Gönderen Konu: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar  (Okunma sayısı 9586 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı newyorker

 • Azab
 • *
 • İleti: 48
  • Profili Görüntüle
İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« : 06 Ağustos 2010, 00:58:34 »
Almanya'nın Versailles Barış Antlaşması'nı Bozma Çabaları

Hitler, Versailles Barış Antlaşması'nı hangi uygulamalarıyla bozmuştur?
Hitler, muhaliflerini tasfiye ettikten sonra tüm dikkatini Versailles Barış Antlaşması'nı
bozmaya yöneltmiştir. Bu yönde attığı ilk adım, 1934 yılında Avusturya'daki
Nazileri kullanarak bu ülkenin ilhak edilmesi girişimidir. Ancak, Avusturya'daki
Nazilerin gerçekleştirdiği hükümet darbesi başarısızlıkla sonuçlanınca ilhakı
gerçekleştirememiştir. Fakat, Hitler'in temel hedefi Versailles Barış Antlaşması'nı
yıkmak ve emperyalist yayılmacılık olduğundan bu çabalarından vazgeçmemiştir.
Nitekim, bu antlaşmanın önemli sorunlarından biri olan Saar Bölgesi'ni
1 Mart 1935'te silah kullanmadan Alman sınırlarına dahil etmiştir. Hitler, özellikle
Versailles Barış Antlaşması'yla getirilen silahlanma yönündeki kısıtlamaları kaldırmak
istemiştir. Bu çabalarını sürdürürken bir yandan da silahlanma faaliyetine
girişmiştir. 4 Ekim 1933'te Silahsızlanma Konferansı'ndan ve Milletler Cemiyeti'nden
çekilerek kara, deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirmeye çalışmıştır. Gerek
asker sayısını arttırmaya gerekse modern silah, araç ve gereç yapımına önem
vermiştir.
Almanya'nın silahlanma politikası İngiltere ve Fransa'yı endişelendirmiştir. Bu
ülkeler de silahlanmaya başlamışlardır. Bunun üzerine Hitler, 16 Mart 1935'te Alman
halkına yayınladığı bir demeçte, Versailles Barış Antlaşması'yla Almanya'ya
dayatılan silahlanma kısıtlanmasını tanımadığını ifade etmiştir. Hatta, Alman Hükümeti'nin
de "Alman Reich'ının bütünlüğünü korumak", Almanya'ya karşı
"uluslararası saygıyı sağlamak" ve genel barışın garantisi olmak üzere, zorunlu askerlik
sistemini getirdiğini açıklamıştır. Aynı gün yayınlanan bir yasayla da Alman
Ordusu teşkilatında önemli değişiklikler yapmıştır. Böylece, Almanya Versailles
Barış Antlaşması'nın en önemli hükümlerinden biri olan silahlanma hükmünü
tek taraflı olarak feshetmiştir.
Versailles Barış Antlaşması'nı ortadan kaldırmaya kararlı olan Almanya, 7 Mart
1936'da askersiz hale getirilmiş bulunan Ren bölgesine asker göndermiştir. Fransa
karşılık vermek istemişse de bu oldu-bittiyi kabul etmek zorunda kalmıştır.
Hitler'in amaçlarından biri de Avusturya'nın Almanya topraklarına katılması idi.
Daha önce ilhak konusunda başarısız olan Hitler, koşulların olgunlaşması üzerine
11 Mart 1938'de Alman Ordularını Avusturya'ya göndererek bu ülkeyi işgal etmiştir.
12 Mart 1938'de Viyana ele geçirildikten sonra, 13 Mart'ta da Almanya ile Avusturya'nın
birleştiği açıklanmıştır. Bu olay Avrupa'nın güçler dengesini bozarak,
Almanya'yı öne çıkartmıştır.


İtalya'nın Habeşistan'ı İşgal Etmesi


İtalya, Habeşistan'ı hangi nedenlerden dolayı işgal etmek istemiştir?
XIX. yüzyılın sonlarında siyasal birliğini tamamlayan İtalya, vakit yitirmeden sömürgecilik
faaliyetlerine başlamıştı. Bu bağlamda Habeşistan'ı ele geçirmek istemişse
de başarılı olamamıştı. Ancak, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra nüfusun
hızla artması, endüstrinin hammaddeye gereksinim duyması ve 1929 dünya ekonomik
bunalımından sonra ülkenin sarsılması, İtalya'nın tekrar el değmemiş zenginliklere
sahip bulunan Habeşistan'la ilgilenmesine yol açmıştır. Öte yandan, İngiltere'nin
de Habeşistan'ın Tuna Gölü bölgesini ele geçirmek istemesi, İtalya'nın
bu ülkeyi kendi topraklarına katma isteklerini kamçılamıştır.
İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesini kolaylaştıran etkenler nelerdir?
İtalya lideri Mussolini, 1930'lu yıllarda, Japonya'nın Mançurya'ya saldırması, Almanya'nın
da Versailles Barış Antlaşması'nı geçersiz kılması karşısında Milletler
Cemiyeti'nin tepki göstermemesini fırsat bilerek harekete geçirmiştir. 3 Ekim
1935'te İtalyan uçakları Kuzey Habeşistan'daki Adowa ve Adigrat şehirlerini bombardıman
ederek Habeşistan'ı işgale başlamışlardır. Milletler Cemiyeti işgalin sona
erdirilerek barışın sağlanmasını istemişse de başarılı olamamıştır. Ancak, İngiltere,
Habeşistan'daki çıkarları nedeniyle tepki gösterebilmiştir. Bu ülkeyi de Fransa,
Almanya ve A.B.D. frenlemiştir.
Milletler Cemiyeti'nin etkili olamaması ve büyük devletlerin ortak bir cephe kuramaması,
politik koşullar bakımından İtalya'nın işini kolaylaştırmıştır. İtalyanlar
engellenemediği gibi, Habeşistan'a askeri yardım da yapılamamıştır. Habeşistan
halkı cılız bir direniş gösterebilmişse de başarılı olamamışlardır. Nihayet, İtalya, 9
Mayıs 1936'da Habeşistan'ı ilhak ettiğini ilan etmiştir. İtalyan Kralı'nın da aynı zamanda
Habeşistan Kralı olduğu belirtilmiştir. Habeşistan işgali, 1930'lu yıllarda
statükonun bozulmasına yol açan önemli olaylardan biri olmuştur.


Berlin - Roma - Tokyo Mihveri'nin Kurulması


İtalya'nın Habeşistan'ı ele geçirmesinin sonuçlarından biri de, Nazi Almanyasının
ve Faşist İtalya'nın birbirine yaklaşması ve uluslararası politikada güçbirliğine gitmeleridir.
Nitekim, 1936 yılında İtalya ve Almanya arasında birçok karşılıklı ziyaretler
yapılmıştır. İki devlet birbirlerini her konuda desteklemeye başlamışlardır.
Mussolini 1 Kasım 1936'da Milano'da verdiği bir söylevde, bunu tüm çıplaklığıyla
ortaya koymuştur: "Berlin - Roma çizgisi bir taksim çizgisi olmayıp, işbirliği ve barış
isteyen bütün Avrupa devletlerinin etrafında toplanabileceği bir mihverdir"
demiştir.
Anti-Komintern Paktı'nın oluşturulmasındaki amaç nedir?
Bu tarihlerde Avrupa'da bu gelişmeler olurken, Sovyetler Birliği de, Alman nazizmine
karşı silahlanmasını hızlandırmıştı. Buna karşılık Almanya'da, bir taraftan
Sovyetler Birliği'ne karşı pozisyonunu güçlendirmeye çalışırken, diğer taraftan da
Japonya'ya yaklaşmaya başlamıştır. Nitekim, 1936 yılının ortalarından itibaren
Almanya ve Japonya, Sovyetler Birliği'ne karşı birleşmişlerder. Bu gelişmelerin sonucunda
Almanya ve Japonya, 25 Kasım 1936'da Berlin'de "Anti-Komintern Paktı"
nı oluşturmuşlardır. Pakt, açık ve gizli olmak üzere iki kısımdan oluşmaktaydı.
Açık kısma göre, taraflar Komünist Enternasyonalinin (Komitern) faaliyetleri ve
buna karşı savunma önlemleri hakkında birbirlerine danışacaklar ve temas halinde
bulunacaklardı. Ülkelerindeki komünist faaliyetlerine karşı sert önlemler alacaklar
ve bu konudaki işbirliğini sağlamak için de devamlı bir komite kuracaklardı.
Gizli kısma göre de, taraflardan biri Sovyetler Birliği'nin herhangi bir saldırısına
uğrarsa, ortak çıkarları korumak için alınacak önlemler hakkında birbirlerine
danışacaklardı. Ayrıca, birbirlerine haber vermeden Sovyetler Birliği ile hiçbir siyasal
anlaşma yapmayacaklardı. Pakt'ın süresi Üçüncü Enternasyonal'in devamı
süresince olacaktı.
Bu Pakt ile, Almanya ve Japonya arasında siyasi rejim temeline dayalı bir ittifak yapılmış
ve bununla "Berlin-Tokyo Mihveri" kurulmuştur. Yayılmacılık konusunda
Almanya'dan ve Japonya'dan geri kalmayan İtalya da, 5 Kasım 1937'de Roma'da
imzalanan bir antlaşmayla Anti-Komintern Paktı'na katılmıştır. Böylece, İkinci
Dünya Savaşı'na giden süreçte önemli bir dönüm noktası olan "Berlin-Roma-Tokyo
Mihveri" oluşturulmuş olmaktaydı.


Almanya'nın Avrupa'nın Siyasi Haritasını Değiştirmeye
Yönelik Çalışmaları

Hitler, 13 Mart 1938'de Avusturya'yı ilhak ettikten sonra "bir ulus, bir devlet" politikasını
tam anlamıyla gerçekleştirebilmek amacıyla, Çekoslovakya'yı ele geçirmenin
yollarını aramıştır. Zira, Çekoslovakya'nın Südetler bölgesinde 3.5 milyon
Alman yaşamaktaydı. Hitler, burayı Almanya topraklarına katmak için bu ülkedeki
Nazilerin çıkardıkları karışıklıklardan yararlanma yoluna gitme isteğindeydi.
Nitekim, Çekoslovakya sınırına asker yığarak amacına ulaşmaya çalışmıştır.
Almanya'nın bu saldırgan tutumu karşısında İngiltere Başbakanı Chamberlain 15
Eylül 1938'de Almanya'da Hitlerle görüşerek soruna çözüm bulmaya çalışmıştır.
Hitler, görüşmede Südet Almanları üzerindeki isteklerinden vazgeçemeyeceğini
ve gerektiğinde savaşı göze alacağını açıklamıştır. Almanya'nın yayılmacılığı kar
şısında İngiltere ve Fransa savaş hazırlıklarına başlamıştır. Sovyetler Birliği ise,
Çekoslovakya'ya yardım edeceğini belirtmiştir. Buna karşılık İtalya da, Almanya'yı
desteklediğini ifade etmiştir. Böylece, Avrupa genel bir savaşla karşı karşıya
gelmiştir.
Münih Konferansı'nda hangi konular karara bağlanmıştır?
Sorunun gittikçe tırmanması üzerine İngiltere Başbakanı Chamberlain'ın önerisi
üzerine Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere arasında 29 Eylül 1938'de Münih Konferansı
toplanmıştır. Bu konferansta; Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesine,
Çekoslovakya'nın yeni sınırlarının saptanması için bir uluslararası komisyonun
kurulmasına, saptanan sınırın uluslararası güvence altına alınmasına ve Almanya
ile İngiltere'nin birbirlerine karşı savaşmayacaklarına dair noktalar üzerinde durulmuştur.
Almanya, Südet bölgesini almakla egemenlik alanını genişletmişti. Ancak, bunu
yeterli görmemiş ve İngiltere ile Fransa'nın şiddetli karşı çıkmalarına rağmen, 15
Mart 1939'da ordusunu Prag üzerine göndererek Çekoslovakya'yı işgal etmiştir.
Sovyetler Birliği ve Fransa, Almanya'ya bir nota vererek olayı protesto etmişlerdir.
Almanya bu protestoları dikkate almadığı gibi bu kez de 23 Mart 1939'da Litvanya
sınırları içinde bulunan Memel'e saldırmış ve ele geçirmiştir.
Almanya, Polonya'yı neden işgal etmek istemiştir?
Adım adım ilerleyen Almanya, "doğuya doğru genişleme" politikası uyarınca, bir
Orta Avrupa ülkesi olan Polanya'ya göz dikmiştir. Ve bu ülkeden Dantzing bölgesini
istemiştir. Bu amacını gerçekleştirmek için Polonya'ya baskı yapmaya başlamıştır.
Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, 31 Mart 1939'da Polonya'ya garanti vermişlerdir.
Polonya'nın bağımsızlığı tehdit edilir ve Polonya da buna karşı koyarsa,
İngiltere ve Fransa bütün güçleriyle Polonya'ya yardım edeceklerdi.
Batılı büyük devletlerin Almanya'ya karşı koyması, iki taraf arasındaki ilişkileri
gittikçe daha da gerginleştirmiş ve savaşın çıkmasını bir an meselesi haline getirmişti.
Nitekim, 11 Nisan 1939'da Alman ordularına verilen talimatta, 1 Eylül'de Polonya'nın
işgal edilmesi için tüm hazırlıkların yapılması istenmiştir.


İtalya'nın Arnavutluk'u İşgal Etmesi


Almanya, İtalya'nın Arnavutluk'u işgali karşısında nasıl bir politika izlemiştir?
Almanya'nın kısa bir süre içerisinde egemenlik alanını genişletmesi, İtalya'nın faşist
lideri Mussolini üzerinde olumsuz bir etki bırakmıştı. Bu nedenle, Mussolini
kendi gücünü göstermek ve Dalmaçya kıyılarında üstünlük kurmak için Arnavutluk'u
işgal etmeye karar vermiştir. Bu kararını 5 Nisan 1939'da Almanya'ya bildirmiş
ve destek istemiştir. Almanya, Mussolini'nin bu girişimini şiddetle destekleyceğini
açıklamıştır.

Bari ve Brindizi limanlarında hazırlanan İtalya donanması ve askerleri, 7 Nisan
1939'da Arnavutluk'u işgale başlamışlardır. Kısa bir süre içinde Arnavutluk, İtalya'nın
egemenliği altına girmiştir. Bu olayla, Doğu Akdeniz ve Balkanların statükosu
ağır bir tehdit altına girmiştir.


Sovyetler Birliği-Almanya Saldırmazlık Paktı


İtalya'nın Arnavutluk'u işgal etmesi İngiltere ve Fransa tarafından büyük tepkiyle
karşılanmıştı. Bu sert tutum İtalya'yı daha fazla Almanya'ya itmişti. Nitekim, 22
Mayıs 1939'da, Almanya ve İtalya arasında "Çelik Pakt" adı verilen bir ittifak imzalanmıştı.
İngiltere de, Almanya ve İtalya'nın gelecek genişleme girişimlerine göz
yummayacağını göstermek için Polonya, Romanya ve Yunanistan'a askeri güvence
vermiştir.
Sovyetler Birliği ve Almanya arasında imzalanan Saldırmazlık Paktı'nın hükümleri
nelerdir?
Bu arada, Sovyetler Birliği de, Batılı müttefiklerin kendisini herhangi bir saldırı
karşısında savunmasız bırakacağı duygusuna kapılmıştı. Bu nedenle, 17 Nisan
1939'da Almanya'ya başvurarak, ideolojik farklılıkların iki devlet arasındaki ekonomik
ilişkileri engellememesi gerektiğini söyleyip, bu ilişkileri geliştirmek istemiştir.
Hitler, Sovyetler Birliği'nin bu yaklaşımına olumlu yaklaşmıştır. Ancak,
Sovyetler Birliği'nde Dışişleri Bakanlığına Molotov'un getirilmesi gelişmelere yeni
boyutlar kazandırmıştır. Molotov, Moskova'daki Alman büyükelçisine siyasal
bir anlaşma yapılmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Bunun üzerine her iki
ülke kendi çıkarları doğrultusunda bir "saldırmazlık paktı" yapılması hazırlıklarına
girişmiştir. Nihayet, 23 Ağustos 1939'da "Sovyetler Birliği-Almanya Saldırmazlık
Paktı" imzalanmıştır. Pakt'a göre; taraflar birbirlerine saldırmayacaklar, taraflardan
biri üçüncü devletle savaşa tutuşursa, diğer taraf bu üçüncü devlete hiçbir
şekilde yardım etmiyecekti. Ortak çıkarlar konusunda birbirleriyle ilişki kuracaklardı.
Pakt, on yıl yürürlükte olacaktı.
İngiltere'nin Saldırmazlık Paktı'na tepkisi ne olmuştur?
Bu paktın sonucunda, Sovyetler Birliği'nin, İngiltere'nin ve Fransa'nın askeri heyetleri
arasında bir süreden beri sürdürülen görüşmeler de sona erdirilmiştir. İngiltere,
Pakt'a karşılık 25 Ağustos 1939'da Almanya'nın ele geçirmek istediği Polonya
ile bir ittifak antlaşması yapmıştır.
Tüm bu siyasal gelişmeler, dünyayı yeni bir dünya savaşının eşiğine getirmişti. Zira,
devletler bloklaşmaya başlamış ve blokların birbirleriyle olan ilişkileri kopma
noktasına gelmişti.


kaynak:İkinci Dünya Savaşı- Yazar Yrd. Doç. Dr. Kemal Yakut
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2010, 01:04:13 Gönderen: newyorker »
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda
İstiklal uğruna, namus yolunda,
Can veren Mehmet’in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele
Son vatan parçası geçerken ele
Mehmet’in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek amansız çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir
 

Çevrimdışı Mr.Dogu

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 758
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #1 : 11 Eylül 2010, 03:32:56 »
Güzel paylaşım okudukça dahada anlaşılıyor her şey teşekkürler.

Çevrimdışı stone417

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 867
 • What does not destroy me,makes me strong
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #2 : 11 Eylül 2010, 03:34:43 »
Bence 2.dünya savaşına yol açan en büyük olay 1.dünya savaşıdır.
 

Çevrimdışı kwlf

 • Tımarlı Sipahi
 • *
 • İleti: 355
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #3 : 11 Eylül 2010, 03:59:37 »
Teknolojik olarak kesin üstünlük sağlıcak silahı ve ya atam bombası olmadığı sürece almanyanın yenilmesi kesindi.
Bu durumda ya almanya savaş sırasında ben bunu yaparım diyip gaza geldi ya da getirildi.
Ben böyle düşünüyorum  :)
Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir
 

Çevrimdışı Ragnarr Loðbrók

Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #4 : 11 Eylül 2010, 04:38:40 »
Almanya Japonya ile ittifak kurarak Amerika ile savaşa davetiye çıkardı.Zaten bazı Amerikan gemilerinin denizaltılarca batırılması iyice ilişkileri gerdi.2. büyük hatası ise Batıdaki savaşı bitirmeden Doğuya yöneldi.
 

Çevrimdışı Mr.Dogu

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 758
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #5 : 11 Eylül 2010, 13:34:04 »
Benim merak ettiğim şey nereye kadar sürecekti Hitler'in bu savaşı dünyanın tamamına mı dikmişti gözünü?Yani Hitler Dur diyebilir miydi kendine yada nasıl dur denilebilirdi? snm*

Çevrimdışı stone417

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 867
 • What does not destroy me,makes me strong
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #6 : 11 Eylül 2010, 13:58:08 »
Bence İngiltere düştüğü an savaş bitecekti.Hitler İngiltere düşmeden savaşı bitirmezdi.Çünkü Fransa'ya öle yaptı.Amerika'nın savaşa giriceğini hesaplayamadı Hitler kanımca.
 

Çevrimdışı Ragnarr Loðbrók

Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #7 : 11 Eylül 2010, 14:07:23 »
Japonya yüzünden girdi savaşa.
 

Çevrimdışı stone417

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 867
 • What does not destroy me,makes me strong
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #8 : 11 Eylül 2010, 14:09:00 »
Evet aslında Japonya ve Almanya'nın müttefik olmasına anlam veremiyorum.Hiç alakaları yok birbirleriyle Japonya Almanya'ya yük oldu sadece bkz Amerika'nın savaşa girmesi.
 

Çevrimdışı Mr.Dogu

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 758
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #9 : 11 Eylül 2010, 14:13:06 »
Evet aslında Japonya ve Almanya'nın müttefik olmasına anlam veremiyorum.Hiç alakaları yok birbirleriyle Japonya Almanya'ya yük oldu sadece bkz Amerika'nın savaşa girmesi.

Çok haklısın Amerika ile savaşa girmelerinin en önemli nedenlerinden biri bu ama düşününce belkide Hitler yeni doğan bir dünya gücünün kendi tarafında olmasını istemiş olabilir ama bu kararı belkide onları yenilmeye mahkum etti.

Çevrimdışı fatih pasha

 • Sekban
 • *
 • İleti: 1257
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #10 : 11 Eylül 2010, 14:37:52 »
Evet aslında Japonya ve Almanya'nın müttefik olmasına anlam veremiyorum.Hiç alakaları yok birbirleriyle Japonya Almanya'ya yük oldu sadece bkz Amerika'nın savaşa girmesi.

Biraz resmi geniş çerçeveden inceleseniz Japonya'nın Almanya için ne kadar uygun bir müttefik olduğunu görürsünüz.

En başta Japonya'nın uzakdoğudaki İngiliz ve Fransız sömürgelerine karşı oluşturduğu tehditi unutuyorsunuz. Küçük adacıkları geçtim, İngiltere'nin bir numaralı asker ve hammadde kaynağı olan Avustralya ve Hindistan bile Japon tehditi altındaydı.

Ayrıca SSCB sırf Japon tehditi yüzünden Barbarossa Harekatı başladığında Sibirya tümenlerini batıya kaydıramamıştı. Sonradan tarihin en büyük casusu Richard Sorge, 14 Eylül 1941'de Moskova'ya gönderidği mesajda Japonya'nın aşağıdaki şartlar gerçekleşmeden SSCB'ye saldırmayacağını bildirdi:

1) Moskova'nın düşmesi
2) Kwantun Ordular Grubu'nun kuvvetlerinin Sovyet Uzakdoğu kuvvetlerinin 3 katı olması
3) Sibirya'da iç savaş başlaması

Sonradan Almanlar Moskova önünde duraklayınca Eylül sonunda Japonya saldırı planını rafa kaldırdı. Sorge hemen durumu Moskova'ya bildirdi ve Rusya Sibirya kuvvetlerini Moskova'ya getirerek başarılı bir karşı taarruzla Almanları başkentten püskürttü. Eğer Sorge'un sıradışı başarısı olmasa, Ruslar Sibirya kuvvetlerini sırf Japon tehditi yüzünden yerinden oynatamayacaklardı ve Moskova önündeki karşı taarruzlarını yapamayacaklardı. Almanlar da Moskova'yı en geç 1942 ilkbaharında alacaklardı.

Almanya'nın Japonya'nın ardından Amerika'ya savaş açması kendi hatasıdır. Hitler istese böyle lüzumsuz bir salaklık yapmazdı. Amerika'yı iki cephede savaştırıp yıpratacağını düşünüyordu(Tıpkı 1. ve 2. dünya savaşında kendi başlarına geldiği gibi) ama ABD'nin devasa sanayi potansiyelinden haberi yoktu. Savaşın stratejik seyrini de hesaba katmadı. ABD donanmasını Pasifik cephesine yollayıp, Japonya'nın asıl savaş gücü olan İmparatorluk Donanması'nı yavaş yavaş yoketti. Takviye alamayan adaları bir bir işgal etti. Bu sırada da kara kuvvetlerini Avrupa'ya yollayıp Almanları karada mağlup etti. Almanların işi bittikten sonra da, zaten savaşın bitirici silahı olan atom bombası da hazırdı. İşi daha fazla uzatmadan Japonya'ya nükleerleri çaktı ve savaşa noktayı koydu. Zaten nükleer silahları hazır olmasaydı bile Avrupa'daki birliklerin uzakdoğuya kaydırılmasına başlanmıştı. Japon anakarası işgal edilecek ve ağır kayıplar verilerek bu iş bitecekti. Ama atom bombası hem ABD'yi bu zahmetten kurtardı, hem de SSCB'nin Japonya'yı kuzeyden işgal etmesine engel oldu.

Neyse konudan saptık. Uzun lafın kısası Japonya Almanya için çok faydalı bir müttefikti. Ama olmayacak şey oldu ve Ruslar tarihin en iyi ajanını Japonya'ya karşı kullandılar. Almanya'nın ABD'ye savaş açması ise tam bir saçmalık örneği oldu. Hitler'in salaklığı için Japonları suçlamak anlamsız.
"Dostlarım! İlerlersem beni takip edin! Geriye dönersem beni öldürün! Ölürsem intikamımı alın!" - Henri de la Rochejaquelein
Norðhymbriscra Ealdgesege
U-38'in Harp Ceridesi
 

Çevrimdışı Mr.Dogu

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 758
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #11 : 11 Eylül 2010, 14:44:32 »
Yaşım İtibariyle Bu kadar derin bilgiye sahip değilim ama merak ettiğim bir şey daha var Almanya Japonya'yla Müttefik Olduğu halde Amerika'ya Savaş ilan etmeme gibi bir şansı var mıydı ?
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2010, 14:45:10 Gönderen: doqu16 »
 

Çevrimdışı stone417

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 867
 • What does not destroy me,makes me strong
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #12 : 11 Eylül 2010, 15:53:04 »
Tabiki var müttefiklik demek ölümüne beraber olmak demek değildir çıkar uyuşması demektir.

Peki fatih pasa Almanya Japonya'nın yüzünden savaşı kaybetti zaten İngiltere'nin o dönemde gücü yoktu(Almanya ile baş edebilecek kadar)Fakat Amerika işin içine girince film koptu Almanya için.Asker ve madde kaynağı olsa ne olacak ana karaya ulaştıramadıkdan sonra Alman denizaltılarını hepimiz biliyoruz.
 

Çevrimdışı Ragnarr Loðbrók

Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #13 : 11 Eylül 2010, 15:55:58 »
Alman denizaltılarının batırdığı tonaja bakıpta aldanma.Hepside silahsız ticaret gemisiydi.Arada 3-4 tane savaş gemisi kaynadıysada Bismarckı koruyamadılar.
 

Çevrimdışı kwlf

 • Tımarlı Sipahi
 • *
 • İleti: 355
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #14 : 11 Eylül 2010, 16:32:07 »
Dunkirk hakkında bilgisi olan paylaşabilir mi ?
İngiltereyi işgal etmek isteyen birisinin böyle bir fırsatı kaçırması olağandışı geliyor bana.
Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir
 

Çevrimdışı Mr.Dogu

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 758
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #15 : 11 Eylül 2010, 16:57:44 »
Fransa ve İngiltere Arasındaki Sovyetlere Karşı Antlaşmayı mı diyorsun? :idea2:

Çevrimdışı Ömer

 • Yönetici
 • *
 • İleti: 11975
  • Profili Görüntüle
  • Paradox Interactive Türkiye Forumları
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #16 : 11 Eylül 2010, 17:07:03 »
Dunkirk hakkında bilgisi olan paylaşabilir mi ?
İngiltereyi işgal etmek isteyen birisinin böyle bir fırsatı kaçırması olağandışı geliyor bana.
İki senaryo var bildiğim;

Birincisi: Dunkirk'te köşeye sıkışan müttefik kuvvetlerin sadece Alman Hava Kuvvetleri tarafından yok edilebileceği düşünen Göering, kendisine prestij sağlayabilecek bu projeyi Hitler'e sundu. Hitler de bunu kabul etti. Ancak hava kuvvetlerinin o kadar da güçlü olmadığı anlaşıldı.

İkincisi: Hitler'in nihai hedefi olan SSCB'ye karşı olan savaşında İngiltere'den destek alabileceğini ummasıydı. SSCB, yükselen bir güç olarak İngiltere için tehdit oluşturuyordu (Savaştan sonra İngiltere'nin baş düşmanı oluvermişti). Geçmişte Bismarck da Avusturya'yı yenmiş ama ilerde ihtiyaç duyabileceği için ona yenik devlet muamelesi yapmamış, tam tersine müttefik olarak geri kazanmıştı. İngiltere'nin SSCB'ye karşı olan haçlı seferinde destek vereceğini düşünen Hitler, müttefik orduların İngiltere'ye geçişine izin vermişti.

Komplo teorisi gibi dursa da bana ikinci şık daha mantıklı geliyor. Stalin'in Finlandiya seferinde SSCB'ye karşı Finlere destek veren İngiltere için Almanya ne kadar tehlikeliyse SSCB de o kadar tehlikeliydi. İngilizlerin amacı bu iki gücü birbirine kırdırıp zayıflatmak temeline oturuyordu. Napolyon'dan beri Avrupa'da uyguladıkları politika buydu; Avrupa'da tek bir hakim güç oluşmasını engellemek.
Eu4 için Antik dönemde geçen mod yapımında bana yardım etmek isteyen mesaj atsın.

Steam'den beni ekleyip yanıt alamamış ya da eklemek isteyen üyeler bana PM atarak Steam ismini yazarsa sevinirim.

[Mod] Eşit Alan Projeksiyonu - [Mod] Eski Dünya Müziği - Tarihi ve Coğrafi Harita Siteleri
 

Çevrimdışı Mr.Dogu

 • Sipahi
 • *
 • İleti: 758
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #17 : 11 Eylül 2010, 17:14:27 »
Dunkirk hakkında bilgisi olan paylaşabilir mi ?
İngiltereyi işgal etmek isteyen birisinin böyle bir fırsatı kaçırması olağandışı geliyor bana.
Sanırım Bundan Bahsediyorsun
Dunkirk Baskını
Daha savaşın başında, “Yıldırım Operasyonu” çerçevesinde Fransa’ya giren Alman panzerleri, Fransa’da konuşlanmış yarım milyonluk İngiliz ordusunu Dunkirk kıyılarında sıkıştırmış ve abluka altına almıştı. Deniz ile devasa Alman ordusu arasında sıkışıp kalan İngiliz ordusu için Hitler, bir türlü “imha et” emrini vermiyordu. Birkaç gün sonra Alman Hava Kuvvetleri’nin ufak hava bombardımanları başlasa da, kötüleşen hava şartları sebebiyle bu harekatlar da duracaktı. Birçok akademisyene göre Dünya Savaşı boyunca Alman ordularının sıcak temas kurduğu en büyük İngiliz armadası olan bu ordu, müttefiklerin kurnaz bir planı ile ve Hitler’in zamanı kullanamaması sonucu Dunkirk’ten kurtulmuştu. Dunkirk civarındaki müttefiklere ait tüm gemiler (teknelerden gezi gemilerine dek), kıyılarda bekleyen 500 bin kadar İngiliz askerini sadece 2 haftada kaçırmayı başarmışlardı. Birçok otoriteye göre bu, Hitler’in ne kadar kötü bir stratejist olduğunun en açık örneği idi. Bazılarına göre ise Hitler, ırk çizelgesinde Almanlar ile beraber zirveyi paylaşan İngilizlerle anlaşma yapmaya çalışmış, İngiliz hükümetinin ince diplomasisi sayesinde İngiliz ordusunu kurtaran bu zamanını kaybetmişti.

Çevrimdışı fatih pasha

 • Sekban
 • *
 • İleti: 1257
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #18 : 11 Eylül 2010, 17:15:23 »
Peki fatih pasa Almanya Japonya'nın yüzünden savaşı kaybetti zaten İngiltere'nin o dönemde gücü yoktu(Almanya ile baş edebilecek kadar)Fakat Amerika işin içine girince film koptu Almanya için.Asker ve madde kaynağı olsa ne olacak ana karaya ulaştıramadıkdan sonra Alman denizaltılarını hepimiz biliyoruz.

Sorunun cevabını South Park vermiş. Ben de şunu söyleyeyim, 1942'den itibaren konvoylar silahlandırılmaya başnadıktan sonra Alman denizaltıları Atlantik'te avcılıktan av konumuna düşmüştü. Ayrıca Amerikan destroyer teknolojisinin ve denizaltılara karşı mücadele tekniklerinin gelişmesi Alman denizaltıları için sonun başlangıcı oldu.

Dunkirk hakkında bilgisi olan paylaşabilir mi ?
İngiltereyi işgal etmek isteyen birisinin böyle bir fırsatı kaçırması olağandışı geliyor bana.

Hitler'in gerizekalı olmasıyla açıklanabilecek bir durum. Normalde orada panzerlere durma emrini veren kişi Von Rundstedt. Göring de bol keseden sallıyor "Luftwaffe ile imha ederim ben İngilizleri" diye. Hitler ise olaya saçma sapan bir mantıkla yaklaşıyor. Diyor ki "Ben bu Dunkirk'deki İngilizleri yoketmezsem, İngiltere benim niyetimin iyi olduğunu düşünür. Daha fazla savaşmadan barış masasına otururlar." Hitler'in çarpık dünya görüşüne göre Anglo-Saxon ırkı Ari ırk olduğundan, Almanya ile daha fazla savaşmak istemeyecekti.

Hitler bu fikirlerine saplantı derecesinde bağlıydı. Öyle ki savaş başladığında denizaltı komutanlarına İngilizlerin büyük savaş gemilerine saldırmama emrini vermişti. Sebep? Olur da büyük savaş gemileri batırılırsa, İngilizler küçük düşmüş olurlar ve Almanya ile barış yapmak istemezler. Hatta denilir ki, Günther Prien U-47 ile Scapa Flow üssünü basıp Royal Oak'u batırdığında, haberi alan Hitler bu işten hiç memnun olmamış.

Tabi Hitler'in bu karanlık çağlardan kalma ırka dayalı devlet fikirlerine İngilizler'in pek katıldığını söyleyemeyeceğiz. İngiltere için Almanlar hemen yok edilmesi gereken bela bir milletti. Bu düşüncelerini 1945 yılının Şubat ayında Dresden bombardımanıyla açığa vurdular.

« Son Düzenleme: 11 Eylül 2010, 17:16:55 Gönderen: fatih pasha »
"Dostlarım! İlerlersem beni takip edin! Geriye dönersem beni öldürün! Ölürsem intikamımı alın!" - Henri de la Rochejaquelein
Norðhymbriscra Ealdgesege
U-38'in Harp Ceridesi
 

Çevrimdışı c.

 • Paşa
 • *
 • İleti: 5271
  • Profili Görüntüle
Ynt: İkinci Dünya Savaşına Yol Açan Olaylar
« Yanıtla #19 : 11 Eylül 2010, 17:16:51 »
Hitlere kalsa İran'ın ari olduğunu ve o zamanki yönetimden kurtulup bir iran kurmak istiyordu.