdışı "Tarıklı"

 • (Tarıklı)
 • Kont
 • *
 • İleti: 968
Ynt: Osman'ın Beyliği [Veritas et Fortitudo]
« Yanıtla #4 : 15 Ağustos 2014, 23:01:30 »
Hikaye olarak ilerleyecek sanırım. AAR olmaması iyi, başarılar.
 


Çevrimdışı Darknight250

 • Kont
 • *
 • İleti: 856
Ynt: Osman'ın Beyliği [Veritas et Fortitudo]
« Yanıtla #6 : 15 Ağustos 2014, 23:18:05 »
Çok güzel. Ah modlu olarak takılmasa da ben de oynasam. Hikaye ise çok güzel. Giriş bölümünü okurken kendimi Halil İnalcık'ın Devlet-i Aliyye  kitabını okuyormuş gibi hissettim.
« Son Düzenleme: 15 Ağustos 2014, 23:18:29 Gönderen: Darknight250 »
 

Çevrimdışı Atadam

 • Senyör
 • *
 • İleti: 453
Ynt: Osman'ın Beyliği [Veritas et Fortitudo]
« Yanıtla #7 : 15 Ağustos 2014, 23:26:30 »
Takip edeceğim... :smoking:
Şunu soracaktım bu arada Osmanlılarda Rise of Ottomans diye bir bonus var mı ?
:smoking:
 

Çevrimdışı Michael Wittmann

 • Arşidük
 • *
 • İleti: 3021
 • Gözümü kapatıyorum, Halep düşüyor...
Ynt: Osman'ın Beyliği [Veritas et Fortitudo]
« Yanıtla #8 : 15 Ağustos 2014, 23:40:24 »
Başarılar takipteyiz. Bunda da Akdeniz'in k
Kaderi gibi şekilli olsun. Düzenli ve güzel oluyordu.
 

Çevrimdışı FokluGeneral

Ynt: Osman'ın Beyliği [Veritas et Fortitudo]
« Yanıtla #9 : 15 Ağustos 2014, 23:54:58 »
Ömer bu yıl oy verirsem Duman yada sana vercem
Sence isyan çıksa asker kendi babasının vurur senimi ?
 

Çevrimdışı Ömer

2. Bölüm: Gaza

Bizans'ın iç meselelerle zayıf düşmesinden doğan fırsat ve söz konusu zayıflığına rağmen Andronikos'un Osman'a uyarı vermesinin komutanlarca savaş bahanesi sayılması, Osman'ın Bizans'a sefer açmasına yol açtı. Böylece önceki plan ertelendiğinden Sahipata beyliği birkaç yıl daha bağımsızlığını sürdürecekti. Andronikos, Trabzon, Kilikya (Ermeni) ve Balkanlarda müttefiklere sahipti. Osman ise Mısır Memlük Sultanının desteği için elçi gönderdi. Evlilik ve ittifak anlaşmaları yapıldı.

Osman bey 1311'in 21 Haziranı'nda 12 bin askeriyle Bithynia (Bursa) sınırını geçti. Bir Bizans ordusunun kuzeyden ilerleyerek Göynük'ü kuşatması üzerine geri dönerek bu 4 bin kişilik Bizans kuvvetini yok etti. Bu sırada aynı mevcuttaki Eflak ordusunun Bizans gemileriyle Anadolu'ya geçişini haber alınca İzmit önlerine hareket ederek bu orduyu da imha etti. Nitekim donanmanın olmayışı sebebiyle boğazı geçemiyordu. Memlük sultanı Muhammed Bahri, Venedik'le olan savaşı bahane ederek Osman'ı yalnız bıraktığından Bizans donanması tam bir serbestliğe sahipti. Osman'ın kuvvetleri Bizans'ın Anadolu'daki şehirleri Prussa, Nikomedia ve Eraklia'yı kuşatmaya aldı. Kentlerin iaşesi denizden sağlandığı için kuşatmalar uzun sürecekti.Bu üç şehir de 1313 ortalarında düştü. Trabzon ve Kilikya'ya sefer açmak isteyen Osman'ı, askeri geçiş izni vermeyen Rum Sultanlığı engelledi. Rum sultanlığı Anadolu'nun en büyük devleti olsa da kendisinden kat be kat büyük İlhanlılara bağlıydı. Bizans'ın Anadolu'daki bir diğer şehri İzmir de komşu beyliklerin askeri geçiş izni vermemesi sonucunda Osman ve ordusunun işgalinden kurtuldu. Savaş kilitlendi ve yıpratma mücadelesine dönüştü. İşgal altındaki Bizans vilayetlerinde çıkan ayaklanmalar bastırıldı.

Savaşın uzamasına ve Bizans'ın korkakça boğazın karşı tarafında beklemesine hiddetlenen Osman, gavur İzmir'i almak için Saruhan beyliğini çiğnemeye karar verdi. Saruhan bey kim oluyordu da Osman'a askeri geçiş izni vermiyordu! Osman'ın kuvvetleri Ekim 1314'te Saruhan başkenti Akhisar önlerine vardı. Birliklerinin bir kısmı Akhisar'ı kuşatırken geri kalanı İzmir'e ilerledi. Saruhan bey, askeri geçiş izni vermeyen diğer beylere ibret olmalıydı.Akhisar'da ele geçirilen Saruhan bey idam edildi ve beyliği elinden alındı. Bunu haber alan Karesi beyi Osman'a açıkça cephe alarak onu rakip belledi. Bizans donanmasının Marmara'da konuşlanmasından dolayı Trakya'ya alternatif bir rotadan girmeyi düşünen Osman bey, Karesi beyliğini işgal ederek Limnos üzerinden Gelibolu yarımadasına geçmeyi planlıyordu. Lâkin bu oldukça riskli bir harekattı, Bizans donanması Osman'ı ve ordusunu Limnos adasın'a hapsedebilirdi.

Eu4 için Antik dönemde geçen mod yapımında bana yardım etmek isteyen mesaj atsın.

Steam'den beni ekleyip yanıt alamamış ya da eklemek isteyen üyeler bana PM atarak Steam ismini yazarsa sevinirim.

[Mod] Eşit Alan Projeksiyonu - [Mod] Eski Dünya Müziği - Tarihi ve Coğrafi Harita Siteleri
 

Çevrimdışı Atadam

 • Senyör
 • *
 • İleti: 453
Güzel yazıyorsun... :smoking: Tam gaz devam.  ;D
 

Çevrimdışı Michael Wittmann

 • Arşidük
 • *
 • İleti: 3021
 • Gözümü kapatıyorum, Halep düşüyor...
Hızlı yazıyorsun. Karesioğulları donanmaları faydalı olabilirdi eğer oyunda varsa. :P
 

Çevrimdışı Ömer

Şunu soracaktım bu arada Osmanlılarda Rise of Ottomans diye bir bonus var mı ?
Var.

Hızlı yazıyorsun. Karesioğulları donanmaları faydalı olabilirdi eğer oyunda varsa. :P
Şimdi baktım, yok.
Eu4 için Antik dönemde geçen mod yapımında bana yardım etmek isteyen mesaj atsın.

Steam'den beni ekleyip yanıt alamamış ya da eklemek isteyen üyeler bana PM atarak Steam ismini yazarsa sevinirim.

[Mod] Eşit Alan Projeksiyonu - [Mod] Eski Dünya Müziği - Tarihi ve Coğrafi Harita Siteleri
 

Çevrimdışı barbarossa

 • Sir Falcon
 • Senyör
 • *
 • İleti: 495
Takip  tbrk* Güzel yazıyosun
Malesef Sadece Sikkime General olabiliyorsunuz.
Crusader Kings 2 devlet yönetimi+Europa Universalis 4 Diplomasisi+Victoria 2 Ekonomisi+Hearts of için 3 Askeri sistemi+Total warın savaş sistemi.
 

Çevrimdışı Snykdel

 • Arşidük
 • *
 • İleti: 2788
(aç/kapa)

Güzel.
 

Çevrimdışı I.Süleyman

 • Senyör
 • *
 • İleti: 474
Takip.
Dünya'nın en kısa muharebesi "Mohaç Meydan Muharebedisidir." Yaklaşık 2 saat sürmüştür.
Yurtta savaş;cihanda savaş.
İslam
Monarşi
Osmanlıcı
Kadir MISIROĞLU
 

Çevrimdışı Oğuz Kağan

 • (NeoEgenazi)
 • Kont
 • *
 • İleti: 1007
 • Haray Haray Men Türkem !!!
Takip harika yazıyorsun.
 

Çevrimdışı Ömer

3. Bölüm: Orhan

1315 Ekim'inde Osman bey Karesi topraklarına girerek Kara İsa beyi ve ordusunu yendi. Bir kısım birliklerini Pigai, Bergamon ve Balıkesir'i kuşatmak için ayırıp Akhisar'da kışlamak için döndükten birkaç gün sonra, 3 Aralık 1315'te, 57 yaşında iken ömrü sona erdi. Oğlu Orhan, 35 yaşında beyliğin başına geçti ve babasının izinden gideceğini ifade eden kısa bir konuşma yaptı.Uzun Karesi kuşatmaları devam ederken Orhan, bey olmasının ardından komutanlarının gözünde kendisini ispatlamak için Aydınoğulları beyliğine sefer açarak Akhisar'daki ordunun başına geçti. Aydınoğlu Mehmet'in Orhan'ın karşısında duracak kuvveti yoktu ancak Saruhan köylüleri Aydınoğlu Mehmet'i desteklemek için isyan çıkardı. Orhan ilk olarak bu isyanı 500 asker kaybederek bastırdı, ardından Aydınoğlu Mehmet beyi yenerek Aydın'ı kuşattı.

Bu sırada Karesi şehirleri düşürülüyor, Eflak ile barış imzalanıyor, doğuda ise kudretli İlhanlı imparatorluğu çatırdıyordu. Orhan, babası gibi iyi bir general ve lider olduğunu göstermekteydi.Aydınoğlu Mehmet'in beyliği elinden alındı ve tüm ailesi gelecekte bir hak iddia edememesi için idam edildi. Kara İsa beye ise beyliği geri verildi ancak bundan sonra Orhan'a tabi bir emir olacaktı. Orhan Karesi gibi büyük bir beyliğin bir anda ilhak edilmesinin gelecekte ciddi sorunlar doğurabileceğini hesaplamıştı.

Orhan bey 12 bin askeriyle 1 Temmuz 1317'de babası Osman'ın planını uygulayarak Limnos üzerinden Trakya'ya doğru harekete geçti.Bizans donanması tehlikeyi fark edip Ege'ye varmadan bir gün önce Orhan Gelibolu'ya çıktı. Doğrudan Konstantiniye üzerine yürüdü. Bu sırada Selanik'te bulunan Bizans İmparatoru kara haberi alınca başından kaynar sular döküldü. Müslümanların gözünde artan prestiji ile Orhan kendisini halife ilan etti. Theodosius Surları'nın koruduğu imparatorluk başkenti denizden ikmal edildiği ve çok iyi savunulduğu için ordu ağır kayıplar vermeye başlayınca, Orhan Konstantiniye kuşatmasını kaldırıp diğer Bizans şehirlerini kuşatmaya yöneldi.

« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2014, 01:17:51 Gönderen: Ömer »
Eu4 için Antik dönemde geçen mod yapımında bana yardım etmek isteyen mesaj atsın.

Steam'den beni ekleyip yanıt alamamış ya da eklemek isteyen üyeler bana PM atarak Steam ismini yazarsa sevinirim.

[Mod] Eşit Alan Projeksiyonu - [Mod] Eski Dünya Müziği - Tarihi ve Coğrafi Harita Siteleri
 

Çevrimdışı Michael Wittmann

 • Arşidük
 • *
 • İleti: 3021
 • Gözümü kapatıyorum, Halep düşüyor...
Güzel bölüm. Halifelik için erken değil mi?
 

 

Forumdan uzaklaştırmalara itiraz, yasal talepler veya uygunsuz içerik bildirimlerinizi İletişim Sayfamız üzerinden yapabilirsiniz. 3 gün içerisinde yanıt verilecektir.