Sağlığınız için #evdekalın.

Gönderen Konu: Oyunlar Hakkında Sorularınız ve Destek  (Okunma sayısı 63673 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı c.

 • Ordinaryus Profesör Dr.
 • *
 • İleti: 6083
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #60 : 04 Temmuz 2011, 10:52:39 »
Belgelerim?
 

as12atay

 • Ziyaretçi
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #61 : 04 Temmuz 2011, 10:55:28 »
Yerini buldum ama videolar bin dosyası olarak kayıtlı YouTube'a yüklenmiyor :S
 

Çevrimdışı Bersun

Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #62 : 04 Temmuz 2011, 16:42:43 »
Mafia II'de iki adamı kimseye ateş etmeden kurtarmamız gereken bölümü geçemedim. Ne yapmamız gerekiyor?
 

Çevrimdışı Kodazot

Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #63 : 13 Temmuz 2011, 09:34:04 »
Fable 3  5373 xlive.dll hatası alıyorum çözümüne bilen duyan veya gören varmı???  :smoking:
Xfire:Kodazot
Steam:Kodazot
Legend Of Kodazot
I come in revenge
 

Çevrimdışı Avros008

 • Dr. Öğretim Üyesi
 • *
 • İleti: 749
 • For mother Krasnodar
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #64 : 20 Temmuz 2011, 11:59:29 »
Beyler minecraft serverime giriyorum direk hata falan vermeden oyundan atıyor ve masas üstünde şöle bi metin belgesi çıkıyor içinde yazanlar#
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (malloc) failed to allocate 32756 bytes for ChunkPool::allocate
# Possible reasons:
#   The system is out of physical RAM or swap space
#   In 32 bit mode, the process size limit was hit
# Possible solutions:
#   Reduce memory load on the system
#   Increase physical memory or swap space
#   Check if swap backing store is full
#   Use 64 bit Java on a 64 bit OS
#   Decrease Java heap size (-Xmx/-Xms)
#   Decrease number of Java threads
#   Decrease Java thread stack sizes (-Xss)
#   Set larger code cache with -XX:ReservedCodeCacheSize=
# This output file may be truncated or incomplete.
#
#  Out of Memory Error (allocation.cpp:211), pid=1080, tid=1456
#
# JRE version: 6.0_26-b03
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.1-b02 mixed mode windows-x86 )

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x0161d000):  JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=1456, stack(0x49a50000,0x49aa0000)]

Stack: [0x49a50000,0x49aa0000],  sp=0x49a9f1c8,  free space=316k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V  [jvm.dll+0x13379a]
V  [jvm.dll+0x12e78c]
V  [jvm.dll+0x53be9]
V  [jvm.dll+0x53de2]
V  [jvm.dll+0x53fe3]
V  [jvm.dll+0x65b7e]
V  [jvm.dll+0x1f6034]
V  [jvm.dll+0x1f6133]
V  [jvm.dll+0x1f61d3]
V  [jvm.dll+0x1f64ef]
V  [jvm.dll+0x1f8573]
V  [jvm.dll+0x1f8610]
V  [jvm.dll+0x1f88c4]
V  [jvm.dll+0x1f89d5]
V  [jvm.dll+0x1f8e69]
V  [jvm.dll+0x1fa015]
V  [jvm.dll+0x1e3ad9]
V  [jvm.dll+0x1e3b6c]
V  [jvm.dll+0x1e3cbf]
V  [jvm.dll+0x1e3f14]
V  [jvm.dll+0x3db2d]
V  [jvm.dll+0x3e655]
V  [jvm.dll+0x1190d4]
V  [jvm.dll+0x1411ac]
C  [msvcr71.dll+0x9565]
C  [kernel32.dll+0x51174]
C  [ntdll.dll+0x5b3f5]
C  [ntdll.dll+0x5b3c8]


Current CompileTask:
C1:  16614 704      px.c(F)V (1736 bytes)


---------------  P R O C E S S  ---------------

Java Threads: ( => current thread )
  0x4bcc3400 JavaThread "Client write thread" daemon [_thread_blocked, id=5340, stack(0x4e510000,0x4e560000)]
  0x4bcc3000 JavaThread "Client read thread" daemon [_thread_in_native, id=5736, stack(0x4e4c0000,0x4e510000)]
  0x4bcc9000 JavaThread "Thread-10" daemon [_thread_blocked, id=2888, stack(0x4e870000,0x4e8c0000)]
  0x4bc34400 JavaThread "Thread-9" daemon [_thread_blocked, id=2104, stack(0x4cdc0000,0x4ce10000)]
  0x4bcca800 JavaThread "Thread-8" daemon [_thread_in_native, id=3104, stack(0x4c4b0000,0x4c500000)]
  0x49c9e800 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_Java, id=2292, stack(0x4a550000,0x4a5a0000)]
  0x49ca0c00 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=3280, stack(0x4a500000,0x4a550000)]
  0x49cf0800 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=3508, stack(0x4a3c0000,0x4a410000)]
  0x01729400 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=4300, stack(0x00330000,0x00380000)]
  0x49c4a800 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=3100, stack(0x4a2f0000,0x4a340000)]
  0x49bb6000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3088, stack(0x49e10000,0x49e60000)]
  0x49bb5800 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=4648, stack(0x49dc0000,0x49e10000)]
  0x49bb5000 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4992, stack(0x49d40000,0x49d90000)]
  0x01639000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=2236, stack(0x49aa0000,0x49af0000)]
=>0x0161d000 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=1456, stack(0x49a50000,0x49aa0000)]
  0x0161a000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=5484, stack(0x49a00000,0x49a50000)]
  0x01619000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=5644, stack(0x499b0000,0x49a00000)]
  0x015ef000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=5140, stack(0x49960000,0x499b0000)]
  0x015ea400 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=5896, stack(0x49910000,0x49960000)]

Other Threads:
  0x015e6c00 VMThread [stack: 0x498c0000,0x49910000] [id=4452]
  0x01642000 WatcherThread [stack: 0x49af0000,0x49b40000] [id=4248]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
 def new generation   total 22848K, used 6440K [0x03730000, 0x04ff0000, 0x18c80000)
  eden space 20352K,  31% used [0x03730000, 0x03d7a0d0, 0x04b10000)
  from space 2496K,   0% used [0x04b10000, 0x04b10000, 0x04d80000)
  to   space 2496K,   0% used [0x04d80000, 0x04d80000, 0x04ff0000)
 tenured generation   total 50636K, used 50629K [0x18c80000, 0x1bdf3000, 0x43730000)
   the space 50636K,  99% used [0x18c80000, 0x1bdf1608, 0x1bdf1800, 0x1bdf3000)
 compacting perm gen  total 13568K, used 13370K [0x43730000, 0x44470000, 0x47730000)
   the space 13568K,  98% used [0x43730000, 0x4443ea60, 0x4443ec00, 0x44470000)
No shared spaces configured.

Code Cache  [0x01730000, 0x01908000, 0x03730000)
 total_blobs=1053 nmethods=754 adapters=234 free_code_cache=31637824 largest_free_block=128

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00424000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x77480000 - 0x775bc000    C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
0x76f00000 - 0x76fd4000    C:\Windows\system32\kernel32.dll
0x75880000 - 0x758ca000    C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
0x758d0000 - 0x75970000    C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
0x76e50000 - 0x76efc000    C:\Windows\system32\msvcrt.dll
0x77630000 - 0x77649000    C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
0x771d0000 - 0x77271000    C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
0x77030000 - 0x770f9000    C:\Windows\system32\USER32.dll
0x77650000 - 0x7769e000    C:\Windows\system32\GDI32.dll
0x775c0000 - 0x775ca000    C:\Windows\system32\LPK.dll
0x773e0000 - 0x7747d000    C:\Windows\system32\USP10.dll
0x76c90000 - 0x76caf000    C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x77100000 - 0x771cc000    C:\Windows\system32\MSCTF.dll
0x7c340000 - 0x7c396000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da9f000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x71370000 - 0x713a2000    C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x754d0000 - 0x7551b000    C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x75ae0000 - 0x75ae5000    C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d14b000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x718d0000 - 0x71921000    C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x77280000 - 0x773dc000    C:\Windows\system32\ole32.dll
0x745f0000 - 0x7478e000    C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_421189da2b7fabfc\COMCTL32.dll
0x775d0000 - 0x77627000    C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
0x75650000 - 0x756d4000    C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16385_none_ebf82fc36c758ad5\comctl32.dll
0x73f70000 - 0x73f83000    C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
0x74360000 - 0x743a0000    C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x75550000 - 0x7555c000    C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll
0x75050000 - 0x75066000    C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
0x74df0000 - 0x74e2b000    C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x74bf0000 - 0x74c07000    C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x755d0000 - 0x755db000    C:\Windows\system32\profapi.dll
0x6d600000 - 0x6d613000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x75980000 - 0x759b5000    C:\Windows\system32\WS2_32.dll
0x75970000 - 0x75976000    C:\Windows\system32\NSI.dll
0x75010000 - 0x7504c000    C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x75000000 - 0x75006000    C:\Windows\System32\wship6.dll
0x73920000 - 0x73930000    C:\Windows\system32\NLAapi.dll
0x74ed0000 - 0x74f14000    C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
0x70190000 - 0x70198000    C:\Windows\System32\winrnr.dll
0x70180000 - 0x70190000    C:\Windows\system32\napinsp.dll
0x70160000 - 0x70172000    C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
0x718a0000 - 0x718c7000    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
0x74b20000 - 0x74b25000    C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x73630000 - 0x7364c000    C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL
0x73690000 - 0x73697000    C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
0x71820000 - 0x71826000    C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
0x735a0000 - 0x735d8000    C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x76740000 - 0x767cf000    C:\Windows\system32\OLEAUT32.DLL
0x6d620000 - 0x6d629000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x4a5a0000 - 0x4a60b000    C:\Users\dogukan\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x73130000 - 0x731f8000    C:\Windows\system32\OPENGL32.dll
0x73330000 - 0x73352000    C:\Windows\system32\GLU32.dll
0x6f1a0000 - 0x6f287000    C:\Windows\system32\DDRAW.dll
0x6f190000 - 0x6f196000    C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
0x76cb0000 - 0x76e4d000    C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
0x75850000 - 0x75877000    C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll
0x756e0000 - 0x756f2000    C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll
0x74a90000 - 0x74a99000    C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x6d350000 - 0x6d356000    C:\Program Files\Java\jre6\bin\jawt.dll
0x69030000 - 0x69b64000    C:\Windows\system32\atioglxx.dll
0x016e0000 - 0x01701000    C:\Windows\system32\atiadlxx.dll
0x6ef10000 - 0x6efab000    C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_d08a205e442db5b5\MSVCR80.dll
0x4a220000 - 0x4a233000    C:\Users\dogukan\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\jinput-dx8.dll
0x73100000 - 0x73130000    C:\Windows\system32\DINPUT8.dll
0x73f90000 - 0x73f99000    C:\Windows\system32\HID.DLL
0x75820000 - 0x7584d000    C:\Windows\system32\WINTRUST.dll
0x75700000 - 0x7581c000    C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
0x75640000 - 0x7564c000    C:\Windows\system32\MSASN1.dll
0x4a340000 - 0x4a352000    C:\Users\dogukan\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\jinput-raw.dll
0x4e9b0000 - 0x4ead9000    C:\Users\dogukan\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\OpenAL32.dll
0x75af0000 - 0x76739000    C:\Windows\system32\SHELL32.dll
0x6f060000 - 0x6f0d2000    C:\Windows\system32\dsound.dll
0x74a50000 - 0x74a75000    C:\Windows\system32\POWRPROF.dll
0x75a50000 - 0x75ad3000    C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL
0x74050000 - 0x74089000    C:\Windows\System32\MMDevApi.dll
0x743a0000 - 0x74495000    C:\Windows\System32\PROPSYS.dll
0x6eee0000 - 0x6ef10000    C:\Windows\system32\wdmaud.drv
0x6f770000 - 0x6f774000    C:\Windows\system32\ksuser.dll
0x74010000 - 0x74017000    C:\Windows\system32\AVRT.dll
0x6e440000 - 0x6e476000    C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
0x6e430000 - 0x6e438000    C:\Windows\system32\msacm32.drv
0x6e410000 - 0x6e424000    C:\Windows\system32\MSACM32.dll
0x6e400000 - 0x6e407000    C:\Windows\system32\midimap.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xmx1024m -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.opengl=false -Dsun.java2d.pmoffscreen=false
java_command: net.minecraft.LauncherFrame
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Windows Live\Shared
USERNAME=dogukan
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 4 Stepping 9, GenuineIntel---------------  S Y S T E M  ---------------

OS: Windows 7 Build 7600

CPU:total 2 (1 cores per cpu, 2 threads per core) family 15 model 4 stepping 9, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ht

Memory: 4k page, physical 1047992k(58032k free), swap 2618808k(4496k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.1-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_26-b03), built on May  4 2011 00:50:59 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Wed Jul 20 00:47:05 2011
elapsed time: 16 seconds
 

Çevrimdışı Kaan✰

Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #65 : 20 Temmuz 2011, 12:06:52 »
İlk 5 cümleden sonra direk aşşağıya indim... ;D Galiba R.A.M'in yetmiyor. Javan çok yer kapladığını söylüyor Possible Solutions dediği 2. bölümdekileri uygulamaya çalış.
« Son Düzenleme: 20 Temmuz 2011, 12:07:26 Gönderen: Crætive »
 

Çevrimdışı Probang

Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #66 : 20 Temmuz 2011, 12:09:42 »
Yav otto senin pc dandik değilmiydi. :D
Steam

Ağlamayı bile sevmişiz seninle
 

Çevrimdışı c.

 • Ordinaryus Profesör Dr.
 • *
 • İleti: 6083
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #67 : 20 Temmuz 2011, 12:12:05 »
Pro senin bana verdiğin minecraft rar'ının save dosyaları nerede?Sürekli olarak boyutları artıyor?
 

Çevrimdışı Avros008

 • Dr. Öğretim Üyesi
 • *
 • İleti: 749
 • For mother Krasnodar
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #68 : 20 Temmuz 2011, 13:55:16 »
İlk 5 cümleden sonra direk aşşağıya indim... ;D Galiba R.A.M'in yetmiyor. Javan çok yer kapladığını söylüyor Possible Solutions dediği 2. bölümdekileri uygulamaya çalış.

400 gb boş alan varken neyin yerini kaplıyo  :stars:
 

Çevrimdışı Kaan✰

Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #69 : 20 Temmuz 2011, 17:29:09 »
 

Çevrimdışı Probang

Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #70 : 21 Temmuz 2011, 11:07:43 »
Cre imzanı (Ç)Alabilirmiyim?
HAHAHAHAHAHA :d
Steam

Ağlamayı bile sevmişiz seninle
 

Çevrimdışı c.

 • Ordinaryus Profesör Dr.
 • *
 • İleti: 6083
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #71 : 21 Temmuz 2011, 11:09:05 »
Otto king beyler.
 

Çevrimdışı Probang

Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #72 : 21 Temmuz 2011, 11:11:37 »
Otto fan club :D
Yarın imzamız bu olucak :D
Steam

Ağlamayı bile sevmişiz seninle
 

Çevrimdışı c.

 • Ordinaryus Profesör Dr.
 • *
 • İleti: 6083
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #73 : 21 Temmuz 2011, 11:13:26 »
Otto İşlamcin yetmiyo olabilir.Müthişşşşşşşşş patchlar çıkmış onları indir.Sonra müthişşş bir işlamci adı verecem sana git onu al.. :P
 

TheLandTraveller

 • Ziyaretçi
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #74 : 21 Temmuz 2011, 11:29:34 »
Sen müthişşşşşşşşşşşşşşşşşş bir insansın otto aynen devam et.  :P
 

Çevrimdışı c.

 • Ordinaryus Profesör Dr.
 • *
 • İleti: 6083
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #75 : 21 Temmuz 2011, 11:44:55 »
Traveller konuyu parçaladık :P .
 

TheLandTraveller

 • Ziyaretçi
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #76 : 21 Temmuz 2011, 11:46:35 »
Şu ana kadar bir şey olmadıysa şimdi de bir şey olmaz css ayrıca konu belki parçalanmak istiyor ne biliyosun?  :P
 

Çevrimdışı Avros008

 • Dr. Öğretim Üyesi
 • *
 • İleti: 749
 • For mother Krasnodar
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #77 : 21 Temmuz 2011, 11:57:21 »
Teşşekür ederim beni sizler yarattınız  :P
 

Çevrimdışı c.

 • Ordinaryus Profesör Dr.
 • *
 • İleti: 6083
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #78 : 21 Temmuz 2011, 12:04:51 »
Teşşekür ederim beni sizler yarattınız  :P
Otto 400 gb RAM'ı nereden aldın işlamcide satıyolar mı :P .
 

Çevrimdışı Avros008

 • Dr. Öğretim Üyesi
 • *
 • İleti: 749
 • For mother Krasnodar
Ynt: Oyun Yardım ve Destek
« Yanıtla #79 : 26 Temmuz 2011, 10:49:08 »
Beyler dün terrariayı indirdim kurdum sorun falan olmadı ama açamıyorum açtığımda APPCRASH
 hatası alıyorum http://selimonder.com/selim/kurci/windows-vista-7-bex-ve-appcrash-hatasi-ve-cozumu.html

Bu sitede sölenen gibi çözmeye çalıştım ama bunda dep kapatılmaz diyo
 

 

alman olduğumuz oyunlar neler?

Başlatan BosnianTr

Yanıt: 44
Gösterim: 6169
Son İleti 25 Ağustos 2010, 21:50:03
Gönderen: Probang
En Sevdiğiniz Oyun/Oyunlar

Başlatan Morimoto

Yanıt: 64
Gösterim: 8562
Son İleti 06 Temmuz 2010, 14:30:21
Gönderen: yigit22
Önerebileceğiniz online oyunlar

Başlatan emre 414197

Yanıt: 27
Gösterim: 3363
Son İleti 31 Temmuz 2010, 12:29:32
Gönderen: Morimoto
Oyunlar Başlasın!

Başlatan Spartan

Yanıt: 30
Gösterim: 4345
Son İleti 01 Ağustos 2010, 21:11:18
Gönderen: Spartan
Diğer Oyunlar Bölüm Kuralları

Başlatan der Metz germeister

Yanıt: 2
Gösterim: 4606
Son İleti 15 Aralık 2016, 22:05:04
Gönderen: kerem1249
Foruma ilişkin tüm bildirimlerinizi İletişim Sayfamız üzerinden yapabilirsiniz. 14 gün içerisinde yanıt verilecektir.