Gönderen Konu: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali  (Okunma sayısı 7800 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Jagdpanzer

 • İmperium
 • *
 • İleti: 2697
 • الله اكبر Allahu Ekber!!!
Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« : 11 Temmuz 2011, 14:09:00 »
 Sovyet işgali üzerine Afgan halkı, direnişe başladı. Başlangıçta direniş gösteren Afganlılar’ın eğitimsizliği ve yeterli modern silahlardan yoksun bulunmaları, başarılı olmalarını engelledi. Buna karşılık Sovyetler’in çok üstün silah gücüne sahip olmaları, ülkeyi denetim altına almalarını kolaylaştırdı. Bunun üzerine, önemli bir Afgan mülteci grubu Pakistan’a göçtü.

 Peşaver vadisi, kısa zamanda Afganlı mülteciler ile doldu. Sayıları milyonlara ulaşan bu insanlar, kabile yapılanmalarını orada da oluşturdular. Afgan kabileleri arasındaki rekabet, dini ve etnik farklılıklara dayanan mücahit grupları, arasında birlik oluşturmayı engelledi. Dost ülkeler, yaptıkları yardımlarla bu gruplaşmaları daha da teşvik ettiler. Afganistan’da eğitim ve öğretime fazla önem verilmemesi, geri kalmalarına, kabile hayatını sürdürmelerine neden olmuş ve bir millet haline gelmelerine engel olmuştur.

 Ayrıca kurulan hükümetlerin, Afgan halkının %60’ını oluşturan Taştumları koruması, Türk kabilelerini (Özbek, Türkmen, Kırgız ve Hazera), Tacik ve diğer toplulukları eğitim ve diğer sosyal haklardan mahrum etmesi, bu kabilelerin karışarak bir Afgan milletini oluşturmalarını engellemiştir. Afganistan’daki Sovyet baskı ve katliamına paralel olarak Afganistan’dan Pakistan’a göç edenlerin sayısı da artmıştır.

 1983 yılında Peşevar vadisindeki mülteci sayısı, 3.5 milyonu bulmuştu. Pakistan, buradaki mültecileri kabilelerine göre kamplara yerleştirmiştir. BM (çeşitli yardım organlarıyla), Dünya Sağlık Teşkilatı, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, Türkiye Kızılay Teşkilatı gibi birçok yardım kuruluşu, bu mültecilere çeşitli yardımlar sağlamıştır. Suudi Arabistan ve Kuveyt başta olmak üzere bazı İslam ülkeleri de, Pakistan’a maddi para yardımı yapmışlardır. Daha sonra bu mülteci kamplarına iskan edilen Afgan kabileleri, çeşitli “Mücahidin Grupları” oluşturmuşlardır.

 Bu mücahitlere Afgan ordusundan kaçan subayların katılması, Pakistan ve Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin de silah sağlaması üzerine, bu mücahitler, Afganistan içlerine girerek işgalci Sovyet güçlerine karşı savaşmışlardır. Fakat tüm bu gelişmelere rağmen bu gruplar, bir birlik altında toplanamamıştır. Bu olumsuz durum, hem Sovyetler’e karşı başarıyı hem de siyasi birliği engellemiştir. Ne var ki çeşitli ülkeler, bu grupları, etkisi bugün dahi görülebileceği gibi kendi çıkarları doğrultusunda desteklemişlerdir. Ancak Afgan halkı ve mücahit grupların olağan üstü gayret ve kahramanlıkları ile Sovyetlere emperyalizmine büyük maddi ve manevi zararlar verdirilmiştir.

 Amerika, Sovyetler’in Afganistan’ı işgal etmesine büyük bir tepki gösterdi. Amerika’nın bu tepkisini diğer NATO üyesi ülkeler de destekledi. Yukarıda da değinildiği gibi Amerika’nın Sovyet işgaline karşı olmasındaki en önemli nedenlerden biri, 1979 Şubat’ında büyükelçilerinin öldürülmesiydi. Amerikan yönetimi, büyük kamuoyu baskısıyla kukla Karmal yönetimini tanımamış ve Senato onayına sunduğu SALT II anlaşmasını geri çekmiştir.

 Kongre desteğini de alan Amerikan yönetimi, Afgan halkına kendisini yönetme hakkı dahil her türlü yardımı yapmayı resmi politika olarak ilan etti. Ancak konuyla ilgili kesin bir çözümün sorumluluğunu ise, BM’ye havale etmiştir. Bu durum da sorunun sürüncemede kalmasına neden olmuştur. Ayrıca diğer NATO ülkeleri de Afganlı mülteci ve mücahitlere, para ve askeri malzeme yardımı yapmışlardır. Kendi çıkarları doğrultusunda Çin de Amerika yanında yer almış ve mücahitlere yardım yapmıştır. Böylece Sovyetler Birliği, uluslararası alanda yalnız kalmıştır. Buna rağmen hiç bir hukuka dayanmayan haksız ve kanlı Afganistan’daki Sovyet işgali, on yıl kadar sürmüştür.

 Kızıl Ordu Afganistan’a girdiği zaman Sovyetler, Afgan ordusundan ve Afgan hükümetinden bekledikleri ilgiyi bulamamışlardır. Kendilerine yalnızca Rusya’da eğitim gören subaylar yardımcı olmuşlardır. Umduklarının tam tersine ordunun önemli bir kısmı, Sovyetlerle işbirliği yapmayı ve kendi halkını öldürmeyi reddetmiştir. Sonuçta 100 bin kişilik Afgan ordusundan 70 bini silahlarıyla birlikte mücahitler tarafına geçmişlerdir.

 Sovyetler, bu başarısızlıklarının yanısıra Afganistan’ın sarp arazisi karşısında da çaresiz kalmışlardır. Bütün bu başarısızlıkları Kızıl Ordu'yu kontrolden çıkarmış ve Afgan halkına karşı adeta bir soykırım başlatmışlardır. BM İnsan Hakları Komisyonu’nun 20 Kasım 1985 tarihinde yayınladığı rapora göre, Ocak-Eylül 1985 arasında Sovyet ordusu, 32.755 kişiyi öldürmüştür. Sovyetler’in masum halka saldırılarını öğrenen mücahitler, karşı saldırılarını sıklaştırmış ve önemli kayıplar verdirmişlerdir. 1979-1984 yılları arasında Sovyet ordusu 8 bini ölü olmak üzere 25 bin kayıp vermiştir. Aynıdönemde Sovyet maddi kaybı da 12 milyar doları bulmuştur.

 Sovyet ordusu bu kanlı işgaliyle 1987’Ye kadar hem kendisini hem de Afgan halkını çok yıpratmıştır. Bu tarihten sonra Sovyetler’in politikalarında bazı değişiklikler görülmüş ve Sovyet hükümeti içeriden ve dışarıdan gelen baskılar karşısında Afganistan’dan çekilme yolları aramaya başlamıştır. Sovyet ordusu, Brejnev devrinde Afganistan’a girmişti. Bu haksız ve kanlı işgali sona erdiren Mihail Gorbaçov olacaktır. Gorbaçov, Afganistan’dan çekilmek için önce uygun zemin ve zaman aramaya başladı. Bunun ilk adımını da, 1979’da iş başına getirilen Karmal’ı Afganistan Demokratik Halk Partisi ve hükümet başkanlıklarından alarak attı. Yerine Dr. Muhammed Necibullah’ı getirdiler. Necibullah’a bir “Milli Uzlaşma Komisyonu” kurdurdular.

 Bu komisyon üyeliklerine kabile reislerini getirerek hükümete karşı muhalefeti önlemek istiyorlardı. Ancak kabile temsilcilerine istediklerini yaptıramayınca hükümet değişikliğinden beklediklerini bulamadılar. Bu arada Gorbaçov, Afganistan sorunundan çok kendi ülkesinde olanlardan endişeliydi. Gorbaçov, 1987 yılında uygulamaya koyduğu Perestroyka ve Glastnost ile açıklık ve yeniden yapılanma getirdi. Uygulanan bu politika ile de Rusya’nın yıllardır mazlum milletleri nasıl sömürdüğü ortaya çıktı.

 Sovyetler, Afganistan’dan çekilme konusunda Amerika ile başlattıkları gizli görüşmeleri hızlandırmak zorunda kaldılar. Gorbaçov, 22 Şubat 1988 günü İsviçre’nin Cenevre şehrinde başlayacak görüşmelerden önce 8 Şubat 1988’de bir açıklama yaparak, 15 Mart’a kadar anlaşma sağlanırsa 9 ayda Afganistan’dan çekileceğini ilan etti. Sovyetler ve Amerika arasında yapılan anlaşma, 14 Nisan 1988 tarihinde Cenevre’de imzalandı. 15 Mayıs 1988’de yürürlüğe giren bu anlaşmayla Sovyetler’in Afganistan’dan nasıl çekileceği açık bir şekilde belirtilmemiş olmasına rağmen taraflar arasında yapılan gizli bir protokolle Sovyetler, 120 bin kişilik ordusunu 15 Mayıs 1988 ile 15 Şubat 1989 arasında Afganistan’dan çekmiştir.

 Sonuç olarak on yıl süren işgali sırasında Sovyetler’in yaptığı zulüm ve katliamlar cezasız kalmıştır. Bütün Müslüman ülkelerde olduğu gibi dünya kamuoyu da Afganistan’daki haksızlıklar karşısında duyarsız kalmıştır.

   1979 Sonrası Dönem

 Afganistan’da iç savaşın çıkış sebeplerinin başında Afgan mücahit gruplarının kabile yapısından kendilerini kurtaramamaları gelir. Bu durum Sovyet ordusunun çekilmesinden sonra da devam etmiş, ülkede birlik ve beraberlik sağlanamamıştır. Mücahit gruplar kabilelere dayanmalarının yanısıra “Ilımlılar” ve “Radikaller” olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Ayrıca Afganistan’da yaşayan 6 milyon dolayındaki Türk’te “Müslümanlar Birliği” adlı ayrı bir grup oluşturmuştur.

 Türk mücahit grubunun başına geçen Azad Beg, Peşevar vadisine göç eden ve Afganistan’da kalan Türkleri bir araya toplamıştır. Ancak bu Türk mücahit grubu, Türkiye veya uluslararası kuruluşların sağladığı yardımlardan faydalandırılmamıştır. Bunun üzerine Türkiye, Pakistan’da yaşayan Afganlı mültecilerden 5 bin kişilik bir Türk grubu Türkiye’ye getirmiş ve diğerlerine de özel yardım yapmıştır.

 Sovyetler’in Afganistan’dan geri çekilmelerinden sonra Azad Beg, Afgan Türklerinin liderliğini, bir zamanlar Afganistan ordusunda da görev yapmış olan General Raşit Dostum’a bırakmıştır. Afganistan Türkleri arasında Türkiye Türkleri için Atatürk benzeri bir misyon yüklenen General Dostum, Türk mücahit gruplarını kısa sürede düzenli orduya çevirmiş ve haklarını korumaya çalışmıştır.

 Sovyetler ve Amerikalıların anlaşması üzerine Afgan mücahit gruplarından yedisi, Kasım 1987’de bir ittifak kurmuşlar ve Afganistan’daki Necibullah hükümetini tanımadıklarını duyurmuşlardır. Ayrıca bu mücahit grupları arasında varılan mutabakat gereği; kurulacak yeni Afgan hükümetinde her bir mücahit grup lideri üçer aylık dönemler için başbakanlık görevi üstlenecekti. Ancak bu karar; Amerika, Sovyetler Birliği ve Pakistan tarafından desteklenmedi. Artık Afganistan için gelecek günlerde, mücahit gruplar arası iktidar mücadelelerinin sürdüğü kardeş kavgası felaketi yaşanacaktı.

 Afganistan’dan çekilmeden önce Sovyetler, yönetime kukla Necibullah’ı getirmişler ve daha sonrada bütün güçleri ile desteklemişlerdir. Necibullah kuvvetleri ile mücahit grupları arasındaki çarpışmalarda, her iki taraf ve sivil halk büyük kayıplar vermiştir. Kanlı çarpışmalardan sonra silah ve askeri azalan Necibullah, ailesi ile birlikte Kabil’deki BM binasına sığınmıştır. Böylece Afganistan, mücahit grupların eline geçmiştir. Mücahidlerin kurdukları hükümette başbakanlık görevine Rabbani gelmiş ve yıllardır harap ve bitap düşmüş ülkedeki yaraları sarmaya çalışmıştır.

 Ancak kısa bir süre sonra ise, yeni hükümete karşı muhalefet büyümüştür. Ardından da bölgedeki Amerikan ve Pakistan çıkarlarını korumak amacıyla organize edilen Taliban örgütü, mevcut hükümeti tanımayarak ülkeyi silah zoruyla ele geçirmiştir. Taliban birlikleri ile hükümet yanında yer alan Ahmet Şah Mesut ve General Dostum birlikleri arasında çok çetin ve kanlı muharabeler olmuştur. Savaşan taraflar ve sivil halk, çok büyük kayıplar vermiştir.

   Sonuç

 1900 öncesi haritaların incelenmesi ile Afganistan Devleti’nin bulunduğu bölgede daha önce böyle bir devletin olmadığı anlaşılacaktır. Bu bölgede, ya eski adıyla; Tatarya, İskitler, Horasan, Cenubi (Güney) Türkistan gibi  yönetim kurmuş hükümdar veya sülale adıyla; Hunlar, Oğuzlar, Gazneliler, Selçuklular, Babürlüler ve mahalli hanlıklar gibi isimlere rastlanacaktır. Tarihte Afgan diye bir millet olmamıştır. Yaklaşık bir asır önce İngilizler, böyle bir kelime yerleştirmiştir. Bölge halkı hayvancılıkla uğraştığından, hayvanlarına otlak bulabilmek için kışın Penjap vadisine göçer, ilkbaharda da geri dönerdi. Türkler bu halka, hareket eden veya göçebe manasına gelen “Avghan” derlerdi. Bu halk ise kendisini, “Puştu - Puştan” olarak anardı.

 Rusların Türkistan’ı, İngilizler’in de Hindistan’ı işgal etmeleri, sınır komşuluklarını gündeme getirdi. Bunun üzerine yaptıkları hesaplar ve aralarında yürüttükleri gizli görüşmelerle, bir ara devlet oluşturmaya karar verdiler. Böylece 19. asırda bir Afganistan Devleti doğdu. Ancak Güney Türkistan’ı da kapsayacak bu devletin yönetiminde bölge halkı veya Türklerin bulunması, İngiliz ve Rus çıkarlarına uygun değildi. Böylece İngilizler, Penjab Sihlerini teşvik ederek ve silahlandırarak, William Cambell adlı bir İngiliz subayın sevk ve idaresinde bölgeyi işgal etmelerini sağladılar.

 Daha sonra Müslüman olduğu ve general ünvanı aldığı görünümü verilen Cambell, General Muhammed olarak beş şahın Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştür (Emir Şir Ali’den Emir Abdurrahman’a kadar). Yaklaşık bir asır önce cereyan eden bu hadise, Taliban olayında da tekrarlanacaktır. Taliban grubu, Pakistan’ın Peşaver şehrinde organize edildikten sonra Afganistan’a sokularak yönetime geçirilmiştir. Bu sefer, yerli Avghan kabileri silahları ile birlikte onlara katılmıştır.

 Sözlük anlamı öğrenci olan Taliban, Peşaver’deki medreselerde din dersleri alan gençlerin kurduğu bir örgüttür. Bu çocukların, çok üstün savaş tecrübesine sahip mücahitler karşısında başarı kazanması akıl ve mantıkla açıklanabilecek bir şey değildir. Talibanla savaşan yerli halkın çoğunluğunu; Türkler, Tacikler ve Puştan olmayan Turanlılar oluşturmaktadır. Ayrıca Taliban kuvvetleri arasınada birçok gayrimüslimin de bulunduğu alınan esirlerden anlaşılmıştır.

 Özellikle iç savaş ve kardeş kavgası dramının yaşandığı dönemde Afganistan’da yaşayan halkların kaderine tesir edebilecek ve yaşadıkları derin ızdırapları azaltabilecek rolü, sadece Türkiye üstlenebilirdi. Çünkü; bölgedeki Türk soydaşlarının varlığı kadar diğer mücahit grupların güvenine sahip yegane ülke Türkiye idi. Ne varki gerek Türkiye’nin aktif arabuluculuk girişimlerinin olmaması ve karşı taraftan da böyle bir talebin gelmemesi, bu fırsatın kaçırılmasına neden olmuştur.

 Yeni Afganistan Devleti'nin yapılanması, belirttiği gibi, “Afgan, Türk ve Tacik bölgelerinden oluşacak bir federasyon ile Afganca, Türkçe ve Tacikce’nin resmi diller kabul edilmesi” şeklinde olması en mantıklı görülmektedir. Ancak bu şekilde ülkede kalıcı bir barış ve huzur tesis edilebilecektir.
« Son Düzenleme: 11 Temmuz 2011, 22:00:08 Gönderen: Jagdpanzer »
İmana gelin!!!Dönitz genel ev kursun :smoking:

STURM DER FLAMME: YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg424436#msg424436
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YAZI DİZİSİNE DE YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=25043.msg583257#msg583257Gemideki kadınların %10'u hamile kalmış. asg*


YA kim ateyiz ya  :wall:

STURM DER FLAMME DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg508380#msg508380

Sikkim çok küçük.


Niye ki Sikkimle oynamak çok eğlencelidir, herkese öneririm.Darbe yapinca darbe oluyor...

 

Çevrimdışı Bersun

Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #1 : 11 Temmuz 2011, 14:45:06 »
Kaynak belirtirsen sevinirim. :)
 

Çevrimdışı Jagdpanzer

 • İmperium
 • *
 • İleti: 2697
 • الله اكبر Allahu Ekber!!!
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #2 : 11 Temmuz 2011, 16:07:55 »
 Bir kitaptan yazmıştım bir kenara. Şu anda yanımda da aklımda da değil. Kusura bakma. Kaynaksız hoş olmazsa silinse iyi olur sayfa. Bir daha kaynağa dikkat etmeye çalışırım.
İmana gelin!!!Dönitz genel ev kursun :smoking:

STURM DER FLAMME: YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg424436#msg424436
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YAZI DİZİSİNE DE YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=25043.msg583257#msg583257Gemideki kadınların %10'u hamile kalmış. asg*


YA kim ateyiz ya  :wall:

STURM DER FLAMME DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg508380#msg508380

Sikkim çok küçük.


Niye ki Sikkimle oynamak çok eğlencelidir, herkese öneririm.Darbe yapinca darbe oluyor...

 

Çevrimdışı nurıx

 • Diplomat
 • *
 • İleti: 39
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #3 : 11 Temmuz 2011, 16:27:52 »
Güzel bir yazı.Afganistan'ı Türkler yönetseymiş iyi olurmuş.
 

Çevrimdışı Jagdpanzer

 • İmperium
 • *
 • İleti: 2697
 • الله اكبر Allahu Ekber!!!
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #4 : 12 Temmuz 2011, 16:17:23 »
Güzel bir yazı.Afganistan'ı Türkler yönetseymiş iyi olurmuş.
Tabi tüm Türkler de aynı değil dünyada. Oradaki Türkler yönetseydi bilmem ki nasıl olurdu? huh2*
İmana gelin!!!Dönitz genel ev kursun :smoking:

STURM DER FLAMME: YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg424436#msg424436
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YAZI DİZİSİNE DE YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=25043.msg583257#msg583257Gemideki kadınların %10'u hamile kalmış. asg*


YA kim ateyiz ya  :wall:

STURM DER FLAMME DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg508380#msg508380

Sikkim çok küçük.


Niye ki Sikkimle oynamak çok eğlencelidir, herkese öneririm.Darbe yapinca darbe oluyor...

 

Çevrimdışı Bartu

 • (Kaptan)
 • Kaptan
 • *
 • İleti: 663
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #5 : 01 Ağustos 2011, 12:01:00 »
Daha yazıyı okumadım ama bununla ilgili bir video seyretmiştim;

http://www.youtube.com/watch?v=32z1b06p3oI&feature=share
 

Çevrimdışı Jagdpanzer

 • İmperium
 • *
 • İleti: 2697
 • الله اكبر Allahu Ekber!!!
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #6 : 02 Ağustos 2011, 17:26:27 »
 Video güzelmiş. Bilinmeyen konular hakkında yorum bile yapmıyor. Sadece olanları söylüyor.
 Bunu da izleyin:
 http://www.youtube.com/watch?v=iaZIMtbqAqA&feature=related
İmana gelin!!!Dönitz genel ev kursun :smoking:

STURM DER FLAMME: YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg424436#msg424436
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YAZI DİZİSİNE DE YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=25043.msg583257#msg583257Gemideki kadınların %10'u hamile kalmış. asg*


YA kim ateyiz ya  :wall:

STURM DER FLAMME DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg508380#msg508380

Sikkim çok küçük.


Niye ki Sikkimle oynamak çok eğlencelidir, herkese öneririm.Darbe yapinca darbe oluyor...

 

Çevrimdışı Bartu

 • (Kaptan)
 • Kaptan
 • *
 • İleti: 663
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #7 : 02 Ağustos 2011, 17:51:25 »
Evet o videoyu biliyorum sanırım film ama çok güzel film olsa gerek.
 

Çevrimdışı Jagdpanzer

 • İmperium
 • *
 • İleti: 2697
 • الله اكبر Allahu Ekber!!!
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #8 : 02 Ağustos 2011, 19:31:43 »
 Hangi film acaba? Bir öğrensek? Bulamadığınız şeyler bölümünde bir sorayım...
İmana gelin!!!Dönitz genel ev kursun :smoking:

STURM DER FLAMME: YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg424436#msg424436
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YAZI DİZİSİNE DE YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=25043.msg583257#msg583257Gemideki kadınların %10'u hamile kalmış. asg*


YA kim ateyiz ya  :wall:

STURM DER FLAMME DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg508380#msg508380

Sikkim çok küçük.


Niye ki Sikkimle oynamak çok eğlencelidir, herkese öneririm.Darbe yapinca darbe oluyor...

 

Çevrimdışı markuskg

 • Asker
 • *
 • İleti: 1
 • Yeni bir üyeyim.
  • Zükkan
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #9 : 18 Ağustos 2011, 12:34:01 »
Sovyetler ama ordan yenilerel ve yenildiklerini kabul ederek çıktılar. Sonrası işte malum. Taliban ve iç savaş. Ordaki Türkler çok etkin hale geldiler ve General Dostum(Türk) Taliban için büyük bir tehdit idi.

Çevrimdışı Jöntürk

 • Diplomat
 • *
 • İleti: 46
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #10 : 23 Eylül 2011, 23:00:59 »
Sovyetlerin Afganistan'ı işgali öncesinde Afganistan'da ciddi bir sol hareket vardı ve bu sol hareket ülke içindeki Amerikan güdümlü Zahir Şah'a bir tepki olarak doğdu. Asker kökenli Serdar Davud Han'ın 1973 darbesi bu hareketin ilk kıvılcımıdır. Bu darbe neticesinde monarşi yıkılmış ve cumhuriyet kurulmuştur.
Ülke içindeki sol eğilim daha sonra ordu içinde gelişti. Hatta resmen bir siyasi harekete (Afganistan Demokratik Halk Partisi) dönüştü. Sosyalist devrimi hedefleyen ADHP bile ülkedeki genel bölünmüşlüğe göre Peştunların ağırlıkta olduğu Halk ile Farsi unsurların ağırlıkta olduğu Perçem grubu arasında iki hizipten oluşuyordu. Afganistan'ın bundan sonraki bir 15 senesi bu hiziplerin çekişmelerinin bir yansıması oldu.
Davud Han'ın ADHP önderlerini hapsettirmeye ve Amerikan yardımını kabul etmeye hazır olduğunu hissettirmesi o dönemde yaklaşık 10 bin komünistin katıldığı Büyük Kabil Mitinginin yapılmasına sebep oldu. Bilahare 1978 darbesiyle ordu Davud Han'ı ve ailesini yok etmek suretiyle  devrimi gerçekleştirdi.
Peştun kökenli ADHP önderi Nur Muhammed Taraki hapisten çıkarak Nisan Devriminin önderi ve Afganistan Halk Cumhuriyeti'nin devlet başkanı oldu. Yardımcıları ise iki hizipten özenle seçildi: Babrak Karmal (Perçem, ki bu ismi 80'lerde çok duyardık) ve Hafızullah Amin (Halk).
Taraki döneminde Sovyet desteğini alan devrim konseyi ülkede gerçek anlamda bir değişim ve dönüşüm hareketi başlattı. Kentlerde sanayileşme ve kalkınma, kırlarda kentlere bağlantı arterlerinin kurulması gibi hamleleri toprak reformu ve eğitim hamlesi takip etti. Ülkedeki ilk işçi ve kadın hakları yine bu dönemde "resmen" tanındı. Bu hareket elbette ülkedeki gerici çevreleri Amerika'nın kucağına atmaya yetti. Basit bir matematik denklemi gibi toprak sahibi feodaller, eski rejim artıkları, Amerikan yanlıları, dinci gericiler doğal ittifak içinde bir araya gelerek reformları sabote etmeye çalıştılar. Taraki bir yandan bu dirençle uğraşırken bir yandan da devrimci cephe içindeki hizipleşmenin tehdidi altındaydı. Sovyetler de bu dönemde kendisi için en elverişli ortamı oluşturacak hükümeti işbaşına geçirmek derdindeydi.
Taraki Moskova ile dostluk antlaşması imzalarken konseyde kendisine karşı tehdit oluşturduğunu düşündüğü General Abdülkadir ve diğer iki subayı tasfiye etti. Perçem'e göre daha fazla ordu desteğine sahip bulunan Hafızullah Amin liderliğindeki marksistle derhal harekete geçerek ihtilal yaptılar. Kanlı bir ihtilalle Taraki öldürüldü. Yardımcılarından Babrak Karmal yurtdışında olmasından ötürü kurtuldu ve Moskova'ya geçti.
Hafızullah Amin döneminde ülkedeki çalkantılar daha fazla arttı. Taraki'nin kurmaya çalıştığı dengenin bozulması devrimciler arasında da büyük bir çatışma doğurdu.
Sovyet liderliğine göre artık vakit gelmişti. Kabil'den askeri giriş daveti talep eden Moskova'nın bu talebi reddedilince Aralık sonunda kara birlikleri "Fırtına 333" operasyonu ile kuzeyden sınırı geçmeye başladı. P


Harpte yegâne korkulacak şey korkudur.
Halide Edip
 

Çevrimdışı Jöntürk

 • Diplomat
 • *
 • İleti: 46
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #11 : 23 Eylül 2011, 23:42:20 »
Paraşüt birlikleri ise önceden koordine ettikleri nokta operasyonuyla Hafızullah ve ailesini öldürdü. Babrak Karmal Moskova'da devlet başkanlığını ilan etti.
Böylece ülkede Sovyet işgal dönemi başlamış oluyordu.
Sovyet işgali öncesini bilmenin önemi Afganistan-Pakistan levhasındaki Amerikan-Sovyet rekabetini ve ülkedeki iç istikrarsızlığın dış mihraklar tarafından nasıl ve niçin kullanıldığını anlamak içindir. Keza yakın tarihlerde Amerika da Pakistan'da askeri bir darbe ile şeriatçı General Ziya'ül Hak'ı işbaşına geçirtecektir. Ondan kısa süre sonra da sıra ülkemize gelecektir.
Afganistan Nisan 1978 devriminden Aralık 1979 işgaline dek kısa ama ilginç bir hamle göstermiş ve bugün dahi görülemeyecek modern görsellikler sergileyebilmiştir.
Bunlardan birkaçını sizler için paylaşmak isterim:


Devrim konseyi başkanı Nur Muhammed Taraki


Afganistan Demokratik Cumhuriyeti Bayrağı (1978-1980)


Afganistan Demokratik Cumhuriyeti Arması(1978-1980)


Devrimin birinci yıldönümünde Taraki ve devrim bayrağını taşıyan Kandahar'lı kadınlar, Nisan 1979


Yıldönümü geçidinde kadın milisler


Kabil Üniversitesi kantininden bir görünüm

Şu linkteyse daha da şaşırtıcı ve daha eski dönemdeki fotoğrafları bulabilirsiniz: http://freshpics.blogspot.com/2011/07/afghanistan-in-1950s-and-1960s.html


Fotoğraflar: http://www.internationalist.org, http://farm4.static.flickr.com, http://flagspot.net
Harpte yegâne korkulacak şey korkudur.
Halide Edip
 

Çevrimdışı der Metz germeister

 • (Stonewall)
 • İmperium
 • *
 • İleti: 2156
 • Sieg Hell No!
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #12 : 25 Eylül 2011, 14:10:41 »
Konu güzel olmuş ayrıntılı Afgan-Sovyet savaşını okumak keyif verdi.Teşekkürler  tbrk*
 

Çevrimdışı PANZER GENERAL

 • İmparator
 • *
 • İleti: 7181
 • MR.KEY
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #13 : 25 Eylül 2011, 14:31:17 »
Güzel konu tarih tekerrürden ibarettir. tbrk*
 

Çevrimdışı Jagdpanzer

 • İmperium
 • *
 • İleti: 2697
 • الله اكبر Allahu Ekber!!!
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #14 : 25 Eylül 2011, 15:28:41 »
Konu güzel olmuş ayrıntılı Afgan-Sovyet savaşını okumak keyif verdi.Teşekkürler  tbrk*
Sağol...

Güzel konu tarih tekerrürden ibarettir. tbrk*
  Çoğu kez de ileriki konuları tahminde tarih sadece teoride kalıyor...
İmana gelin!!!Dönitz genel ev kursun :smoking:

STURM DER FLAMME: YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg424436#msg424436
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YAZI DİZİSİNE DE YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=25043.msg583257#msg583257Gemideki kadınların %10'u hamile kalmış. asg*


YA kim ateyiz ya  :wall:

STURM DER FLAMME DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg508380#msg508380

Sikkim çok küçük.


Niye ki Sikkimle oynamak çok eğlencelidir, herkese öneririm.Darbe yapinca darbe oluyor...

 

Çevrimdışı PANZER GENERAL

 • İmparator
 • *
 • İleti: 7181
 • MR.KEY
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #15 : 25 Eylül 2011, 15:59:27 »
İngilizlerin bir lafı var Tanrı bizi kobranın zehrinden kaplanın dişlerinden ve Afganın intikamından korusun.
 

Çevrimdışı der Metz germeister

 • (Stonewall)
 • İmperium
 • *
 • İleti: 2156
 • Sieg Hell No!
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #16 : 25 Eylül 2011, 16:38:42 »
İngilizlerin bir lafı var Tanrı bizi kobranın zehrinden kaplanın dişlerinden ve Afganın intikamından korusun.

Rambo 3 ;D
 

Çevrimdışı Jagdpanzer

 • İmperium
 • *
 • İleti: 2697
 • الله اكبر Allahu Ekber!!!
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #17 : 25 Eylül 2011, 16:40:42 »
Rambo 3 ;D
O zaman o İngilizlerin değil senaristin sözüymüş...
İmana gelin!!!Dönitz genel ev kursun :smoking:

STURM DER FLAMME: YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg424436#msg424436
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YAZI DİZİSİNE DE YENİ BÖLÜM GELDİ (30.6.2013): http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=25043.msg583257#msg583257Gemideki kadınların %10'u hamile kalmış. asg*


YA kim ateyiz ya  :wall:

STURM DER FLAMME DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
http://www.paradoxfan.com/forum/index.php?topic=29872.msg508380#msg508380

Sikkim çok küçük.


Niye ki Sikkimle oynamak çok eğlencelidir, herkese öneririm.Darbe yapinca darbe oluyor...

 

Çevrimdışı Jöntürk

 • Diplomat
 • *
 • İleti: 46
Ynt: Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali
« Yanıtla #18 : 26 Eylül 2011, 12:30:39 »
Sovyetlerin Afganistan'ı işgali hem kendisinin hem de Afgan modernizminin sonu olmuştur.
300 bin askerini bu topraklara gönderen, uzun ve amacı kalmayan bir yıpratma savaşında yüzlerce kayıp veren, geri dönen askerlerin moral motivasyon çöküntüsü ve toplumsal gerilemeye uğrayan SSCB'de ekonomik yıkıma yol açan bu savaş Yıldız Savaşları blöfüyle birlikte demir perde ekonomisini çökertmeye yetmiş, Sovyetler resmen dağılmıştır.
Ancak asıl trajedi Afganistan'da yaşanmış, 1919'dan bu yana sürdürülmeye çalışılan modernleştirme çabaları sekteye uğramış, ülkenin son derece sınırlı üretim gücü yok olmuş, bilimsel, sosyal ve kültürel tüm ilerlemeler yerle yeknesak olmuş, Amerikan yardımıyla toplum dinci gerici terörizmin kucağına bırakılmıştır. Tıp doktorlarının, mühendislerin yetiştiği bir dönemden insanların taasuba kurban verildiği, heykellerin roketlendiği, kitapların yakıldığı karanlık bir döneme girilmiştir.
11 Eylül süreci de bu karanlık çağın dip noktasıdır.
Saygılar...
Harpte yegâne korkulacak şey korkudur.
Halide Edip
 

 

Foruma ilişkin tüm bildirimlerinizi İletişim Sayfamız üzerinden yapabilirsiniz. 14 gün içerisinde yanıt verilecektir.